Balsis pret nabadzību un atstumtību

Interviju fragmenti no Eiropas konferences − ”Nabadzība starp realitāti un pieņēmumiem: komunikācijas izaicinājums” 2009. gada 29. oktobrī.

 

Video pieejami tikai angļu valodā

 

Marija Donelija

Eiropas Komisija, Nodarbinātības, sociālo lietu
un vienlīdzīgu iespēju ĢD
Resursu un komunikācijas direktore

 

Viljams Kroulejs

Žurnālists un diktors
BBC Ziemeļīrija

 

Fintans Farels

Eiropas Pretnabadzības tīkla direktors (EPT)

 

Pols Stampers

TNS Opinion

 

Deivids Seimūrs

Izdevuma “Ziņojot par nabadzību: praktiski padomi žurnālistiem” autors

 

Antonis Papakostass

Eiropas Komisija, Komunikāciju ĢD
Pētījumu un politiskās analīzes nodaļas vadītājs