Európai Bizottság > Tengerügy > Európai Tengeri Atlasz

Európai Tengeri Atlasz

Fedezze fel, állítsa össze és hozza létre saját tengeri térképét. Tudjon meg többet Európa tengereirÅ'l és partvidékeirÅ'l, valamint azok környezetérÅ'l, és a hozzájuk kapcsolódó emberi tevékenységekrÅ'l és európai szakpolitikákról.

Algatermelés

Makroalgák (tengeri moszatok)

Ez az adatkészlet a BIOMPE-projektből származik (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Célja, hogy megbízható adatbázist építsen...

Mikroalgák

Ez az adatkészlet a BIOMPE-projektből származik (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Célja, hogy megbízható adatbázist építsen...

Akvakultúra

Akvakultúra-termelés

Az akvakultúrában is ismert akvakultúra, amely ellenőrzött körülmények között az emberi felhasználásra vagy fogyasztásra szánt vízi (édesvízi v...

Akvakultúrás termelés fajonként

ez a térkép fajonként és országonként bemutatja az akvakultúra-termelést. (egység: (ezer tonna)

Úszós halak gyártása

az úszós halak csontalakúak, például lazac, porcoshalak, például cápák, különösen a kagylóval és más víziállatokkal ...

Édesvízi úszós halak

Az adatkészlet információkkal szolgál arról, hogy hol találhatók az édesvízi halfajokat kezelő gazdaságok az EU-ban és azon partnerország...

Kagylótenyésztés

a kagyló- és mészhéjú állatok tenyésztésére szolgáló gazdaságok elhelyezkedésére vonatkozó információkat az euroShel...

Foglalkoztatás

Bruttó hazai termék

ez a térkép a nemzeti átlaghoz viszonyítva mutatja a bruttó hazai terméket. Az országos átlag 100. Ha a mutató ért&#...

Foglalkoztatás a primer szektorban

Ez a térkép azt mutatja, hogy az elsődleges szektor foglalkoztatottsága a régiókban az országos átlaghoz képes...

Foglalkoztatás a másodlagos ágazatban

Ez a térkép azt mutatja, hogy az elsődleges szektor foglalkoztatottsága a régiókban az országos átlaghoz képes...

Foglalkoztatás a szolgáltatási szektorban

Ez a térkép azt mutatja, hogy az országos átlaghoz viszonyítva a felsőfokú foglalkoztatás aránya a régi&#...

Foglalkoztatás a halászati és akvakultúra-ágazatban, országok szerinti bontásban

ez a térkép a tagállamok által a halászati és az akvakultúra-ágazat területén végzett munkát mutatj...

Tengeri hatás

A tengeri tevékenységek által érintett lakosság: A tengeri szolgáltatási területeken élő uniós régi...

A part menti és nem part menti régiók bruttó hazai terméke (GDP) folyó piaci áron

A rezidens termelőegységek termelési tevékenységének végső eredménye a piaci áron számított bruttó hazai termék (GDP). Meghatároz...

Vállalkozások demográfiája és gyorsan növekvő vállalkozása part menti/nem part menti régiók szerint

A vállalkozások demográfiája információval szolgál a vállalkozások születéséről, haláláról és túlélési ar...

Foglalkoztatás part menti/nem part menti régiók szerint

a NACE Rev. 2. hatálya alá tartozó uniós foglalkoztatási ágazatra vonatkozó statisztikák.

A part menti/nem part menti régiók által alapáron számított bruttó hozzáadott érték

A bruttó hozzáadott érték (GVA) a meghatározás szerint a kibocsátás (alapáron) mínusz a folyó termelőfelhasználás (beszerzési ár...

Energia

Átlagos szélsebesség és szélsebesség

ez a térkép a part menti összes irányban az átlagos szélsebességet mutatja.

Hullámmagasság és irány

ez a térkép a mértékadó hullámmagasságot mutatja a part menti összes irányban. (egység: méter – ...

Árapály-amplitúdó

ez a térkép megjeleníti az átlagos árapály-amplitúdót méterben a tengerpart mentén. A vonatkozó adatokat 2...

Óceánenergia – a projektek helyszínei

tengeri energia vagy tengeri energia (más néven tengeri energia, óceáni energia, tengeri és hidrokinetikus energia) az óceánhullámok, az árapály, a s&#...

Óceánenergia – vizsgálati helyszínek

az adatbázis sokszögeket tartalmaz az óceánenergetikai vizsgálati helyszíneknek. Ha rendelkezésre áll, az egyes poligonok a következő jellemzőkkel...

Tengeri létesítmények

a tengeri építés a tengeri környezetben található építmények és létesítmények létesítését jelenti, általáb...

Szélerőműparkok (points)

Az európai tengereken található tengeri szélerőműparkok elhelyezkedése és állapota a következő jellemzőkkel bír: A turbinák szá...

Szélerőműparkok (Polygons)

az EU-ban található tengeri szélerőműparkokra vonatkozó adatbázist 2014-ben az európai tengeri megfigyelési és adathálózatra (EMODnet) vonatk...

Parti atomerőmű

A part menti atomerőművekre vonatkozó térképet 2019-ben hozták létre. Ez a több uniós és nem uniós forrásból származó adatok összesítésének és összehangolásának az eredménye. Amennyiben mindegyik reaktor esetében rendelkezésre áll, a következő attribútumok kerülnek feltüntetés...

Környezet

Part menti területek, geológia

ez a térkép az európai tengerpart geológiai jellemzőit mutatja. Az adatok az EUROSION partvonal szegment&#...

Nagy tengeri ökoszisztémák

Www.oceansatlas.org — Ez a térkép nagy tengeri ökoszisztémákat – az óceáni és part menti területeket, a folyómedencékből és torkolatoktól a kontinentális talapzat tengeri határait és a legnagyobb óceáni jelenlegi rendszerek külső peremeit felölelő régiókat – mutat ...

Védett tengeri területek (országonként)

ez a térkép az egyes európai országok esetében a védett tengeri területek és a szárazföldi területek ar&#...

A tengerparti övezet integrált kezelése

Ez a térkép az OURCOAST projekt eredményeit mutatja be a part menti tervezés és irányítás terén szerzett tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréjének támogatása és biztosítása érdekében. (dátum: 2016)

Natura 2000 területek

A Natura 2000 egy kulcsfontosságú eszköz, amely a biodiverzitás megőrzését szolgálja az Európai Unióban. A hálózat a védett területe...

A tengerpart eróziója

A partvonal az a terület, ahol a szárazföld megfelel a tengernek vagy az óceánnak. Ez a térkép az európai part menti migrációt mutatja a következő...

Víztest-klorofill-a 2010 télen

egység: mg/m ^ 3 – Módszer: DIVA-módszerrel (adatszolgáltatás- variációs analízissel) előállított térinterpoláció.

Víztest-klorofilla 2010 tavasszal

egység: mg/m ^ 3 – Módszer: DIVA-módszerrel (adatszolgáltatás- variációs analízissel) előállított térinterpoláció.

Víztest-klorofill-a 2010

egység: mg/m ^ 3 – Módszer: DIVA-módszerrel (adatszolgáltatás- variációs analízissel) előállított térinterpoláció.

Víztest-klorofill-a 2010 ősszel

egység: mg/m ^ 3 – Módszer: DIVA-módszerrel (adatszolgáltatás- variációs analízissel) előállított térinterpoláció.

Tengervíz sebessége

a termék a part közelében található aktuális tengersebesség-mezőkkel egyezik meg. Az aktuális területi térképeket (azaz a tengervíz sebességét (m/s) és a ...

Part menti migráció – Műholdas adatok 2019

A tengerpart átállási térképe lehetővé teszi a páneurópai part menti viselkedés megjelenítését 2007–2017-re különböző t...

Európa

Országok

a térkép az Európai Unió tagállamait, az uniós tagjelölt és potenciális tagjelölt országokat mutatja be.

A tenger alatti segélyszállítmányok neve

Nemzeti térinformatikai hírszerző ügynökség — Ez a térkép a tenger alatti mentességek neveit tartalmazza.

Partvonal

Az EGT partvonala elemzés céljából rendkívül részletes elemzésre készül, pl. 1: 100.000, a földrajzi Európa szempontjából. A partvonal olyan hibrid termék, amelyet műholdas képanyagot adatforrásként felhasználó projektekből nyernek: EUHYDRO és GSHG. A meghatározó kritériumok a te...

Országhatárok

ez a térkép az európai országok határait mutatja. (év: 2016)

Földrajzi rácsvonalak

a földrajzi hálózat a Földre osztott és referenciarendszerként szolgáló képzeletbeli vonalak képzeletbeli hálózata. A rácsnak vagy a rác...

Tengeri nevek

A tengeri neveket a SeaDataNet biztosítja és biztosítja.

Halászat

A halászati és akvakultúra-termékek fogyasztása

ez a térkép a halászati és akvakultúra-termékek egy főre jutó éves fogyasztását mutatja. (egység: kg/fő/év)

Közösségi strukturális támogatás

az Európai Halászati Alap (EHA) pénzügyi támogatást nyújt a halászati ágazatnak és a part menti közösségeknek. a finanszírozás a...

Országonkénti és halászati kvóták

A teljes kifogható mennyiségek (TAC) vagy a halászati lehetőségek, a legtöbb kereskedelmi halállomány tekintetében megállapított fog...

Állományok halászati övezetben

az ábra a tú...

Halászati övezet szerinti fogások

Ez a térkép az összes uniós tagállam által az egyes nagyobb halászati övezetekben ejtett összes fogást mu...

Fajok szerinti kvóták

ez a térkép fajonként tartalmazza a halászati kvótákat. Válasszon ki egy fajt a legördülő menüből az e fajra vonatkozóan az ...

Halászati övezetek (FAO)

FAO — A térkép az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által meghatározott nemzetközi halászati övezeteket mutatja. Statisztikai célból eddig 27 fő halászati övezetet hoztak létre nemzetközileg. Ezek között nyolc fő belvízi halászati övezet van, amel...

Halászati övezetek (ICES)

ez a térkép a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) által meghatározott nemzetközi halászati övezeteket mutatja. (év: 2016)

Az egyes országok által ejtett fogások

ez a térkép tagállamonként mutatja a teljes fogásmennyiséget. (egység: (ezer tonna)

Elektronikus adatrögzítési rendszerrel (ERS) felszerelt halászati kikötők

ez a térkép az ERS halászkikötőket mutatja be. Az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszert (ERS) a halászati a...

Halászflotta – hajók száma kikötők szerint

a közösségi halászflotta-nyilvántartás, közismert nevén „flottanyilvántartás” a közös halászati politika végrehajtás...

Halászati flotta – A kikötők teljesítménye a kikötőkben

ez a térkép a halászflotta teljes motorteljesítményét mutatja a kikötők szerint. (egység: kW)

Halászflotta – kikötők: kikötők

ez a térkép a halászflotta kikötőnkénti teljes űrtartalmát mutatja. Ha több általános információt szeretne kapni a kikötőiről,...

Halászati intenzitás

a tanulmány a 2014. szeptember és 2015. szeptember közötti időszakban mintegy 15 millió, a FAO 27., 34. és 37. területén működő uniós halászhaj...

Kormányzás

Nemzetközi megállapodások

ez a térkép a tengeri környezet védelméről szóló nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó tengeri régiók...

Tengerek Európai Napja

ez a térkép azt mutatja, hogy milyen helyszínek vannak az Európai Tengerek Napjának az érdekelt felekkel rendezett éves konferenciájának 2008...

Az Európai Külső Tengeri Régiók Konferenciája

ez a térkép az Európai Külső Tengeri Régiók Konferenciájának (CPMR) tagrégióit mutatja. A CPMR a tagrégiók szükségleteinek és érdekeinek az ...

Tanácsadó testületek (akvakultúra)

ez a forma felsorolja a regionális tanácsadó testületek (RAC) által lefedett területeket, mint az Atlaszban található sokoldalszámokat. Kiegészült...

A makroregionális stratégiák és az atlanti stratégia

ez a térkép a makroregionális stratégiákat és az Atlanti-óceán térségére vonatkozó tengerstraté...

Az Európai Tengerek Napján hazámban 2019-ban

A „Tengerek Európai Napja” mellett Európa-szerte számos helyi „európai tengerészeti nap” témájú rendezvényre is sor ke...

Alom

Kotróháló lerakása (pontok)

nem konszolidált, véletlenszerűen kevert üledék, amely kőzetből, talajból és/vagy kotrási és dömpingtevékenységek során lerak&...

Kotróháló lerakóhelyei (Polygons)

a kotróháló természetes, érintetlen, talajoktól mentes, és antropogén eredetű (pl. kotort meddőkőzet) képződhet. A hulladéklerak...

Dömpingelt lőszerek (Polygons)

A dömpingelt lőszerek háborús építőanyag: a tengerbe bocsátott fegyverek, fegyverek és lőszerek.

Kikötőben kibocsátott hulladék

a főbb kikötők földrajzi adatbázisa – a kikötőket 2018-ben a CETMAR a 2013-es kikötőkkel kapcsolatos adatok felhasználásával hozta l...

Beach Clean Up Events

A 2018. évi világtakarítási világnap alkalmából mintegy 60 uniós küldöttség és képviselet j...

Dömpingelt lőszerek

A dömpingelt lőszerek háborús építőanyag: a tengerbe bocsátott fegyverek, fegyverek és lőszerek.

Tengerparti fürdõhelyek – A hulladék összetétele anyagkategóriák szerint

Ez a hatósági ellenőrzés a tengeri hulladék anyagkategóriáinak százalékos arányát méri fel partonként, a megfigyelési felmérések...

Tengerfenék-hulladék – műanyag zsákok sűrűsége (Nb. elemek/km²)

A térképréteg a műanyag tasakok sűrűségével számol évente. 2018 eleje óta a nemzetközi halvonóhálós felmérések során &...

Természet

Folyók és tavak

ez a térkép a fő európai folyókat és tavakat mutatja. A vízelve...

Vízgyűjtők

Ez a térkép a különböző vízgyűjtőket mutatja be, a ten...

Tengerszintváltozás

ez a térkép azt mutatja, hogy a várható tengerszint változás évről évre változik. A vonatkozó adatokat 237...

Földhasználat

ez a térkép az európai földtakarót ábrázolja. (év: 2012)

Szökőárakat jelző pontok

A szökőár egy víztestben zajló hullámok sorozata, amelyet nagy mennyiségű víz, általában óceáni vagy nagy tó vízkiszorítása o...

Szökőárak által sújtott partvidékek

Olyan, szökőárak által érintett európai partok mentén fekvő főbb pontok elhelyezkedése, amelyek eredete nem ismert, feltérképezték a kül...

Tengerszint-anomáliák

a tengerszint anomáliája (mm/év) a part menti tengerek nem rendeltetésszerű (azaz a szokásos vagy várható értékétől eltérő) vízszintj&...

A relatív tengerszint alakulása

A relatív tengerszint változása (mm/év) azt jelzi, hogy az óceán vagy a tenger magassága csökken, vagy a föld adott parti fekvési helyéhez képest n...

A folyók elfolyása

a folyóvizek európai tengerekbe áramlásának trendje (m³/másodperc). A víz a szárazföldi (folyók, tavak, patakok formájában) tengereket és &...

Globális tengeri medencék

A világ tengeri medencéjének elnevezései.

Víz alatti zajmutató

az európai impulzív zajesemény-nyilvántartó hivatal egyesíti az európai tengeri regionális egyezmények Impulzív zaj nyilvántartását: Az OSPAR (&...

Oceanográfiai eszközök

ARGO úszó

EMODnet fizikai költségvetés-tervezet az ARGO-ról. Az ARGO a 3,800 szabad sodródásos profilalkotás globális rendszere, amely méri az óceán felső 2...

Sodródó bóják

A bóják autonóm mérőrendszerei lehetővé teszik a szabványos oceanográfiai paraméterek (hőmérséklet, sótartalom, áramlatok) mér...

Ferrydoboz

a FerryBox egy olyan operatív módszer, amellyel folyamatosan mérni lehet a hajófedélzeten található fizikai, kémiai és biológiai paramétereket. A FerryBox...

Víz alatti vitorlázó repülőgép

a vitorlázórepülők a vízen keresztül lefelé és lefelé irányuló, fűrészesfűrész-szerű profilban következnek. A vitorláz&...

Nagyfrekvenciás radar

A nagyfrekvenciás radar egy olyan földállomás, amely a part közelében található aktuális felszíni sebességmezők mérésére szolgál. ...

Víz-mérő állomások

az űrszelvény, a sromos gage vagy az idom a hidrogológusok vagy a környezetvédelmi tudósok által a szárazföldi víztestek ellenőrzésére és ...

Kikötési peronok

Az oceanográfiai kikötés olyan eszközök együttese, amelyek huzallal vannak összekapcsolva, és a tengerfenékre horgonyoznak. A macskagyökér a tengerára...

Szervezetek és tanácsok

Tanácsadó testületek

a tanácsadó testületek az érdekelt felek által vezetett szervezetek, amelyek ajánlásokat fogalmaznak meg a Bizottság és az uniós orsz...

Helyi halászati akciócsoportok

ez a térkép az Európai Halászati Alap (EHA) 4. tengelyének végrehajtása során mozgósított különböző halászati h...

Termelői szervezetek

elismert termelői szervezetek a halászati és akvakultúra-ágazatban. (év: 2013)

Regionális halászati gazdálkodási szervezetek (nagy távolságra vándorló fajok)

ez a térkép azt mutatja, hogy a nagy távolságra vándorló fajokat kezelő regionális halászati gazdálkodási szervezetek (RFMO), fők&...

Regionális halászati gazdálkodási szervezetek (nem nagy távolságra vándorló fajok)

Ez a térkép azt mutatja, hogy a regionális halászati gazdálkodási szervezetek (RFMO) földrajzi területek szerint kezelik a halállományokat. A...

Közlekedés

Távközlővezetékek – BSH Contis

a tenger alatti kommunikációs kábel a tengerfenékre telepített kábel, amely szárazföldi állomások között helyezkedik el, és az óce&...

Távközlési kábelek (vázlatos útvonalak)

a tenger alatti kommunikációs kábel a tengerfenékre telepített kábel, amely szárazföldi állomások között helyezkedik el, és az óce&...

Csővezetékek és kábelek

Csővezetékek és kábelek - kirakodó állomások

Az adatbázis a kábeleket és a kapcsolódó kirakodási pontokat képviselő vonalakat és pontokat tartalmazza. A kábeleket stilizált ösvényk&#...

Közlekedés

Kábelek – Málta

az adatkészlet a máltai vizeken áthaladó vagy azokon áthaladó tenger alatti vezetékek helyét mutatja be.

Tengeri szállítási útvonalak

nyílt tengeri csővezeték (tengeri, tenger alatti vagy tenger alatti csővezeték is) egy olyan csővezeték, amelyet a tengerfenékre raknak, vagy egy trárok ala...

Tengerfenék

Távközlési kábelek, kábeles útvonalak

ez a térkép megjeleníti a tényleges helyeket, útvonalakat, a SIGCles sub-tengeri sub-tengeri távközlő kábelek nevét.

Lakosság

Lakosság

az európai elszámolási térkép a településenkénti beépített terület százalékos arányát képv...

Városi-vidéki tipológia

ez a térkép az európai régiók városi-vidéki tipológiáját tartalmazza. Túlnyomóan városi régiók: a vidéki népesség a ...

Népsűrűség

ez a térkép a népsűrűséget mutatja a nemzeti átlaghoz viszonyítva. Az országos átlag 100. Ha a mutató értéke 100 alatt van, akkor a régi&...

Népességváltozás

a regionális demográfiai statisztikák éves adatokat szolgáltatnak a népességről, a létfontosságú ese...

65 éves és annál idősebb népesség

ez a térkép a 65 éves és annál idősebb lakosság arányát mutatja az országos átlaghoz képest....

Aktív népesség

Ez a térkép azt mutatja, hogy az aktív népesség részaránya régiónként, a nemzeti átlaghoz viszony&...

Munkanélküliség

ez a térkép a nemzeti átlaghoz képest a régiók munkanélküliségi szintjét mutatja. Az országos á...

A part menti/nem tengerparti régiók népsűrűsége

a népsűrűség a régió (éves átlagos) népességének a régió (szárazföldi) térségéhez viszonyított aránya; az ...

A part menti/nem part menti régiók demográfiai mérlege és nyersrátái

Ez magában foglalja az országok által jelentett teljes népességre, születésekre és halálesetekre vonatkozó legfrissebb frissítéseket (vagy felülvi...

A január 1-i népesség korcsoportok és nemek szerint – városok és nagyobb városok

a mutató az európai statisztikai rendszer által gyűjtött változókból származik. Valamint a városi élet minőségének javításáho...

Fertilitás és halálozás – városok és nagyobb városok

a mutató az európai statisztikai rendszer által gyűjtött változókból származik. Valamint a városi élet minőségének javításá...

A népesség szerkezete – városok és nagyobb városok

a mutató az európai statisztikai rendszer által gyűjtött változókból származik. Valamint a városi élet minőségének javításá...

Oktatás – városok és nagyobb városok

a mutató az európai statisztikai rendszer által gyűjtött változókból származik. Valamint a városi élet minőségének javításáho...

Életkörülmények – városok és nagyobb városok

A mutató az európai statisztikai rendszer által gyűjtött változókból származik. Valamint a városi élet minőségének javításá...

Kultúra és turizmus – városok és nagyobb városok

A mutató az európai statisztikai rendszer által gyűjtött változókból származik. Valamint a városi élet minőségének javításáho...

Munkaerőpiac – városok és nagyobb városok

A mutató az európai statisztikai rendszer által gyűjtött változókból származik. Valamint a városi élet minőségének javításáh...

Népesség állampolgárság és születési hely szerinti bontásban – városok és nagyobb városok

A mutató az európai statisztikai rendszer által gyűjtött változókból származik. Valamint a városi élet minőségének javításáh...

Műholdfelvételek

Klorofill koncentráció

algarezibiomassza (klorofillin-koncentráció, Chla a mg.m-3): A klorofill az összes fitoplankton-faj körében általánosan jelen lévő fotokémiai pigment. Használhat...

Klorofill koncentrációs rendellenességek

algarezibiomassza (klorofillin-koncentráció, Chla a mg.m-3): A klorofill az összes fitoplankton-faj körében általánosan jelen lévő fotokémiai pigment. Használható a fitoplanktonok b...

A tengerfelszín hőmérséklete

a tengerfelszín hőmérséklete (SST a fokC-fokC-ben): A tengerfelszín hőmérséklete a tengerfelszín közelében lévő víz hőmérséklete. Az SST műholdalap...

A tengerfelszín hőmérséklet-anomáliái

a tengerfelszín hőmérséklete (SST a fokC-fokC-ben): A tengerfelszín hőmérséklete a tengerfelszín közelében lévő víz hőmérséklete. Az SST műholdalap...

A víz átláthatósága

a víz átláthatósága (Differencia-csillapítási együttható 490 nm-en, KD490 a m-1-ben): A KD490 diffúz csillapítási együttható a vízoszlopban a k&...

Tengerfenék

Tengerfenéki üledékek

ez a térkép a tengerfenék üledékminták elhelyezkedését mutatja. (év: (MOLEKULATÖMEG: 1984–1989)

Mélytengeri ásványkincsek

ez a térkép a mélytengeri ásványminták elhelyezkedését mutatja. (év: (MOLEKULATÖMEG: 1984–1989)

Víz alatti mélységi kontúrok

a körvonalvonalak vagy a izobótok (azaz a térképen szereplő, a vízfelszín alatti pontokat összekötő képzeletbeli vonalak) az átlagos víz alat...

Víz alatti átlagos mélység

az átlagos víz alatti mélység (méter) 1/8 ívperc felbontással (~ 250 méter) egyedi mélységfelméréseken és összetett digitális terep...

Batimetria és domborzat

a bemutatott átlagos víz alatti mélység (méter) 1/16 ívperc pontossággal (~ 115 méter), valamint a szárazföldi vagy szárazföldi területek top...

Aktív tengeri szénhidrogén-engedélyek

A szénhidrogének a jelenlegi civilizációk elsődleges energiaforrásai. A szénhidrogének túlnyomó használata éghető üzemanyagforrá...

Tengeri üledék kivonása

tengeri üledékes vagy tengeri üledékgyűjtő telepek olyan területek, ahol a tengerfenékről zsákmányolt tengeri kőzetek, ásványi r...

Kotrási területek

A kotrás olyan, általában víz alatti kitermelési tevékenység, amelyet sekély tengerekben vagy édesvízi területeken fenéküledék ö...

A tengeri szénhidrogén kitermelésére szolgáló fúrólyukak

az EU-ban a tengeri szénhidrogének kitermelésére szolgáló fúrólyukakon található adatbázis számos (aktív, elhagyott, felfüggesztett...

Tenger alatti földcsuszamlások

földcsuszamlás a talajmozgások széles skáláját foglalja magában, például a kőomlás, a lejtők mély kudarcát és a sekély ű...

Tenger alatti folyadék kibocsátása

A különböző nemzeti és regionális feltérképezési projektek által feltérképezett és a szakirodalomban hasznosított, nem vulkáni eredetű...

Tektonikus vonal

a tektonika az a folyamat, amely a Föld rátermésének szerkezetét és tulajdonságait, valamint az idő múlásával bekövetkező alakulását e...

Tengeralatti vulkóriások

A tenger alatti vulkánok a Föld felszínén víz alatti vagy fisstores területek, amelyekből a magma kitör ki. Számos tengeralattjáró tektonikai mozgalommal k...

Szénhidrogén-tartály

szénhidrogének olyan szerves vegyületek, amelyek több millió éven át képződnek, főként üledékes medencékben. A leggyakoribb szénhidrog...

Tengerfenék szubsztrátumok

a tengerfenék élővilágának térképe az európai tengeri területekről 1-kor: A 250 000-as skálán öt tengerfenéken hordozói osztá...

Tengerszint, litológia

a kőzet litológiája a kézzel vagy magmintákon, vagy kis nagyítású mikroszkóppal, mint például szín, állag, szemcseméret vagy összet...

A tengerfenék rétegzata

a rétegzódás a kőzetrétegek (rétegek) és rétegezés (rétegezés) vizsgálatával érintett geológiai ág. Elsősorban az üled&...

A tengerfenékkel kapcsolatos események folyamata

Az európai tengerek tengerfenék-geológiai (alapkőzet-) geológiai gyűjteményének összeállítása, a litológiára, az életkorra, az esem...

A tengerfenék üledékének felhalmozódási sebessége

Az ülepítés az a tendencia, hogy a szuszpenzióban lévő részecskék leülepszenek attól a folyadéktól, amelyben eljutnak, és akadályt k...

Víz alatti tájak

A víz alatti tájak térképei az ismert európai rejtett tájképet ábrázolják. Ez egy teljesen új adatelem, amelyet az EMODnet III. fázisában hoztak ...

Tengeri élet

Zooplanktonok (Asartia) abundanciája Winter

ez az adatdatatermék az Akartia egy rácsos abundciós térképéből áll, amelyet a Continuous Plants Recordeness (CPR) Continuous Planting Record-szel (CPR) gyűjtenek &...

Zooplanktonok (Asartia) mennyisége tavasszal

ez az adatdatatermék az Akartia egy rácsos abundciós térképéből áll, amelyet a Continuous Plants Recordeness (CPR) Continuous Planting Record-szel (CPR) gyűjtenek &...

Zooplanktonnak (Asaria) a nyári időszak során mért mennyisége

ez az adatdatatermék az Akartia egy rácsos abundciós térképéből áll, amelyet a Continuous Plants Recordeness (CPR) Continuous Planting Record-szel (CPR) gyűjtenek &...

Zooplanktonok (Asartia) ősze ősszel

ez az adatdatatermék az Akartia egy, a Continuous Plantons Rordening (CPR).A „kokszolópod” egy típusú zooplanktonból, egy planktonikus rákfélből áll...

Zooplanktonok (Calanus finmarchicus) abundanciája télen

ez az adatdatatermék a Calanus finmarchicus-ból készített, rácsos abundancia térképből áll, amelyet a Continuous Plantess Record-tal (CPR) gyűjtött kopetu...

Zooplanktonok (Calanus finmarchicus) abundanciája tavasszal

ez az adatdatatermék a Calanus finmarchicus-ból készített, rácsos abundancia térképből áll, amelyet a Continuous Plantess Record-tal (CPR) gyűjtött kopetu...

Zooplanktonok (Calanus finmarchicus) abundanciája nyáron

ez az adatdatatermék a Calanus finmarchicus-ból készített, rácsos abundancia térképből áll, amelyet a Continuous Plantess Record-tal (CPR) gyűjtött kopetu...

Zooplanktonok (Calanus finmarchicus) abundanciája ősszel

ez az adatdatatermék a Calanus finmarchicus-ból készített, rácsos abundancia térképből áll, amelyet a Continuous Plantess Record-tal (CPR) gyűjtött kopetu...

Zooplanktonok (Thoran longicornis) abundanciája télen

Ez az adatdatatermék tartalmaz egy rácsozott abramált térképet, amely egy, a folyamatos tervezési rendelettel (CPR) párhuzamosan gyűjtött, orneú longicornis faj...

Zooplanktonok (Remora longicornis) abundanciája tavasszal

Ez az adatdatatermék tartalmaz egy rácsozott abramált térképet, amely egy, a folyamatos tervezési rendelettel (CPR) párhuzamosan gyűjtött, orneú longicornis faj...

Zooplanktonok (Thoran longicornis) abundanciája nyáron

Ez az adatdatatermék tartalmaz egy rácsozott abramált térképet, amely egy, a folyamatos tervezési rendelettel (CPR) párhuzamosan gyűjtött, orneú longicornis faj...

Zooplanktonok (Thoran longicornis) abundanciája ősszel

Ez az adatdatatermék tartalmaz egy rácsozott abramált térképet, amely egy, a folyamatos tervezési rendelettel (CPR) párhuzamosan gyűjtött, orneú longicornis faj...

A fajok száma és a megfigyelések tengeri régiónként

A fajok és megfigyelések száma tengeri régiónként, az EuOBIS alapján. (év: 2011)

A tengeri madarak megfigyelése

Az EurOBIS adatbázisban a tengeri madarak által tett észrevételek elérhetők. A nemzetközi óceánföldrajzi Információs Rendszer (OBIS) európai csomó...

Tengerfenéki élőhelyek

Koralltermő természetes élőhely

Ez az adatkészlet a koralltermő növények és a Földközi-tengeren mäerl-ágyak modellezett térfelosztásait mutatja. Ezek a bioterszerkezetek tipikus m...

Természetes élőhely-védelmi („maerl”) élőhelyek

Az adatkészlet a földközi-tengeri mäerl-ágyak térbeli eloszlásáról tanúskodik. Ezek a bioterszerkezetek tipikus mediterrán víz alatti tenger, ...

Posidonia oceanica megoszlás (tengeri fűfajok)

A neptunfű ( Posidonia oceanica) tengeri fűfaj, amely endémiás a Földközi-tengerre. Hatalmas víz alatti mezőket alkot, amelyek fontos szerepet töltenek be az...

Az élőhelyek osztályozása az EUNIS 2019 szerint

Ez a réteg egy prediktív EU-kiberbiztonsági tengerfenék-térkép az európai tengerhez (év: 2019). A térkép az EUNIS 2019 besorolási rendszerét k...

Prediktív élőhely térképe (MSFD)

Ez a réteg prediktív tengerfenéki élőhely-térkép az európai tengerhez (év: 2016). A réteget osztályozott élőhely-deszkriptorok felhaszn&#...

Élőhely-mutatók – Biológiai területek

ez a réteg azt mutatja be, hogy az EUSEAMAP-modellben használt, kiszámított biológiai területek húzzák a végső élőhelyet. A biológiai z&...

Biztonság

A baleset sűrűsége

ez a térkép áttekintést nyújt az Európai Unió tengerein bekövetkezett balesetek sűrűségéről. Az olyan tényezők, mint az időjár...

A súlyosabb olajszennyezések

ez a térkép a főbb olajszennyezések helyszínét mutatja be. (egység: tonna – év: (MOLEKULATÖMEG: 2007–2008)

Olajszennyezés-elhárító hajók

ez a térkép a tengerszennyezés elhárításával foglalkozó vízi járművek és berendezések elhelyezkedését mutatja. A térkép csak az E...

Integrált tengerfelügyeleti projektek

ez a térkép az integrált tengerfelügyeleti (IMS) projektek helyszínét mutatja Európában. Az integrált tengerfelügyele...

Világítótornyok

a világítótorony egy torony-, épület- vagy egyéb típusú szerkezet, amely lámpákat és lencséket tartalmazó rendszerből bocsát k...

Területfejlesztés

Az óceánok és tengerek határai

Iho.int — A térkép a világ fő óceánjainak és tengereinek nevét és határait mutatja, a Nemzetközi Hidrográfiai Szervezet meghatározása szerint. (év: 1953 – Oceans & Seas, Special Publication No. 23)

Tengerparti és tengeri atlaszok

ez a térkép azt mutatja be, hogy mely régiókban állnak rendelkezésre digitális tengerparti atlaskák az interneten. (év: 2014)

Tengeri területrendezési projektek

ez a térkép az európai tengeri területrendezési projektek helyszínét mutatja be. A tengeri területrendezésnek azt a célt ...

Európa tengeri régiói

ez a térkép a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvben felsorolt tengeri régiók és alrégiók határait mutatja be (4. cikk). (friss...

Idegenforgalom

Állami akváriumok

Az Aquarium nemzetközi fóruma — Ez a térkép az Európa számára az International Aquarium Forum (IAF) által felsorolt nyilvános akváriumokat mutatja. (év: 2012)

Tengeri múzeumok

Európai tengeri örökség — Ez a térkép a legfontosabb európai tengeri múzeumokat tartalmazza, köztük az európai tengerészeti örökség (European Maritime Heritage, EMH) által felsoroltakat. (év: 2009)

Ágyak száma négyzetkilométerenként (1990-2011)

A lakóegységben vagy a lakásban található férőhelyek számát azon személyek száma határozza meg,...

Az UNESCO világöröksége

UNESCO — Ez a térkép az UNESCO világörökségi jellemzőinek helyét mutatja be. A világörökségi lista magában foglalja a kulturális és természeti örökség részét képező ingatlanokat, amelyeket a Világörökségi Bizottság úgy tekint, mint amelyek egyetemes ...

A fürdővizek állapota

Az Európai Unió parti menti és átmeneti fürdővizeinek állapotára vonatkozó geoadatbázist a fürdővizek minőségéről szó...

A part menti és nem tengerparti területek által használt létesítmények, szobák és ágyhelyek száma

A part menti és nem tengerparti területek által használt létesítmények, szobák és ágyhelyek sz&#...

A tengerparti/nem tengerparti régiók turisztikai szálláshelyein töltött vendégéjszakák száma

A tengerparti/nem tengerparti régiók turisztikai szálláshelyein töltött vendégéjszakák száma (2012...

Kereskedelem

A halászati és akvakultúra-termékek kereskedelme (mennyiség)

EUMOFA — Ez a térkép a halászati és akvakultúra-termékek importja és exportja teljes volumenét (EU-n belül és EU-n kívül) mutatja. (egység: Ezer tonna – év: 2013)

A halászati és akvakultúra-termékek kereskedelme (érték)

EUMOFA — Ez a térkép a halászati és akvakultúra-termékek importja és exportja teljes értékét (EU-n belül és EU-n kívül) mutatja. Millió euró – év: 2013)

Halászati termékek feldolgozásával foglalkozó ágazat

EUMOFA — Ez a térkép a halászati termékek feldolgozásával foglalkozó ágazat termelési értékét mutatja. (egység: Millió euró – év: 2004-2017)

Közlekedés

Villamos energia transzeurópai hálózatok

Ez a térkép a transzeurópai energiahálózatokat (TEN-Es) mutatja be a villamos energia tekintetében. A TEN-E-k az Európai Unió átfogó energiapolitikai céljainak szerves részét képezik, növelik a versenyképességet a villamosenergia- és gázpiacokon, erősítik az ellátás biztonságát és védik a környezetet (Year: 2...

Kikötők

ez a térkép az Egyesült Nemzetek kereskedelmi és közlekedési helynévjegyzékében felsorolt európai kikötőket mutatja be.

Kompjáratok

Euromoglisztikai s.org – Ez a térkép az összes fontos, rendszeres nemzetközi kompjáratot és a nemzeti közúti vagy vasúti hálózat összekapcsolásában nagy jelentőséggel bíró valamennyi nemzeti kompjáratot feltünteti. (év: 2012. május)

Tengeri autópályák

ez a térkép az európai tengeri gyorsforgalmi utakat mutatja. A tengeri gyorsforgalmi utak célja a zöld, életképes, vonzó és hatékon...

Az utasok kikötő szerinti szállítása

ez a térkép a kikötők utasforgalmát mutatja. (egység: 1000 utas)

Áruforgalom a kikötő szerint

ez a térkép az egyes kikötőkbe szállított és onnan kiszállított áruk brutt&...

A tengeri forgalom sűrűsége 2015. térkép

marinetraffic.com – A hajó pozícióiról gyűjtött összesített adatok lehetővé teszik a sűrűségek kialakítását annak érdekében, hogy bárki képet alkothasson a világ legutazóbb tengeri útvonalairól. (év: (MOLEKULATÖMEG: 2007–2016)

Fő kikötők (áruforgalmi forgalom)

a tengeri hajóforgalmat tapasztaló uniós kikötők elhelyezkedése. Az áruforgalomra vonatkozó adatokat ezer tonnában adják meg, a rakomány típu...

Fő kikötők (Locations)

ez a térkép az EU fő kikötői helyeit tartalmazza. Ez az EUROSTAT által az uniós tagállamok és Norvégia kikötői rendelkezésére bocs&...

Fő kikötők (utasforgalom)

az utasok forgalmi adatait ezer utas (kivéve a tengeri körutazáson részt vevő utasokat) jelentik irány- és forgalomtípus szerinti bontásban.

Fő kikötők (hajóforgalom)

a tengeri hajóforgalmat tapasztaló uniós kikötők elhelyezkedése.

Közlekedés – városok és nagyobb városok

a mutató az európai statisztikai rendszer által gyűjtött változókból származik. Valamint a városi élet minőségének javításáho...

A hajók sűrűsége 2017 (összes)

Az EMODnet állománysűrűségi térképét 2019-ben az EMODnet emberi tevékenységek, az Európai Bizottság által finanszírozott kez...

A hajók sűrűsége 2017 (egyéb)

Az EMODnet állománysűrűségi térképét 2019-ben az EMODnet emberi tevékenységek, az Európai Bizottság által finanszírozott kez...

A hajók sűrűsége 2017 (Halászat)

Az EMODnet állománysűrűségi térképét 2019-ben az EMODnet emberi tevékenységek, az Európai Bizottság által finanszírozott kez...

A hajók sűrűsége 2017 (Szolgáltatás)

Az EMODnet állománysűrűségi térképét 2019-ben az EMODnet emberi tevékenységek, az Európai Bizottság által finanszírozott kez...

A hajók sűrűsége 2017 (Kotrás)

Az EMODnet állománysűrűségi térképét 2019-ben az EMODnet emberi tevékenységek, az Európai Bizottság által finanszírozott kez...

A hajók sűrűsége 2017 (Vitorlázás)

Az EMODnet állománysűrűségi térképét 2019-ben az EMODnet emberi tevékenységek, az Európai Bizottság által finanszírozott kez...

A hajók sűrűsége 2017 (Kedvtelési célú vízi járművek)

Az EMODnet állománysűrűségi térképét 2019-ben az EMODnet emberi tevékenységek, az Európai Bizottság által finanszírozott kez...

A hajók sűrűsége 2017 (Nagysebességű vízi járművek)

Az EMODnet állománysűrűségi térképét 2019-ben az EMODnet emberi tevékenységek, az Európai Bizottság által finanszírozott kez...

A hajók sűrűsége 2017 (Pótkocsik)

Az EMODnet állománysűrűségi térképét 2019-ben az EMODnet emberi tevékenységek, az Európai Bizottság által finanszírozott kez...

A hajók sűrűsége 2017 (utas)

Az EMODnet állománysűrűségi térképét 2019-ben az EMODnet emberi tevékenységek, az Európai Bizottság által finanszírozott kez...

A hajók sűrűsége 2017 (rakomány)

Az EMODnet állománysűrűségi térképét 2019-ben az EMODnet emberi tevékenységek, az Európai Bizottság által finanszírozott kez...

A hajók sűrűsége 2017 (tartályhajó)

Az EMODnet állománysűrűségi térképét 2019-ben az EMODnet emberi tevékenységek, az Európai Bizottság által finanszírozott kez...

A hajók sűrűsége 2017 (katonai)

Az EMODnet állománysűrűségi térképét 2019-ben az EMODnet emberi tevékenységek, az Európai Bizottság által finanszírozott kez...

A hajók sűrűsége 2017 (ismeretlen)

Az EMODnet állománysűrűségi térképét 2019-ben az EMODnet emberi tevékenységek, az Európai Bizottság által finanszírozott kez...

Vízelemzés

Az ammónium-2010 víztestről télen

egység: umol/l – Módszer: DIVA-ból (adatszolgáltatásközi variációs analízissel) előállított térinterpoláció

Az ammónium-2010 víztestről tavasszal

egység: umol/l – Módszer: DIVA-ból (adatszolgáltatásközi variációs analízissel) előállított térinterpoláció

Az ammónium-2010 víztestről nyáron

egység: umol/l – Módszer: DIVA-ból (adatszolgáltatásközi variációs analízissel) előállított térinterpoláció

Az ammónium-2010 víztestről ősszel kerül sor.

egység: umol/l – Módszer: DIVA-ból (adatszolgáltatásközi variációs analízissel) előállított térinterpoláció

A víztestben oldott oxigén koncentrációja télen 2010

egység: umol/l – Módszer: DIVA-ból (adatszolgáltatásközi variációs analízissel) előállított térinterpoláció

A vízi test oldottoxigén-koncentrációja 2010 tavasszal

egység: umol/l – Módszer: DIVA-ból (adatszolgáltatásközi variációs analízissel) előállított térinterpoláció

A vízi test oldottoxigén-koncentrációja (2010) nyáron

egység: umol/l – Módszer: DIVA-ból (adatszolgáltatásközi variációs analízissel) előállított térinterpoláció

A vízi test oldottoxigén-koncentrációja 2010 ősszel

egység: umol/l – Módszer: DIVA-ból (adatszolgáltatásközi variációs analízissel) előállított térinterpoláció

Víztestfoszfát 2010 télen

egység: umol/l – Módszer: DIVA-ból (adatszolgáltatásközi variációs analízissel) előállított térinterpoláció

Víztestfoszfát 2010 tavasszal

egység: umol/l – Módszer: DIVA-ból (adatszolgáltatásközi variációs analízissel) előállított térinterpoláció

Víztest-foszfát 2010 nyáron

egység: umol/l – Módszer: DIVA-ból (adatszolgáltatásközi variációs analízissel) előállított térinterpoláció

Víztest-foszfát 2010 ősszel

egység: umol/l – Módszer: DIVA-ból (adatszolgáltatásközi variációs analízissel) előállított térinterpoláció

Víztestszilikát 2010 télen

egység: umol/l – Módszer: DIVA-ból (adatszolgáltatásközi variációs analízissel) előállított térinterpoláció

Víztest-szilikát 2010 tavasszal

egység: umol/l – Módszer: DIVA-ból (adatszolgáltatásközi variációs analízissel) előállított térinterpoláció

Víztest-szilikát (2010)

egység: umol/l – Módszer: DIVA-ból (adatszolgáltatásközi variációs analízissel) előállított térinterpoláció

Víztest-szilikát 2010 őszén

egység: umol/l – Módszer: DIVA-ból (adatszolgáltatásközi variációs analízissel) előállított térinterpoláció

© Európai Unió, 1995-2019 English български čeština dansk Deutsch ελληνικά español eesti suomi français Gaeilge hrvastski magyar Italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska

Select your language

Close