Europska komisija > Pomorstvo > Europski atlas morâ

Europski atlas morâ

Istražite, razvrstajte i izradite vlastitu kartu mora. Saznajte više o europskim morima i obalama, njihovu okolišu, povezanim ljudskim aktivnostima i europskim politikama.

Proizvodnja algi

Makroalge

ovaj skup podataka proizlazi iz projekta BIOMASS (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Cilj mu je izgraditi pouzdanu bazu podataka za karakterizaciju sektora algi i potpor...

Mikroalge

ovaj skup podataka proizlazi iz projekta BIOMASS (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Cilj mu je izgraditi pouzdanu bazu podataka za karakterizaciju sektora algi i potpor...

Akvakultura

Akvakulturna proizvodnja

akvakultura, poznata i kao aquap, odnosi se na uzgoj vodenih organizama (slatkovodnih ili morskih) organizama, kao što su ribe, mekušci, rakovi i biljke, za ljudsku uporabu ili potrošnju u kontroliranim uvjetima....

Proizvodnja ribe

ribe je riba s hrskavicom, poput lososa ili hrskavičnjača, kao što je morski pas, posebno u usporedbi s školjkama ili drugom akvatičnim životinjama. U skupu podataka nalaz...

Slatkovodna ribogojilišta

U skupu podataka nalaze se informacije o lokaciji slatkovodnih riba ribe u EU-u i partnerskim zemljama za koje su podaci dostupni. Države članice EU-a obvezne su popisati sve odobrene objekte ...

Proizvodnja školjkaša

Europodručje Shell pruža informacije o lokacijama za uzgoj školjkaša.

Zapošljavanje

Bruto domaći proizvod

Na ovoj su karti prikazan bruto domaći proizvod u usporedbi s nacionalnim prosjekom. Nacionalni prosjek iznosi 100. Ako je vrijednost pokazatelja ispod ...

Zaposlenost u primarnom sektoru

Na ovoj su karti prikazan udio zapošljavanja u primarnom sektoru u ukupnim radnim mjestima u regijama, u usporedbi s nacionalnim prosjekom. Nacionalni...

Zaposlenost u sekundarnom sektoru

Na ovoj su karti prikazan udio zapošljavanja u primarnom sektoru u ukupnim radnim mjestima u regijama, u usporedbi s nacionalnim prosjekom. Nacionalni...

Zaposlenost u tercijarnom sektoru

ta karta pokazuje udio zaposlenih u tercijarnom sektoru u ukupnoj zaposlenosti u regijama u usporedbi s nacionalnim prosjekom. Nacionalni prosjek iznosi 1...

Zaposlenost u sektorima ribarstva i akvakulture po državi

ta karta pokazuje zaposlenost u sektorima ribarstva i akvakulture po državama članicama. (jedinica: broj ekvivalenata punog radnog vremena po milijun...

Utjecaj na more

stanovništvo pogođeno pomorskim aktivnostima: Udio stanovništva regija EU-a koje žive u pomorskim uslužnim područjima. Područj...

Bruto domaći proizvod (BDP) po tekućim tržišnim cijenama obalnih/neobalnih regija

bruto domaći proizvod (BDP) po tržišnim cijenama konačan je rezultat proizvodne aktivnosti rezidentnih proizvodnih jedinica. Definira se kao vrijednost sve proizvedene robe i usluga minus...

Poslovna demografija i visoko rastuća poduzeća po obalnim/neobalnim regijama

poslovna demografija pruža informacije o rođenju, smrtnosti i stopama preživljavanja poduzeća, kao i informacije o povezanim podacima o zaposlenju. Dvije glavne mjere koje se koriste za za...

Zapošljavanje u obalnim/neobalnim regijama

statistike za sektor radnih aktivnosti u EU-u, obuhvaćene NACE Rev. 2.

Bruto dodana vrijednost po osnovnim cijenama od strane obalnih/neobalnih regija

bruto dodana vrijednost (BDV) definirana je kao output (u osnovnim cijenama) umanjen za intermedijarnu potrošnju (po kupovnim cijenama); to je izravnavajuća stavka u računu proizvodnje naciona...

Energija

Prosječna brzina i smjer vjetra

na karti je prikazana prosječna brzina vjetra u svim smjerovima uzduž obale.

Visina i smjer valova

Karta prikazuje značajnu visinu vala u svim smjerovima uzduž obale. (jedinica: metara – godina: TEL. 2005)

Amplituda plime i oseke

ta karta prikazuje prosječnu amplitudu morskih mijena u metrima uzduž obale. Odgovarajući podaci prikupljaju se za 237 plutača postavljena u ...

Energija oceana – lokacije projekata

energija mora i energija mora (ponekad se nazivaju oceanska energija, oceanska energija, morska i hidrokinetička energija) odnosi se na energiju koju vode valovi oceana, plima, salinitet i razlike...

Energija oceana – mjesta ispitivanja

Baza podataka sadrži poligona koje predstavljaju lokacije za ispitivanje energije oceana. Ako su dostupni, svaki poligon ima sljedeća svojstva: oznaka ispitnog mjesta, naziv, lokacija, zemlja,...

Objekti na moru

izgradnja na moru instalacija je struktura i objekata u morskom okolišu, obično za proizvodnju i prijenos električne energije, nafte, plina i drugih resursa. Karta se temelji na skupu po...

Lokacije vjetroelektrana

dodjeljuju se sljedeća obilježja točaka i statusa vjetroelektrana na moru u europskim morima: Naziv, broj turbina, status (ovlaštene, operativne, planirane, ispod izgradnje), dr&...

Lokacije vjetroelektrana (Polygos)

baza podataka o odobalnim vjetroelektranama u EU-u stvorena je 2014. godine pomoću redovnog osnovnog kapitala za Europsku mrežu nadgledanja i prikupljanja podataka o moru (EMODnet). To je rez...

Okoliš

Obalna geologija

na karti su prikazani geološki obrasci Europske obale. Podaci se sastoje od segmentacije EUROSION linije. Svakom segmentu dodj...

Veliki morski ekosustavi

Www.oceansatlas.org — Ta karta prikazuje velike morske ekosustave (LVME) – regije koje obuhvaćaju oceanska i obalna područja, od riječnih slivova i ušća do morskih granica i vanjske granice glavnih sustava morskih struja prema moru.

Zaštićena morska područja (po državama)

na ovoj karti prikazan je omjer zaštićenog morskog područja i kopnenog područja za svaku europsku zemlju. (jedinica: (postotak)

Integrirano upravljanje priobalnom zonom

Na ovoj su karti prikazani rezultati projekta OURCOAST kojim se podupire i osigurava razmjena iskustava i najboljih praksi u planiranju i upravljanju obalnim područjem. (datum: TEL. 2016)

Područja mreže Natura 2000

Natura 2000 ključni je instrument za zaštitu biološke raznolikosti u Europskoj uniji. Riječ je o ekološkoj mreži zaštićenih područja koja će osigurati ...

Erozija obale

Obala je područje na kojem zemljište zadovoljava more ili mora. Karta predstavlja pomorsku migraciju u Europi u pogledu sljedećih značajki: erozija (retrocesija), akrecija (obala) i sta...

Vodena masa klorofila a 2010 zimi

jedinice: mg/m ^ 3 – Metoda: prostorna interpolacija dobivena od DIVA (baza podataka Interventure variation Analysis).

Vodene tjelesne klorofil-a 2010 u proljeće

jedinice: mg/m ^ 3 – Metoda: prostorna interpolacija dobivena od DIVA (baza podataka Interventure variation Analysis).

Vodene tjelesne klorofil-a 2010, ljeto

jedinice: mg/m ^ 3 – Metoda: prostorna interpolacija dobivena od DIVA (baza podataka Interventure variation Analysis).

Vodene tjelesne klorofil-a 2010 najesen

jedinice: mg/m ^ 3 – Metoda: prostorna interpolacija dobivena od DIVA (baza podataka Interventure variation Analysis).

Brzina morske vode

proizvod pokazuje površinu brzine struje mora u blizini obale. Trenutačne karte polja (tj. brzina morske vode (m/s) i smjer brzine morske vode (u stupnjevima)) mjere se putem uređaja visoke frekvencije u gotovo stvarnom...

Migracije u obalnim područjima – Satelitski podaci za 2019

Krivulja migracije linije kopna omogućuje vizualizaciju paneuropskog obalnog ponašanja za razdoblje 2007. – 2017. na različitim prostornim razinama. Karta predstavlja koristan uvid u jedan ...

Europa

Zemlje

na karti su prikazane države članice Europske unije, države kandidatkinje i potencijalne države kandidatkinje za članstvo u EU-u.

Podmorski zaštitni znak

Nacionalna geoprostorno-obavještajna agencija — ova karta prikazuje nazive podvodnih oslobođenja.

Linija obale

Obala EGP-a za analizu temelji se na vrlo detaljnoj analizi, npr. 1: 100.000, za geografsku Europu. Obala je hibridni proizvod dobiven iz projekata koji se koriste satelitskim snimkama kao izvor podataka: EUHYDRO i GHHG. Kriteriji za određivanje visine iznosili su visine od 0 država članica EUDEM. Izvan pokrivenosti EUDEM, bez izmjena korištena je obala s GSHHG-a. Nekoliko je ručnih...

Državne granice

na karti su prikazane granice europskih država. (godina: TEL. 2016)

Geografski vodovi mreže

zemljopisna je mreža zamišljena mreža linija iznad Zemlje koja služi kao referentni sustav. Mreža, ili i zadovoljstvo, nastaje paralelom zemljopisne širine i meridijana te zeml...

Nazivi mora

Društvo SeaDataNet održava i osigurava nazive mora.

Ribarstvo

Potrošnja proizvoda ribarstva i akvakulture

Na ovoj je karti prikazana godišnja potrošnja proizvoda ribarstva i akvakulture po stanovniku. (jedinica: kg po glavi stanovnika na godinu)

Strukturna pomoć Zajednice

europskim fondom za ribarstvo (EFR) osigurava se financiranje ribarske industrije i obalnih zajednica kako bi im se pomoglo da se prilagode promjenjivim uvjetima u tom sektoru te da postanu ekonomski otp...

Kvote po državi i ribolovnoj zoni

ukupni dopušteni ulovi (TAC-ovi) ili ribolovne mogućnosti predstavljaju ograničenja ulova (izražena u tonama ili brojevima) koja su određena za većinu komercij...

Zalihe po ribolovnoj zoni

Na grafikonu je prikaza...

Ulov po ribolovnoj zoni

Na ovoj su karti prikazani ukupni ulovi svih država članica EU-a u svakoj većoj ribolovnoj zoni. (jedinica: u tisućama tona)

Kvote po vrstama

Na ovoj su karti prikazane ribolovne kvote po vrstama. Odabrati vrstu iz padajućeg izbornika za prikaz kvota dodijeljenih zemljama za tu vrstu, kako je utvrđeno uredbama Vijeć...

Ribolovne zone (FAO)

FAO — ova karta pokazuje međunarodne ribolovne zone koje je definirala Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO). U statističke svrhe do danas je utvrđeno 27 velikih ribolovnih zona. Ona obuhvaćaju osam većih kopnenih ribolovnih područja koja obuhvaćaju kopnene vode kontinenata i devetnaest velikih pomorskih ribolovnih zona kojima...

Ribolovne zone (ICES)

na karti su prikazane međunarodne ribolovne zone koje je utvrdilo Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES). (godina: TEL. 2016)

Ulovi po državama

na ovoj karti prikazan je ukupni ulov po državi članici. (jedinica: u tisućama tona)

Ribarske luke opremljene elektroničkim sustavom za bilježenje i bilježenje (ERS)

Na toj se karti prikazuju ribarske luke sustava ERS. Sustav za elektroničko bilježenje i slanje podataka (ERS) koristi se za bilježenje, izvješćivanje, obradu i...

Ribarska flota – broj plovila u lukama

Registar ribarske flote Zajednice, koji se obično naziva „Registar flota”, ključan je alat za provedbu i praćenje zajedničke ribarstvene politike. Registar flote je baza podat...

Ribarska flota – snaga motora po lukama

ova karta prikazuje ukupnu snagu motora ribarske flote prema luci. (jedinica: kW)

Ribarska flota – tonaža po lukama

na karti je prikazana ukupna tonaža ribarske flote prema luci. Kliknite na luku za općenitije informacije o njoj. (jedinica: GT)

Intenzitet ribolova

podaci analizirani u ovoj studiji sastoje se od oko 150 milijuna izvješća o stajalištima ribarskih plovila EU-a duljine veće od 15 m, koja su djelovala u područjima FAO 27, 34 i 37, u ra...

Upravljanje

Međunarodne Konvencije

na karti su prikazane pomorske regije obuhvaćene međunarodnim konvencijama o zaštiti morskog okoliša. (godina: TEL. 2010)

Europski dan pomorstva

ova karta prikazuje mjesta održavanja godišnje europske konferencije dionika u sklopu Europskog dana pomorstva od njegova pokretanja 2008.

Konferencija perifernih primorskih regija

ova karta prikazuje regije članica Konferencije perifernih primorskih regija Europe (CPMR). CPMR djeluje kako bi osigurao potrebe i interese svojih regija članica u institucijama EU-a i nacionalnim vladama. CPMR pos...

Savjetodavna vijeća (akvakultura)

U tom se obliku navode područja obuhvaćena regionalnim savjetodavnim vijećima (RAC) kao poligon izložen u atlasu mora. Dodana su savjetodavna vijeća za Crno more, akvakulturu, t...

Makroregionalne strategije i Atlantska strategija

ta karta predstavlja makroregionalne strategije i pomorsku strategiju za područje Atlantskog oceana. „Makroregionalna strategija” integrirani ...

Europski dan pomorstva u mojoj zemlji 2019

Usporedno s „Europskim danom pomorstva”, diljem Europe organizira se niz lokalnih događanja povezanih s „Europskim danom pomorstva”. Time se mnogim europskim ...

Stelja

Damping nastalog radi jaružanja (točke)

nekonsolidirano, nasumično miješani sedimente koji se sastoje od stijena, tla i/ili ljusaka, koji su izvađeni i deponirani tijekom aktivnosti jaružanja i dampinga. Jaružalo se ...

Odlagališta otpada nastalog jaružanjem (Polygons)

jaružalo se nelako nalaze na prirodnim, nenarušenim tlom ili je može biti antropogeni i mogu se postaviti antropogeni obrasci (npr. banka dredže). Oblici dampinških lokacija po...

Otpaljano streljivo (poligosa)

orantno streljivo je rat: naoružanje, oružje i streljivo koje se ispušta na moru.

Otpad ispušten u lukama

geobaza podataka o glavnim lukama – otpad u lukama 2018. stvorena je CETMAR upotrebom podataka iz luka 2013. dostupnih na internetskoj stranici Eurostata (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/ho...

Beach Clean Up Events

Prilikom Svjetskog dana čišćenja 2018., oko 60 delegacija i predstavništva EU-a udružilo je s nevladinim organizacijama, veleposlanstv...

Otpaljano streljivo

Orantno streljivo je rat: naoružanje, oružje i streljivo koje se ispušta na moru.

Plaže – sastav otpada prema kategorijama materijala

U okviru tog službenog praćenja prikazuju se kategorije materijala koji se odnose na morski otpad godišnje po godini za vrijeme praćenja istraživanja. Usklađivanje svih podataka ...

Otpad iz morskog dna – gustoća plastičnih vrećica (Nb. predmeti/km²)

Na karti su prikazane gustoće plastičnih vrećica po koći godišnje. Od početka 2018. podaci o otpadu prema morskom dnu prikupljeni međunarodnim istraživanjima o ...

Priroda

Rijeke i jezera

na karti su prikazane glavne europske rijeke i jezera. Kanalizacijske mreže i povezani drena&...

Riječni slivovi

Na ovoj su karti prikazani razni riječni slivovi, razvrstani prema moru, u koje se odvoduju. (...

Promjena razine mora

ova karta prikazuje predviđenu promjenu razine mora u milimetrima godišnje. Odgovarajući podaci prikupljaju se do 237. plutačama smješte...

Pokrov tla

Ova karta prikazuje pokrov zemljišta u Europi. (godina: TEL. 2012)

Mjesta za tsunamije.

tsunami je niz valova u vodnom tijelu, uzrokovan raseljavanjem velikog volumena vode, uglavnom u oceanu ili velikom jezeru. Događaji kao što su potresi, erupcije vulkana, odroni tla i ostali poreme&#...

Obalna područja pogođena tsunamijem

mjesta glavnih točaka na europskim obalama na koje utječu tsunamiji čije je podrijetlo nepoznato, mapiranjem različitih nacionalnih i regionalnih projekata kartiranja i oporabljenih u liter...

Nepravilnosti u razini mora

Razina anomalije na moru (mm/godina) otkriva regionalni stupanj neispravne (tj. odstupanje od onoga što je uobičajeno ili očekivano) vodostaja u obalnim morima tijekom određenog vremenskog r...

Relativni trendovi na razini mora

relativna promjena razine mora (mm/godina) znači da se more ili more pada ili povećava u odnosu na zemljište na određenom obalnom mjestu. Drugim riječima, ona ukazuje na promjenu razin...

Trendovi otjecanja rijeka

kretanja protoka (m³/sekunda) riječne vode u europska mora. Otjecanje čini kretanje morske vode (u obliku rijeka, jezera, tokova) do mora i oceana.

Globalni morski bazen

imena morskih bazena svijeta.

Podvodni indikator buke

Europski registar proizvodnih događaja s impulsnim bukom uključuje pulzivnu buku u okviru regionalnih konvencija o europskom moru: OSPAR (sjeveroistočni Atlantik), HELCOM (Baltičko more), B...

Oceanografski instrumenti

ARGO plovci

Nacrt NP-a za EMODnet iz fizike ARGO. ARGO je globalni skup 3,800 plovaka za profiliranje kojima se mjeri temperatura i salinitet gornjega 2 000 m. Time se prvi put omogućuje stalno praćenje...

Plutače za plutanje

autonomni mjerni sustavi na plutačama omogućuju mjerenje standardnih oceanografskih parametara (temperatura, salinitet, struje) i, u nekim slučajevima, ostali parametri, npr. mutnoća, kisik...

Ferrybox

FerraBox je operativna metoda za kontinuirano mjerenje fizičkih, kemijskih i bioloških parametara na brodovima. Ferrybox je sustav protoka s protokom koji je postavljen na brod koji ima dovoljno pril...

Podvodni glider

zračne jedrilice slijede profil poput profila slične zemlje kroz vodu. Jedrilice su obično mjerenja kao što su temperatura, provodljivost (za izračun saliniteta), struje, klorofil, opt...

Visokofrekventni radar

visokofrekventni radar je kopnena stanica koja se koristi za mjerenje površnog polja brzine u blizini obale. Rezultirajuća površina ima mnogo veću rezoluciju u odnosu na prethodne tehnike k...

Riječne granične postaje

profil struja, kalemjerilo ili mjerna postaja je lokacija koju koriste hidrolog ili znanstvenici u području okoliša, u svrhu praćenja i testiranja kopnenih vodnih tijela. Općenito se uzima...

Platforme za vez

privezivanje u oceanografiji je zbirka uređaja povezanih s žicom i usidrenim na morskom dnu. Riječ je o vinskom putu za mjerenje oceanskih struja s obzirom na to da je veza u stanju mirovanja na...

Organizacije i vijeća

Savjetodavna vijeća

savjetodavna vijeća su organizacije pod vodstvom dionika koje Komisiji i državama članicama EU-a daju preporuke o pitanjima upravljanja ribarstvom. To može uklju&#...

Lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG-ovi)

Na karti su prikazane različite lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG-ovi) koje se pokreću provedbom osi 4. Europskog fonda za ribarstvo (EFF) za osmišljavanje i prove...

Organizacije proizvođača

priznate organizacije proizvođača u sektoru ribarstva i akvakulture. (godina: TEL. 2013)

Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (vrlo migratorne vrste)

na karti su prikazane regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (RFMO) koje upravljaju vrlo migratornim vrstama, uglavnom tuna. Regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu (RF...

Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (nevisoko migratorne vrste)

ova karta prikazuje regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (RFMO) koje upravljaju ribljim stokovima po zemljopisnom području. Regionalne organizacije za upravljanje u ribarst...

Prijevoz

Telekomunikacijski kabeli – Kontis

podmorski komunikacijski kabel kabel je postavljen na morsko dno između kopnenih stanica koje prenose telekomunikacijske signale preko dijelova mora i mora. Osnovni podaci prikupljaju se iz razli&...

Telekomunikacijski kabeli (shematski prikaz)

podmorski komunikacijski kabel kabel je postavljen na morsko dno između kopnenih stanica koje prenose telekomunikacijske signale preko dijelova mora i mora. Skup podataka uključuje sve kabele...

Cjevovodi i kabeli

Cjevovodi i kabeli – postaje za slijetanje

Baza podataka sadrži pruge i točke koje predstavljaju kabele i povezane točke iskrcaja. Kabeli su predstavljeni kao stilizirani putovi jer u većini slučajeva nisu dostupni polo&...

Prijevoz

Kabeli – Malta

U skupu podataka prikazuje se lokacija podmorskih kabela koji potječu iz malteških voda ili su prolaze.

Zračni putovi na moru

odobalni plinovod (također poznat kao morski, podmorski ili podmorski plinovod) je plinovod koji se nalazi na morskom dnu ili ispod nje unutar rova. U nekim su slučajevima plinovod većin...

Morsko dno

Telekomunikacijske kabele – linije u SIGN-u

U tim se kartama prikazuju stvarne lokacije, rute i nazivi SIGCbrosa submorskih telekomunikacijskih vodova.

Stanovništvo

Stanovništvo

European Settlement Map predstavlja postotak izgrađene pokrivenosti područja po prostornoj jedinici. (jedinica: % – godina 2014). riječ je o skupu po...

Tipologija urbanih i ruralnih područja

Na ovoj je karti prikazana tipologija urbanih i ruralnih područja za europske regije. Pretežno urbano područje: ruralno stanovništvo čini manje od 20 % ukupnog stanovništva...

Gustoća naseljenosti

ta karta pokazuje gustoću naseljenosti u usporedbi s nacionalnim prosjekom. Nacionalni prosjek iznosi 100. Ako je vrijednost pokazatelja ispod 100, vrijednost u regiji niža je od nacionalnog prosje...

Promjena u populaciji

u regionalnoj demografskoj statistici godišnji podaci o stanovništvu, vitalni događaji (živorođeni i smrtni slučajevi), ukupn...

Stanovništvo u dobi od 65 godina i više

na ovoj karti prikazan je udio stanovništva u dobi od 65 godina i više u usporedbi s nacionalnim prosjekom. Nacionalni prosjek iznosi 100. Ako...

Aktivno stanovništvo

ta karta prikazuje udio aktivnog stanovništva po regijama u usporedbi s nacionalnim prosjekom. Nacionalni prosjek iznosi 100. Ako je vrijednost pok...

Nezaposlenost

ta karta pokazuje razine nezaposlenosti u regijama u usporedbi s nacionalnim prosjekom. Nacionalni prosjek iznosi 100. Ako je vrijednost pokazatelja ispod ...

Gustoća naseljenosti od strane obalnih/neobalnih regija

gustoća naseljenosti je omjer (godišnje prosječne) populacije u regiji s (zemljom) površinom regije; ukupna površina (uključujući kopnene vode) upotrebljava se ako zemlji#...

Demografska i neobalna područja:

to uključuje najnovija ažuriranja (ili revidirane podatke) o ukupnom broju stanovnika, rođenju i smrti koje su prijavile zemlje, a detaljne raščlambe po različitim značajkama ...

Stanovništvo na dan 1. siječnja prema dobnim skupinama i spolu – gradovi i veći gradovi

Pokazatelj se izvodi iz varijabli koje prikuplja Europski statistički sustav. Prikupljeni su i podaci o europskim gradovima kako bi se doprinijelo poboljšanju kvalitete gradskog života: podrž...

Plodnost i smrtnost – gradovi i veći gradovi

Pokazatelj se izvodi iz varijabli koje prikuplja Europski statistički sustav. Prikupljeni su i podaci o europskim gradovima kako bi se doprinijelo poboljšanju kvalitete gradskog života: podr&...

Struktura stanovništva – gradovi i veći gradovi

Pokazatelj se izvodi iz varijabli koje prikuplja Europski statistički sustav. Prikupljeni su i podaci o europskim gradovima kako bi se doprinijelo poboljšanju kvalitete gradskog života: podr&...

Obrazovanje – gradovi i veći gradovi

Pokazatelj se izvodi iz varijabli koje prikuplja Europski statistički sustav. Prikupljeni su i podaci o europskim gradovima kako bi se doprinijelo poboljšanju kvalitete gradskog života: podrž...

Životni uvjeti – gradovi i veći gradovi

Pokazatelj se izvodi iz varijabli koje prikuplja Europski statistički sustav. Prikupljeni su i podaci o europskim gradovima kako bi se doprinijelo poboljšanju kvalitete gradskog života: podr...

Kultura i turizam – gradovi i gradovi

Pokazatelj se izvodi iz varijabli koje prikuplja Europski statistički sustav. Prikupljeni su i podaci o europskim gradovima kako bi se doprinijelo poboljšanju kvalitete gradskog života: podrž...

Tržište rada – gradovi i veći gradovi

Pokazatelj se izvodi iz varijabli koje prikuplja Europski statistički sustav. Prikupljeni su i podaci o europskim gradovima kako bi se doprinijelo poboljšanju kvalitete gradskog života: podr&...

Stanovništvo prema državljanstvu i zemlji rođenja – gradovi i gradovi

Pokazatelj se izvodi iz varijabli koje prikuplja Europski statistički sustav. Prikupljeni su i podaci o europskim gradovima kako bi se doprinijelo poboljšanju kvalitete gradskog života: podr&...

Satelitske snimke

Koncentracija klorofila

biomasa algi (koncentracija klorofila, Chla u mg.3): Klorofil je fotosintetički pigment obično prisutan u svim vrstama fitoplanktona. Koristi se kao zamjena za fitoplankton biomasu. Koncentracija klorofila sta...

Anomalije u koncentraciji klorofila

biomasa algi (koncentracija klorofila, Chla u mg.3): Klorofil je fotosintetički pigment obično prisutan u svim vrstama fitoplanktona. Koristi se kao zamjena za fitoplankton biomasu. Koncentracija klorofila standardni je proizvod od ...

Temperatura površine mora

temperatura morske površine (SST u dest-C): Temperatura morske površine je temperatura vode blizu površine mora. SST je standardni proizvod iz satelitskih infracrvenih senzora i optičkih senzora koji se nadopunjuju infrac...

Anomalije temperature površine mora

temperatura morske površine (SST u dest-C): Temperatura morske površine je temperatura vode blizu površine mora. SST je standardni proizvod iz satelitskih infracrvenih senzora i optičkih senzora koji se nadopunjuju infrac...

Transparentnost vode

transparentnost vode (difrakcijski koeficijent prigušenja pri 490 nm, KD490 u m-1): Iz difuznog koeficijenta prigušenja KD490 mjeri se prodor svjetlosti u vodeni stupac na plavo-zelenim valnim duljinama (oko 4...

Morsko dno

Sedimenti na morskom dnu

Na ovoj karti nalazi se mjesto uzoraka sedimenta na morskom dnu. (godina: 1984 – 1989)

Dubokomorski mineralni resursi

ova karta prikazuje lokaciju dubokomorskih mineralnih uzoraka. (godina: 1984 – 1989)

Podvodna dubina konture

Linije konture ili izodane (odnosno zamišljene vrijednosti na zemljovidu koje povezuje sve točke jednake dubine ispod površine vode) temelje se na prosječnoj dubini djelovanja pod vodom, ...

Srednja podvodna dubina

prosječna podvodna dubina (mjerač), prikazana ovdje uz razlučivost od 1/8 lučne minute (~ 250 metar), temeljila se na pojedinačnim batimetrijskim istraživanjima i kompozitnim d...

Batimetrija i topografija

prikazan je prosječni podvodni dubina (mjerač) s rezolucijom od 1/16 – luminuta luka (~ 115 metar), kao i topografija zemljišta ili kopnenih površina (brojilo). Prvi se temelji na ...

Aktivne odobalne dozvole za ugljikovodike

ugljikovodici su primarni izvor energije za sadašnje civilizacije. Najveća uporaba ugljikovodika je izvor goriva. Aktivnim ugljikovodičnim dozvolama dobivaju se dozvole (zemljopisna podr...

Vađenje morskih sedimenata

U morski sediment ili ukupna ekstrakcijska mjesta su površine na kojima su morske stijene, čestice minerala ili kristali ako se uzimaju s morskog dna. U mineralnoj i petrologiji agregat je mas...

Područja jaružanja

iskapanje se provodi kao aktivnost iskopavanja koja se obično provodi pod vodom, u plitkim morima ili slatkovodnim područjima s ciljem prikupljanja pridnenih sedimenata i širenjem.

Odore ugljikovodika na moru

U bazi podataka o odobalnim bušotinama ugljikovodika odobalnih bušotina u EU-u nalaze se točke koje predstavljaju odobalne bušotine ugljikovodika ugljikovodika s različitim stat...

Podmorski odroni tla

odroni zemljišta obuhvaća širok raspon kretanja tla, kao što su odrona tla, duboki pad nagiba i plitki protok otpada. Odroni tla mogu se javiti i podvodnim odronima tla. Na ovoj je karti pr...

Emisije podmorskih tekućina

podmorske mud-vulkani i emisije tekućih emisija nevulkanskoga podrijetla, koje su raspoređene raznim nacionalnim i regionalnim projektima kartiranja i oporabljene u literaturi.
tekton je postupak koji kontrolira strukturu i svojstva rakova i njegove evolucije s vremenom. Na primjer, u njemu se objašnjavaju značajke i kraj Zemljine površine u sadašnjosti i proš...

Morski vulkani

podmorski vulkani su podvodni ili fissues na Zemljinoj površini od kojih se magma nalazi magme. Velik broj podmorskih vulkana smješten je blizu područja kretanja tektonskog ploča. Iako se v...

Spremnik ugljikovodika

ugljikovodici su organski spojevi, koji nastaju tijekom milijuna godina uglavnom u slojevima sedimentnih bazena. Najzastupljenije vrste ugljikovodika su nafta, prirodni plin, ugljen i bitumenizirani ugljikovod...

Podloge na morskom dnu

Karta supstrata morskog dna na europskim morskim područjima na dan 1.: 250 000 ljestvica uključuje pet razreda supstrata morskog dna: Četiri klase supstrata definirane su na temelju modifici...

Litolologija morskog dna

litologija stijene je opis njegovih fizičkih osobina, vidljivih u vanjskim uzorcima, ručno ili ključnim uzorcima ili s mikroskopskom pretragom uz povećanje, kao što su boja, tekstura, ...

Stratigrafija morskog dna

stratigrafija je grana geologije koja se bavi istraživanjem slojeva stijena (sloj) i slojeva (stratifikacija). Prvenstveno se koristi u istraživanju sedimentnih i slojevanih vulkanskih stijena.

Postupak događaja morskog dna

kompilacija morskog dna europskog mora, semantički usklađenog korištenja specifikacijama podataka INSPIRE za litologiju, dob, okruženje događaja, proces događaja.

Stope akumulacije sedimenta na morskom dnu

Sedimentacija predstavlja tendenciju taloženja čestica iz tekućine u kojoj se prenose i nataložiti se do zapreke. Do toga dolazi kroz tekućinu koja je nastala kao odgovor na sile k...

Uronjeni krajolici

Potopljena krajobrazna karta nalazi se na geološkim poznatim krivičnim krajobrazima Europe. Riječ je o potpuno novom informacijskom proizvodu stvorenom u fazi III. EMODnet-a i koji je objavljen u...

Morski život

Bogatstvo zooplanktona (Acaria) u zima

ovaj je proizvod sastoji od karakterističnog dijagrama mreže Ascartia vrsta kopeca naplaćenih s uređajima za ispitivanje (CPR) koji se koriste za kontinuirani pogon (CPR). „mahuneR...

Ozoop-plankton (Akartia) bijanjenja u proljeće

ovaj je proizvod sastoji od karakterističnog dijagrama mreže Ascartia vrsta kopeca naplaćenih s uređajima za ispitivanje (CPR) koji se koriste za kontinuirani pogon (CPR). „mahuneR...

Ljetno računanje izvora zooplanktona (Attia)

ovaj je proizvod sastoji od karakterističnog dijagrama mreže Ascartia vrsta kopeca naplaćenih s uređajima za ispitivanje (CPR) koji se koriste za kontinuirani pogon (CPR). „mahuneR...

Ozolankton (Acetia) je u jesen

ovaj je proizvod sastoji od karakterističnog dijagrama mreže Ascartia vrsta kopeca koji je skupio s mjerama za kontinuirani nasad. „copelje” je vrsta zooplanktona, planinarska tonik rakov...

Bogatstvo zooplanktona (Calanus finmarchicus) u zima

ovaj se proizvod sastoji od zemljopisne karte veličine mreže Calanus finmarchicus, vrste kopeca naplaćenih s uređajima za ispitivanje (CPR) koji se koriste za kontinuirani pogon (CPR). R...

Brojnost zooplanktona (Calanus finmarchicus) u proljeće

ovaj se proizvod sastoji od zemljopisne karte veličine mreže Calanus finmarchicus, vrste kopeca naplaćenih s uređajima za ispitivanje (CPR) koji se koriste za kontinuirani pogon (CPR). R...

Brojnost zooplanktona (Calanus finmarchicus) u ljeto

ovaj se proizvod sastoji od zemljopisne karte veličine mreže Calanus finmarchicus, vrste kopeca naplaćenih s uređajima za ispitivanje (CPR) koji se koriste za kontinuirani pogon (CPR). R...

Brojnost zooplanktona (Calanus finmarchicus) u jesen

ovaj se proizvod sastoji od zemljopisne karte veličine mreže Calanus finmarchicus, vrste kopeca naplaćenih s uređajima za ispitivanje (CPR) koji se koriste za kontinuirani pogon (CPR). R...

Bogatstvo zooplanktona (Temora longornis) u zima

ovaj je proizvod sastavljen od zemljopisne karte mreže Temorpa longenina, vrste kopeca naplaćenih s uređajima za ispitivanje (CPR) koji se koriste za kontinuirani pogon (CPR). „mahune̶...

Bogatstvo zooplanktona (Tromorgod longornis) u proljeće

ovaj je proizvod sastavljen od zemljopisne karte mreže Temorpa longenina, vrste kopeca naplaćenih s uređajima za ispitivanje (CPR) koji se koriste za kontinuirani pogon (CPR). „mahune̶...

Brojnost zooplanktona (Tmorto longornis) tijekom ljeta

ovaj je proizvod sastavljen od zemljopisne karte mreže Temorpa longenina, vrste kopeca naplaćenih s uređajima za ispitivanje (CPR) koji se koriste za kontinuirani pogon (CPR). „mahune̶...

Brojnost zooplanktona (Temora longornis) u jesen

ovaj je proizvod sastavljen od zemljopisne karte mreže Temorpa longenina, vrste kopeca naplaćenih s uređajima za ispitivanje (CPR) koji se koriste za kontinuirani pogon (CPR). „mahune̶...

Broj vrsta i opažanja po morskoj regiji

broj vrsta i opažanja po morskoj regiji na temelju EurOBIS-a. (godina: TEL. 2011)

Promatranje morskih ptica

Zapažanja morskih ptica dostupna u bazi podataka EurOBIS-a. Europski čvor međunarodnog biološkog zemljopisnog informacijskog sustava o oceanima (OBIS) objavljuje podatke o distribuciji morskih vrs...

Staništa na morskom dnu

Koraligena staništa

taj skup podataka pokazuje modelirane prostorne distribucije koraligenih izvora i dna pokrivena mäerlom u Sredozemnom moru. Te biokonstrukcije tipične su morske morske pelerine koji se sastoj...

Maerl (staništa)

taj skup podataka prikazuje modelirane razdjelnike dna pokrivena mäerlom iz Sredozemnog mora. Te biokonstrukcije tipične su morske morske pelerine koji se sastoji od korlinskih algi koje rast...

Rasprostranjenost morske cvjetnice Posidonia oceanica (morska trava)

Posidonia oceanica (poznata i kao nepalska trava ili oceanska trava) morska je vrsta koja je endemska vrsta u Sredozemnom moru. Od nje su stvorene velike podmorske livade koje su važan dio ekosust...

Klasifikacija staništa od strane EUNIS-a 2019

taj je sloj prediktivan za europska morska staništa s pomoću EDNIS-a za europska mora (godina: 2019EUR. Karta je u skladu sa sustavom klasifikacije EUNIS-a za 2019., gdje je primjenjivo, i pr...

Prediktivna karta staništa (ODPS)

taj je sloj predvidljivo morsko stanište za staništa na europskom moru (godina: 2 016 EUR. Sloj je stvoren upotrebom razvrstanih deskriptora staništa kako bi se utvrdilo kona&#...

Aspekti sektora staništa – biološke zone

taj sloj prikazuje izračunate biološke zone korištene u modelu EUSEAMAP za poticanje konačnog izlaznih staništa. Biološke zone izračunavaju se s pomoću razli...

Sigurnost

Gustoća nesreće

ta karta daje pregled gustoće nesreća u morima oko Europske unije. Čimbenici kao što su vremenski uvjeti, priroda obale i gustoća prometa znatno utječu na broj i vrste nesreća koj...

Velike nezgode do izlijevanja nafte

na karti je prikazan položaj velikih incidenata u vezi s izljevima nafte. (jedinica: tona – godina: 2007 – 2008)

Plovila za odgovor na izlijevanje nafte

ova karta prikazuje položaj plovila i opreme za odgovor na onečišćenje mora. Na karti su prikazana samo plovila koja je zakupila EMSA (tj. europska plovila). (godina: TEL. 2013)

Projekti integriranog pomorskog nadzora

ova karta prikazuje lokaciju projekata Integriranog pomorskog nadzora (IMS) u Europi. U okviru integriranog pomorskog nadzora nadležna tijela zainteresirana ili a...

Svjetionici

svjetionik je toranj, zgrada ili druga vrsta konstrukcije koja emitira svjetlost iz sustava svjetala i leća te služi kao pomoć u navigaciji za pomorske pilote na moru ili na unutarnjim p...

Prostorno planiranje

Granice oceana i mora

Iho.int — Ova karta prikazuje nazive i granice glavnih svjetskih oceana i mora, kako ih je definirala Međunarodna hidrografska organizacija. (godina: 1953 – Granice oceana & mora, posebna publikacija br. 23)

Obalne i pomorske atlase

Na ovoj su karti prikazane regije za koje su digitalna obalna atlasa dostupna na internetu. (godina: TEL. 2014)

Projekti pomorskog prostornog planiranja

ova karta prikazuje lokaciju projekata pomorskog prostornog planiranja (MSP) u Europi. Pomorsko prostorno planiranje odnosi se na planiranje kada i gdje se ljudske aktivno...

Pomorske regije Europe

na karti su prikazane granice morskih područja i podregija Europe kako je navedeno u Okvirnoj direktivi o pomorskoj strategiji (članak 4..). (ažuriranje: Prosinac, 2016.)

Turizam

Javni akvariji

Međunarodni forum za zaštitu okoliša – Ovo je karta pokazala da su javni akvariji navedeni u Međunarodnom forumu za zaštitu okoliša (IAF) za Europu (godina: TEL. 2012)

Pomorski muzeji

Ova karta prikazuje glavne europske morske muzeje, uključujući one koji su navedeni na popisu europske pomorske baštine (EMH). (godina: TEL. 2009)

Broj kreveta po kvadratnom kilometru (1990-2011)

broj kreveta u objektu ili stambenom objektu određuje se na temelju broja osoba koje mogu preko noći ostati u krevetima koji je nastanjen u obje...

Svjetska baština UNESCO-a

UNESCO-u U ova karta pokazuje lokaciju svojstava svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a. Popis svjetske baštine uključuje svojstva koja čine dio kulturne i prirodne baštine, za koju Odbor za svjetsku baštinu smatra da ima iznimnu univerzalnu vrijednost. (godina: TEL. 2017)

Stanje voda za kupanje

geobaza podataka o stanju obalnih i prijelaznih kategorija vode za kupanje u EU-u temelji se na skupu podataka „Direktiva o vodi za kupanje – status vode za kupanje” koju osigurava Eu...

Broj objekata, soba i posteljina od strane obalnog i neobalnog područja

Broj objekata, soba i posteljina od strane obalnog i neobalnog područja (from 2012 onwards). Noćenja u turističkim smještajnim objektima u obalnim/neobalnim regijama (od 2012.) EUMOFA — Tom kartom prikazuje se ukupni obujam uvoza i izvoza proizvoda ribarstva i akvakulture (unutar EU-a i izvan njega). (jedinica: Tisuća tona – godina: TEL. 2013)

Trgovina proizvodima ribarstva i akvakulture (vrijednost)

EUMOFA — Ova karta prikazuje ukupnu vrijednost uvoza i izvoza proizvoda ribarstva i akvakulture (unutar EU-a i izvan EU-a). (jedinica: Milijuna eura – godina: TEL. 2013)

Sektor prerade proizvoda ribarstva

EUMOFA — Ova karta prikazuje vrijednost proizvodnje sektora prerade proizvoda ribarstva. (jedinica: Milijuna eura – godina: TEL. 2009)

Prijevoz

Električna energija: transeuropske mreže

Na karti su prikazane transeuropske energetske mreže (TEN-Es) za električnu energiju. TEN-E sastavni su dio općih ciljeva Europske unije u pogledu energetske politike, kojima se povećava konkurentnost na tržištima električne energije i plina, jača sigurnost opskrbe i štiti okoliš (godina: TEL. 2009)

Luke

na karti su prikazane europske luke navedene na popisu oznaka Ujedinjenih naroda za trgovinske i prometne lokacije.

Trajekti

Eurogeographices.org — ova karta pokazuje sve važne redovne međunarodne trajektne linije i sve nacionalne trajektne linije od velike važnosti za povezivanje nacionalne cestovne ili željezničke mreže. (godina: Svibanj 2012..)

Autoceste mora

na karti su prikazane europske autoceste mora. Morske autoceste imaju za cilj promicati zelene, održive, privlačne i učinkovite prometne veze koje se odnose na more, ...

Putnički promet prema luci

ova karta prikazuje promet putnika prema luci. (jedinica: 1000 putnika)

Prijevoz robe po luci

Na karti su prikazane ukupne bruto težine * robe koja se prevozi u i iz svake luke. (jedinica: milijuni tona – * br...

Karta gustoće pomorskog prometa 2015

Marinetraffic.com — Navedeni podaci prikupljeni o položaju brodova omogućuju stvaranje gustoća gustoće kojima se može dobiti slika najtraženijih pomorskih putova u cijelom svijetu. (godina: 2007 – 2016)

Glavne luke (teretni promet)

lokacije glavnih luka u EU-u koje prolaze kroz pomorski promet. Podaci o prometu robe iskazuju se u tisućama tona prema vrsti tereta i smjeru.

Glavne luke (lokacije)

Karta obuhvaća mjesta glavnih luka u EU-u. Ona se temelji na zbrajanju i usklađivanju skupova podataka koje dostavljaju EUROSTAT u lukama država članica EU-a i Norveškoj.

Glavne luke (putnički promet)

Podaci o prometu putnika iskazuju se u tisućama putnika (isključujući putnike u okviru kružnih putovanja) po smjeru i prema vrsti prometa.

Glavne luke (putnički promet)

lokacije glavnih luka u EU-u koje prolaze kroz pomorski promet.

Promet – gradovi i gradovi

Pokazatelj se izvodi iz varijabli koje prikuplja Europski statistički sustav. Prikupljeni su i podaci o europskim gradovima kako bi se doprinijelo poboljšanju kvalitete gradskog života: podrž...

Gustoća plovila 2017 (svi)

U okviru programa EMODnet Human Activities, koju je financirala Europska komisija, izradio je 2019. plan gustoće naseljenosti EMODnet-a. Karte se temelje na podacima iz AIS-a koji su kupili...

Gustoća plovila 2017 (ostalo)

U okviru programa EMODnet Human Activities, koju je financirala Europska komisija, izradio je 2019. plan gustoće naseljenosti EMODnet-a. Karte se temelje na podacima iz AIS-a koji su kupili...

Gustoća plovila 2017 (Ribolov)

U okviru programa EMODnet Human Activities, koju je financirala Europska komisija, izradio je 2019. plan gustoće naseljenosti EMODnet-a. Karte se temelje na podacima iz AIS-a koji su kupili...

Gustoća plovila 2017 (Usluga)

U okviru programa EMODnet Human Activities, koju je financirala Europska komisija, izradio je 2019. plan gustoće naseljenosti EMODnet-a. Karte se temelje na podacima iz AIS-a koji su kupili...

Gustoća plovila 2017 (Jaružanje)

U okviru programa EMODnet Human Activities, koju je financirala Europska komisija, izradio je 2019. plan gustoće naseljenosti EMODnet-a. Karte se temelje na podacima iz AIS-a koji su kupili...

Gustoća plovila 2017 (Jedrenje)

U okviru programa EMODnet Human Activities, koju je financirala Europska komisija, izradio je 2019. plan gustoće naseljenosti EMODnet-a. Karte se temelje na podacima iz AIS-a koji su kupili...

Gustoća plovila 2017 (Rekreacijska plovila)

U okviru programa EMODnet Human Activities, koju je financirala Europska komisija, izradio je 2019. plan gustoće naseljenosti EMODnet-a. Karte se temelje na podacima iz AIS-a koji su kupili...

Gustoća plovila 2017 (Brza plovila)

U okviru programa EMODnet Human Activities, koju je financirala Europska komisija, izradio je 2019. plan gustoće naseljenosti EMODnet-a. Karte se temelje na podacima iz AIS-a koji su kupili...

Gustoća plovila 2017 (Prikolice)

U okviru programa EMODnet Human Activities, koju je financirala Europska komisija, izradio je 2019. plan gustoće naseljenosti EMODnet-a. Karte se temelje na podacima iz AIS-a koji su kupili...

Gustoća plovila 2017 (putnik)

U okviru programa EMODnet Human Activities, koju je financirala Europska komisija, izradio je 2019. plan gustoće naseljenosti EMODnet-a. Karte se temelje na podacima iz AIS-a koji su kupili...

Gustoća plovila 2017 (teret)

U okviru programa EMODnet Human Activities, koju je financirala Europska komisija, izradio je 2019. plan gustoće naseljenosti EMODnet-a. Karte se temelje na podacima iz AIS-a koji su kupili...

Gustoća plovila 2017 (tankerski brodovi)

U okviru programa EMODnet Human Activities, koju je financirala Europska komisija, izradio je 2019. plan gustoće naseljenosti EMODnet-a. Karte se temelje na podacima iz AIS-a koji su kupili...

Gustoća plovila 2017 (vojska)

U okviru programa EMODnet Human Activities, koju je financirala Europska komisija, izradio je 2019. plan gustoće naseljenosti EMODnet-a. Karte se temelje na podacima iz AIS-a koji su kupili...

Gustoća plovila 2017 (nepoznato)

U okviru programa EMODnet Human Activities, koju je financirala Europska komisija, izradio je 2019. plan gustoće naseljenosti EMODnet-a. Karte se temelje na podacima iz AIS-a koji su kupili...

Analiza vode

Vodeni tjelesni amonijak 2010 zimi

jedinice: umanol/l – Metoda: prostorna interpolacija dobivena od DIVA (Data Interpolation variation Analysis)

Vodeni tjelesni amonijak 2010 u proljeće

jedinice: umanol/l – Metoda: prostorna interpolacija dobivena od DIVA (Data Interpolation variation Analysis)

Vodno tijelo u ljeto 2010.

jedinice: umanol/l – Metoda: prostorna interpolacija dobivena od DIVA (Data Interpolation variation Analysis)

Vodeni tjelesni amonijak 2010 najesen

jedinice: umanol/l – Metoda: prostorna interpolacija dobivena od DIVA (Data Interpolation variation Analysis)

Vodena peciola koncentracija otopljenog kisika 2010 tijekom zime

jedinice: umanol/l – Metoda: prostorna interpolacija dobivena od DIVA (Data Interpolation variation Analysis)

Koncentracija otopljenog kisika u vodi 2010 u proljeće

jedinice: umanol/l – Metoda: prostorna interpolacija dobivena od DIVA (Data Interpolation variation Analysis)

Tijekom ljeta 2010. koncentracija otopljenog kisika u vodi

jedinice: umanol/l – Metoda: prostorna interpolacija dobivena od DIVA (Data Interpolation variation Analysis)

U jesen 2010. koncentracija otopljenog kisika u vodi

jedinice: umanol/l – Metoda: prostorna interpolacija dobivena od DIVA (Data Interpolation variation Analysis)

Vodeni tjelesni fosfat 2010 zimi

jedinice: umanol/l – Metoda: prostorna interpolacija dobivena od DIVA (Data Interpolation variation Analysis)

Vodeni tjelesni fosfat 2010 u proljeće

jedinice: umanol/l – Metoda: prostorna interpolacija dobivena od DIVA (Data Interpolation variation Analysis)

Vodno tijelo fosfat: 2010, ljeto

jedinice: umanol/l – Metoda: prostorna interpolacija dobivena od DIVA (Data Interpolation variation Analysis)

Vodno tijelo fosfat 2010.ur. u jesen

jedinice: umanol/l – Metoda: prostorna interpolacija dobivena od DIVA (Data Interpolation variation Analysis)

Vodeni korpus silikat 2010 zimi

jedinice: umanol/l – Metoda: prostorna interpolacija dobivena od DIVA (Data Interpolation variation Analysis)

Vodeni tok silikat 2010 u proljeće

jedinice: umanol/l – Metoda: prostorna interpolacija dobivena od DIVA (Data Interpolation variation Analysis)

Vodno tijelo u ljeto 2010.

jedinice: umanol/l – Metoda: prostorna interpolacija dobivena od DIVA (Data Interpolation variation Analysis)

Vodno tijelo silikat 2010 u jesen

jedinice: umanol/l – Metoda: prostorna interpolacija dobivena od DIVA (Data Interpolation variation Analysis)

© Europska unija, 1995-2019 English български čeština dansk Deutsch ελληνικά español eesti suomi français Gaeilge hrvastski magyar Italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska

Select your language

Close