Διαδρομή πλοήγησης

Συντάξεις

 • 11/10/2012

  Pension Adequacy in the European Union 2010-2050

  This report, jointly prepared by the European Commission and the Social Protection Committee (SPC), focuses on the adequacy dimension of pensions. It has been developed as a complement to the Ageing Report by the Economic Policy Committee (EPC) and considers pension policy objectives in the context of accelerating population ageing and the current economic crisis. Specifically, it looks at how to reconcile and optimize sustainability and adequacy concerns amongst Member States. This publication is available in electronic format in English only.

 • 21/06/2012

  Demography, active ageing and pensions - Social Europe guide - Volume 3

  The Social Europe guide is a bi-annual publication aimed at providing to an interested but not necessarily specialized audience a concise overview of specific areas of EU policy in the field of employment, social affairs and inclusion. It illustrates the key issues and challenges, explains policy actions and instruments at EU level and provides examples of best practices from EU Member States. It also presents views on the subject from the Council Presidency and the European Parliament. The third volume in this series gives an overview of the main demographic trends faced by Europe, such as ageing, a decrease in the working age population and declining fertility. It describes the EU's actions to promote active ageing, and explains EU policy efforts to ensure adequate, safe and sustainable pensions for the decades to come. This publication is available in printed format in English, French and German.

 • 25/04/2012

  Τα συνταξιοδοτικά σας δικαιώματα εάν έχετε ζήσει ή εργαστεί σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες

  Ποια χώρα θα καταβάλλει τη σύνταξή σας; Πώς θα υπολογίζεται; Μάθετε περισσότερα για τα συνταξιοδοτικά σας δικαιώματα εάν έχετε εργαστεί σε περισσότερες από μία χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

 • 16/08/2010

  Towards adequate, sustainable and safe European pension systems - Green paper

  The European Commission’s Green Paper “Towards adequate, sustainable and safe European pension systems” invites interested parties to submit their views on future pension provision and how the EU can best support national-level efforts. The Paper reviews the current EU pensions framework and goes on to set out the main challenges to providing adequate, sustainable and safe pensions and the priorities for modernising pension policy in the EU. It also looks at the need to improve both pension data collection and EU-level governance of pension policy. Finally, the Paper provides information on how to contribute to the consultation, as well as a glossary of terms and detailed statistical annex. This publication is available in printed format in English, French and German. Copies of the Green Paper in all EU languages are also available online at: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes#

 • 15/04/2010

  Ιδιωτικά συνταξιοδοτικά συστήματα - Ο ρόλος τους στις επαρκείς και βιώσιμες συντάξεις

  Οι μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι σε εξέλιξη. Τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν την πρόκληση της γήρανσης του πληθυσμού που ασκεί σημαντική πίεση στα τρέχοντα συνταξιοδοτικά συστήματα. Το παρόν έντυπο εξετάζει την αυξανόμενη σημασία των κεφαλαιοποιητικών συνταξιοδοτικών συστημάτων που υπόκεινται σε ιδιωτική διαχείριση. Διατίθεται σε έντυπη μορφή στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά και σε ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ.