Inicjatywy UE

Unijna Strategia Integracji Społecznej

Unijna Strategia Integracji Społecznej zachęca państwa członkowskie do koordynowania działań mających na celu walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym i traktowania tego problemu jako jeden z najważniejszych priorytetów politycznych.

Więcej informacji en fr de

Początek strony

Finansowanie

Zaproszenia do składania propozycji akcji organizowanych w ramach Europejskiego Roku 2010 publikowane są przez każdy kraj uczestniczący. Komisja Europejska nie finansuje działań w sposób bezpośredni.

Unia Europejska wspiera inicjatywy mające na celu walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez trzy główne mechanizmy finansowania:

Więcej informacji

Europejski Fundusz Społeczny

Zadaniem Europejskiego Funduszu Społecznego jest wspieranie zatrudnienia i podnoszenie standardu życia mieszkańców UE. Podstawową zasadą Funduszu są inwestycje w edukację i szkolenia.

Więcej informacji

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji wspiera osoby, które straciły pracę na skutek procesu globalizacji.

Więcej informacji

Program PROGRESS

Program PROGRESS to unijny program promujący zatrudnienie i solidarność społeczną. Jego celem jest poprawa sytuacji w następujących obszarach:

  • zatrudnienie;
  • ochrona socjalna oraz integracja społeczna;
  • warunki pracy;
  • walka z dyskryminacją;
  • równość kobiet i mężczyzn.

Więcej informacji

 

 

 

Początek strony