ES iniciatīvas

ES sociālās iekļaušanas stratēģija

Sociālās iekļaušanas stratēģija iedrošina dalībvalstis koordinēt to pieejas cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību un noteikt tās par savas politiskās programmas prioritātēm.

Vairāk informācijas en fr de

Uz lapas augšu

Finansēšana

Pasākumiem, kas rīkoti 2010. gada – Eiropas gada kontekstā, katrā dalībvalstī tiek publicēti uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus. Eiropas Komisija nepiešķirs tiešās subsīdijas.

Eiropas Savienība finansiāli atbalsta iniciatīvas cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību, izmantojot trīs galvenos finansēšanas instrumentus:

Vairāk informācijas

Eiropas Sociālais fonds

Eiropas Sociālais fonds ir paredzēts nodarbinātības atbalstam un dzīves standartu paaugstināšanai visā ES. Vadošais princips ir investīcijas izglītībā un apmācībā.

Vairāk informācijas

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds atbalsta cilvēkus, kas ir zaudējuši savu darbu globalizācijas rezultātā.

Vairāk informācijas

PROGRESS

PROGRESS ir ES nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma. Tās mērķis ir veicināt uzlabojumus šādās jomās:

  • nodarbinātība,
  • sociālā iekļaušana un aizsardzība,
  • darba apstākļi,
  • nediskriminācija,
  • dzimumu līdztiesība.

Vairāk informācijas

 

 

 

Uz lapas augšu