Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Pokojnine

Želeli bi vas opozoriti, da so nekatere publikacije na voljo samo v angleškem, francoskem in nemškem jeziku.

Najnovejše

11/10/2012

Pension Adequacy in the European Union 2010-2050  (11/10/2012)

Catalog N. :KE-30-12-757-EN-N

This report, jointly prepared by the European Commission and the Social Protection Committee (SPC), focuses on the adequacy dimension of pensions. It has been developed as a complement to the Ageing Report by the Economic Policy Committee (EPC) and considers pension policy objectives in the context of accelerating population ageing and the current economic crisis. Specifically, it looks at how to reconcile and optimize sustainability and adequacy concerns amongst Member States. This publication is available in electronic format in English only.

21/06/2012

Demography, active ageing and pensions - Social Europe guide - Volume 3  (21/06/2012)

Catalog N. :KE-BC-12-001-EN-C

The Social Europe guide is a bi-annual publication aimed at providing to an interested but not necessarily specialized audience a concise overview of specific areas of EU policy in the field of employment, social affairs and inclusion. It illustrates the key issues and challenges, explains policy actions and instruments at EU level and provides examples of best practices from EU Member States. It also presents views on the subject from the Council Presidency and the European Parliament. The third volume in this series gives an overview of the main demographic trends faced by Europe, such as ageing, a decrease in the working age population and declining fertility. It describes the EU's actions to promote active ageing, and explains EU policy efforts to ensure adequate, safe and sustainable pensions for the decades to come. This publication is available in printed format in English, French and German.

25/04/2012

Vaše pokojninske pravice, če ste prebivali ali delali v več kot eni evropski državi  (25/04/2012)

Catalog N. :KE-32-11-980-SL-C

Katera država vam bo izplačevala pokojnino? Kako bo izračunana pokojnina? Pozanimajte se o svojih pokojninskih pravicah, če ste bili zaposleni v več kot eni državi Evropske unije, na Islandiji, v Lihtenštajnu, na Norveškem in v Švici.

02/12/2010

Social Agenda 25: Affording old age - the EU pensions debate  (02/12/2010)

Catalog N. :KE-AF-10-025-EN-C

Issue 25 of Social Agenda magazine examines the challenge of ensuring sustainable pensions for all as Europe’s population ages while its workforce shrinks. It also looks at the European Commission’s Youth on the Move initiative, designed to give young people the skills and opportunities they need to get a foothold into the job market. This magazine’s edition also reports on work-related health problems in the EU, on the European Award for Accessible Cities, and it presents the Commission’s new strategy for gender equality as well as its new guide to socially responsible public procurement. It is available in English, French and German.

16/08/2010

Towards adequate, sustainable and safe European pension systems - Green paper  (16/08/2010)

Catalog N. :KE-31-10-546-EN-C

The European Commission’s Green Paper “Towards adequate, sustainable and safe European pension systems” invites interested parties to submit their views on future pension provision and how the EU can best support national-level efforts. The Paper reviews the current EU pensions framework and goes on to set out the main challenges to providing adequate, sustainable and safe pensions and the priorities for modernising pension policy in the EU. It also looks at the need to improve both pension data collection and EU-level governance of pension policy. Finally, the Paper provides information on how to contribute to the consultation, as well as a glossary of terms and detailed statistical annex. This publication is available in printed format in English, French and German. Copies of the Green Paper in all EU languages are also available online at: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes#

15/04/2010

Zasebni sistemi pokojninskega zavarovanja - Njihova vloga pri ustreznih in vzdržnih pokojninah  (15/04/2010)

Catalog N. :KE-32-10-215-SL-N

Reforme pokojninskih sistemov še potekajo. Države članice se spoprijemajo z izzivom staranja prebivalstva, kar precej obremenjuje trenutne pokojninske sisteme. Ta brošura raziskuje vse večjo pomembnost zasebno upravljanih, naložbenih pokojninskih sistemov. V tiskani obliki je na voljo v angleščini, francoščini in nemščini, v elektronski obliki pa v vseh drugih uradnih jezikih EU.

14/09/2009

Skupno poročilo o socialni zaščiti in socialnem vključevanju za leto 2009 – povzetek: Socialna vključenost, pokojnine, zdravstveno varstvo in dolgotrajna oskrba  (14/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-121-SL-C

Ta letak vsebuje povzetek Skupnega poročila o socialni zaščiti in socialnem vključevanju za leto 2009 ter na podlagi nacionalnih strateških poročil, v katerih so orisane nacionalne prednostne naloge za socialno zaščito in vključevanje, predstavi pregled glavnih trendov na ravni Evropske unije in posameznih držav članic na teh področjih. Publikacija je v tiskani obliki na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.