O Roku

Europa łączy siły w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Prawie 84 milionów Europejczyków zagrożonych jest ubóstwem, co oznacza, że codziennie zmagają się z niepewnością i brakuje im środków na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb.

Życie w ubóstwie jest przyczyną wielu problemów, począwszy od braku środków finansowych na zakup żywności i odzieży, a skończywszy na złych warunkach mieszkaniowych, a nawet braku dachu nad głową. Ubóstwo ogranicza również możliwość dokonania swobodnego wyboru dotyczącego stylu życia, co może prowadzić do wykluczenia społecznego.

Unia Europejska zainspirowana zasadą solidarności stanowiącą podwaliny jej struktur, połączyła swe siły z państwami członkowskimi i ogłosiła rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Podstawowe cele Roku to zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz zwiększenie zaangażowania politycznego Unii Europejskiej i państw członkowskich w walkę z tymi problemami.

Podstawowym zadaniem Roku 2010 jest zwrócenie uwagi na problemy i obawy ludzi, którzy zmagają się z problemem ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz zainspirowanie wszystkich obywateli Europy oraz partnerów społecznych, aby zaangażowali się w walkę z tym poważnym problemem.

Zadaniem Europejskiego Roku jest również walka ze stereotypami i zbiorową percepcją ubóstwa. Opierając się na unijnych zasadach solidarności i partnerstwa, Rok 2010 nawołuje do zdecydowanej walki z przyczynami ubóstwa, aby wszyscy członkowie społeczeństwa mogli odgrywać w nim pełną i aktywną rolę.

Obok Komisji Europejskiej i panstw czlonkowskich, w wydarzeniach organizowanych w ramach Roku 2010 beda równiez brac udzial organizacje obywatelskie i partnerzy spoleczni.

W styczniu oraz grudniu odbędą się dwie konferencje na szczeblu europejskim. Odbędzie się również impreza artystyczna, która pomoże w budowaniu mostów pomiędzy światem sztuki a osobami dotkniętymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także specjalne warsztaty dla mediów oraz decydentów, które pozwolą im świeżym okiem spojrzeć na te skomplikowane problemy.

We wszystkich państwach członkowskich oraz Norwegii i Islandii odbędą się narodowe i lokalne imprezy powiązane z Rokiem. Wydarzenia organizowane w ramach Roku będą obejmować kampanie podnoszące świadomość społeczną, warsztaty oraz seminaria informacyjne w szkołach. Specjalnie z tej okazji powstaną filmy, magazyny prasowe i inne materiały informacyjne, które pomogą opinii publicznej zrozumieć, w jaki sposób problem ubóstwa i wykluczenia społecznego dotyka ich wspólnoty, a ludziom bezpośrednio dotkniętym tym problemem dostarczą informacji na temat przysługujących im praw.

Osoby publiczne oraz osoby, które same doświadczyły ubóstwa, obejmą rolę ambasadorów kampanii, co zwiększy zainteresowanie wydarzeniami organizowanymi w ramach Roku, podniesie ich prestiż i pomoże w zaangażowaniu obywateli UE.

Ramy prawne Europejskiego Roku 2010

Informacje ogólne

Dane liczbowe dotyczące ubóstwa i wykluczenia społecznego w Unii Europejskiej

  • Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna w Europie – główne fakty i dane liczbowe 2008 en fr
  • Wskaźniki ubóstwa 2006 en
  • Inne wskaźniki Eurostatu en

Zacznij działać

Chcesz wziąć aktywny udział w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, i zaangażować się w europejską kampanię?

więcej

Walka z ubóstwem

Na pewnym etapie swojego życia każdy człowiek może doświadczyć ubóstwa.

więcej

Głosy przeciw ubóstwu i wykluczeniu

Tutaj znajdziesz wypowiedzi ambasadorów, obywateli i ludzi żyjących w ubóstwie.

więcej

Kraje uczestniczące

Tutaj znajdziesz informacje nt. państw uczestniczących w Europejskim Roku. Bierze w nim udział 29 państw: 27 państw członkowskich oraz Islandia i Norwegia. Państwa odegrają kluczową rolę w procesie implementacji Roku na szczeblu krajowym.

więcej