Навигационна пътека

Европейска стратегия за заетост

Готвач приготвя храна

Целта на европейската стратегия по заетостта е създаването на повече и по-добри работни места в целия Европейски съюз. Тя черпи вдъхновение от стратегията за растеж „Европа 2020“.

Чрез Европейската стратегия по заетостта на страните от ЕС се осигурява рамка (отворен метод на координация) за обмен на информация, обсъждане и координиране на техните политики за заетост.

Тази рамка се основава на годишния обзор на растежа, с който се определят приоритетите на ЕС за стимулиране на растежа и създаването на работни места за предстоящата година и с който започва европейският семестър, насърчаващ по-тясната координация между правителствата на страните членки по отношение на техните икономически и фискални политики.

Всяка година този процес, подкрепян от работата на Комитета по заетостта, включва следните етапи:

През април 2012 г. в отговор на високото равнище на безработицата в Европа Европейската комисия въведе набор от мерки за насърчаване на заетостта, така наречения пакет за заетостта.

Европейската стратегия по заетостта се основава и на Програмата за нови умения и работни места от стратегията „Европа 2020“ и се подкрепя от Европейската обсерватория по заетостта (ЕОЗ) и Програмата за взаимно обучение (ПВО).

      Споделяне

    • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+