Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks (FEAD)

Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks toetab ELi liikmesriikide meetmeid, mis võetakse selleks, et pakkuda enim puudustkannatavatele isikutele materiaalset abi.

Asjaomane abi hõlmab toitu, riideid ning muid isiklikuks otstarbeks ettenähtud elutähtsaid kaupu, nt jalanõusid, seepi ja šampooni.

Materiaalne abi käib käsikäes sotsiaalse kaasatuse alaste meetmetega, nagu juhised ja toetus inimeste vaesusest väljaaitamiseks.

Riiklikud ametiasutused võivad samuti anda enim puudustkannatavatele isikutele mittemateriaalset abi, et aidata neil paremini ühiskonda integreeruda.

Kuidas FEAD toimib?

Komisjon kiidab heaks riiklikud programmid ajavahemikuks 2014–2020. Nende alusel teevad riiklikud ametiasutused individuaalseid otsuseid, mis viivad abi kohaletoimetamiseni partnerorganisatsioonide (sageli vabaühenduste) kaudu. Sarnast toimimisviisi on juba kasutatud ühtekuuluvusfondide puhul.

ELi liikmesriigid võivad valida, millist liiki abi (toiduabi või esmane materiaalne abi või nende kahe kombinatsioon) nad soovivad anda. See sõltub nende endi olukorrast ning sellest, kuidas asjaomaseid kaupu saada ja abivajajatele jaotada.

Riiklikud ametiasutused võivad toidu ja kaubad osta ise ning tarnida need partnerorganisatsioonidele või rahastada asjaomaseid organisatsioone, et viimased saaksid vajalikud ostud ise teha. Partnerorganisatsioonid, kes ostavad toidu ja kaubad ise, võivad neid jaotada otse või küsida selleks abi teistelt partnerorganisatsioonidelt.

Kuidas valitakse partnerorganisatsioone?

Partnerorganisatsioonid on avaliku sektori asutused või vabaühendused, kelle valivad välja riiklikud ametiasutused. Valiku aluseks on objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid, mis on riiklikul tasandil kindlaks määratud.

Kui palju rahalisi vahendeid on saadaval?

FEADile on ajavahemikuks 2014–2020 eraldatud üle 3,8 miljardi euro.

Lisaks sellele kaasrahastavad ELi liikmesriigid oma riiklikku programmi vähemalt 15% ulatuses omavahenditest.

Kuidas täiendab FEAD Euroopa Sotsiaalfondi?

FEADi toetus aitab inimestel astuda esimesed sammud vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest välja. FEAD aitab enim puudustkannatavaid isikuid, pöörates tähelepanu nende esmastele vajadustele. See on eeltingimuseks töökoha saamisele või Euroopa Sotsiaalfondi korraldatavates koolitustes osalemisele.

Jaga seda lehte