An Coimisiún Eorpach > Gnóthaí Muirí > Atlas Eorpach na bhFarraigí

Atlas Eorpach na bhFarraigí

Taiscéaladh, tiomsaigh agus cruthaigh do léarscáil farraige féin. Foghlaim tuilleadh faoi fharraigí agus cóstaí na hEorpa, a dtimpeallacht, gníomhaíochtaí an duine lena mbaineann agus beartais Eorpacha.

Táirgeadh algaí

Macro-algaí (feamainn)

Eascraíonn an tacar sonraí seo i dtionscadal an BHMPASS (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Tá sé mar aidhm aige bunachar sonraí iontaofa a th...

Micreaalgaí

Eascraíonn an tacar sonraí seo i dtionscadal an BHMPASS (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Tá sé mar aidhm aige bunachar sonraí iontaofa a th...

Dobharshaothrú

Táirgeadh dobharshaothraithe

dobharshaothrú, freisin, a thagraíonn do fheirmeoireacht ar orgánaigh uisceacha (fíoruisce nó uisce sáile), amhail iasc, moilisc, crústaigh agus plandaí, lena n-úsáid ag an duin...

Táirgeadh eite

nuair nach beag an t-iasc mar gheall ar iasc eite, mar shampla bradán, nó iasc loingeánacha, amhail siorc, go háirithe i gcodarsnacht le sliogéisc nó mar gheall ar ainmh&#...

Feirmeacha eite fionnuisce

leis an tacar sonraí, cuirtear faisnéis ar fáil maidir le suíomh feirmeacha fionnuisce san AE agus faoi thíortha comhpháirtíochta ina bhfuil na sonraí ar fá...

Táirgeadh sliogéisc

is í an euroShell a sholáthraíonn an fhaisnéis faoi shuíomhanna na bhfeirmeacha sliogéisc.

Ceimic

Cabhlach uisce 2010 sa gheimhreadh

aonaid: umól/l idirshuíomh spásúil agus a bhfuil baint acu le hIarscríbhinn A (Anailís ar bhealaí a ríomhann socruithe airgeadais)

Comhlacht uisce 2010 san earrach

aonaid: umól/l idirshuíomh spásúil agus a bhfuil baint acu le hIarscríbhinn A (Anailís ar bhealaí a ríomhann socruithe airgeadais)

Cabhlach uisce 2010 sa samhradh

aonaid: umól/l idirshuíomh spásúil agus a bhfuil baint acu le hIarscríbhinn A (Anailís ar bhealaí a ríomhann socruithe airgeadais)

Cabhlach uisce 2010 san fhómhar

aonaid: umól/l idirshuíomh spásúil agus a bhfuil baint acu le hIarscríbhinn A (Anailís ar bhealaí a ríomhann socruithe airgeadais)

Tiúchan ocsaigine de 2010 sa gheimhreadh

aonaid: umól/l idirshuíomh spásúil agus a bhfuil baint acu le hIarscríbhinn A (Anailís ar bhealaí a ríomhann socruithe airgeadais)

Comhlacht uisce tuaslagtha ocsaigine 2010 in earrach

aonaid: umól/l idirshuíomh spásúil agus a bhfuil baint acu le hIarscríbhinn A (Anailís ar bhealaí a ríomhann socruithe airgeadais)

Comhlacht uisce an tiúchan ocsaigine tuaslagtha 2010 sa samhradh

aonaid: umól/l idirshuíomh spásúil agus a bhfuil baint acu le hIarscríbhinn A (Anailís ar bhealaí a ríomhann socruithe airgeadais)

Comhlacht uisce an tiúchan ocsaigine tuaslagtha 2010 san fhómhar

aonaid: umól/l idirshuíomh spásúil agus a bhfuil baint acu le hIarscríbhinn A (Anailís ar bhealaí a ríomhann socruithe airgeadais)

Fosfáit dhobharlaigh 2010 sa gheimhreadh

aonaid: umól/l idirshuíomh spásúil agus a bhfuil baint acu le hIarscríbhinn A (Anailís ar bhealaí a ríomhann socruithe airgeadais)

Fosfáit dhobharlaigh 2010 in earrach

aonaid: umól/l idirshuíomh spásúil agus a bhfuil baint acu le hIarscríbhinn A (Anailís ar bhealaí a ríomhann socruithe airgeadais)

Fosfáit coirp 2010 sa samhradh

aonaid: umól/l idirshuíomh spásúil agus a bhfuil baint acu le hIarscríbhinn A (Anailís ar bhealaí a ríomhann socruithe airgeadais)

Fosfáit chorp an uisce 2010 san fhómhar

aonaid: umól/l idirshuíomh spásúil agus a bhfuil baint acu le hIarscríbhinn A (Anailís ar bhealaí a ríomhann socruithe airgeadais)

Sileacáit coirp 2010 sa gheimhreadh

aonaid: umól/l idirshuíomh spásúil agus a bhfuil baint acu le hIarscríbhinn A (Anailís ar bhealaí a ríomhann socruithe airgeadais)

Sileacáit choirp uisce 2010 san earrach

aonaid: umól/l idirshuíomh spásúil agus a bhfuil baint acu le hIarscríbhinn A (Anailís ar bhealaí a ríomhann socruithe airgeadais)

Sileacáit choirp uisce 2010 sa samhradh

aonaid: umól/l idirshuíomh spásúil agus a bhfuil baint acu le hIarscríbhinn A (Anailís ar bhealaí a ríomhann socruithe airgeadais)

Sileacáit choirp uisce 2010 san fhómhar

aonaid: umól/l idirshuíomh spásúil agus a bhfuil baint acu le hIarscríbhinn A (Anailís ar bhealaí a ríomhann socruithe airgeadais)

Fostaíocht

Olltáirgeacht intíre

Léiríonn an léarscáil seo an olltáirgeacht intíre, i gcomparáid leis an meán náisiúnta. Tá an meá...

Fostaíocht san earnáil phríomhúil

Léiríonn an léarscáil seo cion fostaíochta na hearnála príomha i bhfostaíocht fhoriomlán i réigiúin,...

Fostaíocht san earnáil thánaisteach

Léiríonn an léarscáil seo cion fostaíochta na hearnála príomha i bhfostaíocht fhoriomlán i réigiúin,...

Fostaíocht san earnáil threasach

Is léir ón léarscáil seo an sciar de fhostaíocht treasach i bhfostaíocht fhoriomlán i réigiúin, i gcompará...

Fostaíocht sna hearnálacha iascaigh agus dobharshaothraithe de réir tíre

Is é an Ballstát féin atá ag cur na fostaíochta ar fáil atá ar fáil sna hearnálacha iascaigh agus dobharshaothraith...

Tionchar muirí

líon na ngníomhaíochtaí muirí a raibh tionchar ag gníomhaíochtaí muirí ar an daonra: Sciar an daonra de réigi&#...

Olltáirgeacht intíre (OTI) ag praghsanna reatha an mhargaidh i réigiúin chósta/neamh-chósta

Is é an olltáirgeacht intíre (OTI) ag praghsanna an mhargaidh a bhíonn mar thoradh deiridh ar ghníomhaíocht táirgthe na n-aonad táirgthe cónaitheach. Is é at&...

Déimeagrafaíocht ghnó agus fiontar ard fáis ag réigiúin cois cósta/neamh-chósta

cuireann déimeagrafaíocht ghnó faisnéis ar fáil le haghaidh breitheanna, básanna agus rátaí marthanais fiontar, chomh maith le faisnéis maidir le sonraí fosta...

Fostaíocht i réigiúin cois cósta/réigiúin cois cósta

staidreamh maidir le gníomhaíochtaí fostaíochta san AE, a chumhdaítear faoi NACE Ath. 2.

Oll-bhreisluach ag bunphraghsanna i réigiúin chósta/neamh-chósta

Sainmhínítear oll-bhreisluach (oll-bhreisluach) mar aschur (ag na bunphraghsanna) lúide tomhaltas idirmheánach (ag praghsanna na gceannaitheoirí); is é ítim chomhardaithe ch...

Fuinneamh

Meánluas agus treo na gaoithe

Léiríonn an léarscáil seo an meánluas gaoithe ar gach treo ar fud an chósta.

Airde na dtonnta agus treo na dtonnta

Léiríonn an léarscáil seo an íosairde titim mhór sna treoracha ar fad feadh an chósta. (aonad: méadair — Bliain: 200...

Aimplitiúid taoide

ar an léarscáil seo, taispeántar an meán-am taoide atá i méadair feadh an chósta. Is éard atá i gceist leis an tseir...

Fuinneamh Aigéin — ionaid tionscadail

tagraíonn fuinneamh muirí nó cumhacht mhuirí (dá ngairtear freisin uaireanta an fhuinnimh aigéin, cumhacht aigéin, nó fuinneamh muirí agus cinéiteach) ...

Fuinneamh na nAigéan — láithreacha tástála

Sa bhunachar sonraí tá polanach de shuíomhanna tástála san Aigéan Fuinnimh a léiriú sa bhunachar sonraí. I gcás ina bhfuil sé ar fáil, tá...

Suiteálacha amach ón gcósta

Is é an tógáil amach ón gcósta suiteáil struchtúr agus saoráidí i dtimpeallacht muirí, le haghaidh táirgeadh agus tarchur leictreachais, ola, g...

Ionaid feirmeacha gaoithe (Pointí)

na saintréithe seo a leanas ag suímh agus ag stádas feirmeacha gaoithe amach ón gcósta in fharraigí na hEorpa, agus tá na tréithe seo a leanas acu: Ainm, ...

Ionaid feirmeacha gaoithe (Polsanna)

sa bhunachar sonraí ar fheirmeacha gaoithe amach ón gcósta in AE, cruthaíodh CETmar don Líonra Eorpach um Fhaire agus Sonraí Muirí (EMODnet) in 2014. Is toradh é...

Comhshaol

Éiceachórais mhóra mhuirí

Www.oceansatlas.org — Taispeánann an léarscáil seo éiceachórais mhóra mhuirí (LDE) — réigiúin ina bhfuil limistéir aigéin agus cósta, ó imchuacha farraige agus inbhir isteach i leith chríocha seilfeanna mhór-roinn na farraige agus corrlaigh sheachtracha na gcóras atá ann faoi láthair go farraige.

Limistéir mhuirí faoi chosaint (de réir tíre)

tá cóimheas an limistéir mhuirí faoi chosaint agus an limistéir talún do gach tír Eorpach ar an léarscáil seo. (aon...

Bainistiú comhtháite an chreasa cósta

Cuirtear i láthair sa léarscáil seo torthaí thionscadal OURCOAST chun tacú le malartú taithí agus dea-chleachtais i bpleanáil agus i mbainistiú cósta. (dáta: 2016)

Láithreáin Natura 2000

Is í Natura 2000 an phríomhionstraim chun bithéagsúlacht a chosaint san Aontas Eorpach. Is gréasán éiceolaíoch de limistéir faoi chosaint é, a bunaí...

Creimeadh ar an gcósta

Is é an cósta an limistéar ina gcomhlíonann an talamh an fharraige nó an aigéin. Is é an léarscáil seo an imirce chósta san Eoraip a mhéid a bhaineann...

Clóraifillí fillí ar chorp an uisce sa gheimhreadh 2010

aonaid: mg/m ^ 3 — Modh: idirshuíomh spásúil agus a bhfuil baint acu le hAlt A (Anailís Idirinstitiúidithe Sainginte)).

Clóraifillí fill-2010 in earrach

aonaid: mg/m ^ 3 — Modh: idirshuíomh spásúil agus a bhfuil baint acu le hAlt A (Anailís Idirinstitiúidithe Sainginte)).

Clóraifillí fillí ar chorp an tsamhraidh é 2010 sa samhradh

aonaid: mg/m ^ 3 — Modh: idirshuíomh spásúil agus a bhfuil baint acu le hAlt A (Anailís Idirinstitiúidithe Sainginte)).

Clóraifillí fillí ar chorp an uisce, -2010 san fhómhar

aonaid: mg/m ^ 3 — Modh: idirshuíomh spásúil agus a bhfuil baint acu le hAlt A (Anailís Idirinstitiúidithe Sainginte)).

Luas uisce na Farraige

Taispeánann an táirge na réimsí luais mara atá suite in aice leis an gcósta. Ina theannta sin, an luas ar fad atá ann faoi láthair (i.e. luas uisce mara (m/s) agus luas agus treo luas uisce na fa...

Imirce chósta — Sonraí Satailíte 2019

Is féidir leis an léarscáil imirce de líne an chladaigh an t-amharcléiriú a dhéanamh ar iompraíocht chósta na hEorpa le haghaidh 2007-2017 ar scálaí difri&...

Eoraip

Tíortha

Is éard atá sa léarscáil seo Ballstáit an Aontais Eorpaigh, na tíortha is iarrthóirí agus na tíortha a d’fhéadfadh a bheith ina n-iarrthóirí ar bhallraío...

Ainmneacha faoisimh faoin bhfarraige

Gníomhaireacht náisiúnta um Fhaisnéis Shibhialta — an léarscáil seo taispeántar ainmneacha na bhfaoiseamh faoin bhfarraige.

Cósta

Cruthaítear cósta EEA le haghaidh anailíse ar bhonn mionanailíse, e.g. 1: 100.000, chun an Eoraip gheografach a bhaint amach. Is táirge hibrideach é an cósta a fhaightear ó thionscadail ina n-úsáidtear íomhánna satailíte mar fhoinse sonraí: DROT agus GANG Ba é leibhéal airde na gcritéar maidir le sainmhíniú a thab...

Teorainneacha na tíre

Taispeánann an léarscáil seo teorainneacha na dtíortha Eorpacha. (bliain: 2016)

Línte eangaí geografacha

Is líonra shamhailteach arna leagan ar an Domhan ag an Domhan é ná eangach gheografach a bheith ann, rud a chuirfidh córas tagartha ar fáil. Ina theannta sin, is í an domhanleit...

Ainmneacha farraige

tá ainmneacha na bhfarraigí iontu atá á gcothabháil agus ar fáil ag SeaDatais Net.

Iascaigh

Táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe a chaitheamh

Léiríonn an léarscáil seo tomhaltas bliantúil per capita táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe. (aonad: kg in aghaidh an duine in aghaidh na bliana)

Cabhair struchtúrach Comhphobail

Cuireann an Ciste Eorpach um iascaigh (CEI) maoiniú ar fáil do thionscal na hiascaireachta agus do phobail chósta chun cabhrú leo dul i dtaithí ar dhálaí atá ag ath...

Cuótaí de réir tíre agus creasa iascaireachta

Maidir leis na gabhálacha iomlána is incheadaithe (TACanna) nó ar dheiseanna iascaireachta, is teorainneacha gabhála iad (arna sloinneadh i dtonaí nó i lío...

Stoic de réir creasa iascaireachta

Léiríonn an c...

Gabhálacha de réir creasa iascaireachta

sa léarscáil seo taispeántar na gabhálacha iomlána ag na Ballstáit uile AE i ngach mór-chrios iascaireachta. (aonad: míle tona)

Cuótaí de réir speiceas

Taispeánann an léarscáil sin na cuótaí iascaireachta de réir speicis. Roghnaigh speiceas ón roghchlár anuas chun na cuótaí a leithdháil...

Criosanna iascaireachta (FAO)

FAO — taispeánann an léarscáil seo na criosanna iascaireachta idirnáisiúnta a shainigh an Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta (FAO) na Náisiún Aontaithe. Chun críocha staidrimh, tá 27 mór-limistéir iascaireachta atá bunaithe go hidirnáisiúnta go dtí seo. Áirítear orthu sin ocht mórchriosan...

Criosanna iascaireachta (ICES)

sa léarscáil seo taispeántar na criosanna iascaireachta idirnáisiúnta arna sainiú ag an gComhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara (CITM). (bliain: 2014)

Gabhálacha de réir tíre

Taispeántar sa léarscáil seo na gabhálacha iomlána de réir Ballstáit. (aonad: míle tona...

Calafoirt iascaireachta atá feistithe le Córas Taifeadta Leictreonach & (ERS)

Léiríonn an léarscáil seo na calafoirt iascaireachta. Úsáidtear an córas leictreonach taifeadta agus tuairiscithe (ERS) chun sonraí iascaigh (gab...

Cabhlach iascaireachta — Líon soithí

Is uirlis riachtanach é Clár Chabhlach Iascaigh an Chomhphobail, clár ar a dtugtar ‘Clár Cabhlaigh’ (ar a dtugtar ‘Clár Cabhlaigh’) chun an Comhbheartas Iasca...

Cabhlach iascaireachta — cumhacht an innill de réir calafoirt

sa léarscáil seo taispeántar cumhacht innill iomlán an chabhlaigh iascaireachta leis an gcalafort. (aonad: kW)

Cabhlaigh iascaireachta — Tonnáiste a dhéanann calafoirt

Is léir ón léarscáil seo tonnáiste iomlán an chabhlaigh iascaireachta sa chalafort. Cliceáil ar chalafort chun eolas níos ginearálta a fháil ina thaobh. (aon...

Déine iascaireachta

Is éard atá sna sonraí a ndearnadh anailís ina leith sa staidéar sin ná tuairim is 150 milliún suíomh tuarascálacha ó shoithí iascaireachta de chuid an Aontais Eo...

Rialachas

Coinbhinsiúin idirnáisiúnta

Léiríonn an léarscáil seo na réigiúin mhuirí atá cumhdaithe ag coinbhinsiúin idirnáisiúnta maidir le cosaint na muirthimpeallac...

Lá Muirí na hEorpa

Taispeánann an léarscáil seo na hionaid do chomhdháil bhliantúil bhliantúil Lá Muirí na hEorpa ó seoladh é in 2008.

Comhdháil Eorpach na Réigiún Muirí na

Léiríonn an léarscáil seo réigiúin ina bhfuil réigiúin na Comhdhála le Réigiún Muirí na hEorpa (CPMR) á léiriú le chéile. Gníomhartha CPMR i ...

Comhairlí Comhairleacha (Dobharshaothrú)

Sna liostaí sin tá na réimsí a chumhdaítear leis na Comhairlí Comhairleacha Réigiúnacha (RAC) mar réimsí poló mar atá léirithe i Atlas na...

Straitéisí macrairéigiúnacha agus Straitéis an Atlantaigh

sa léarscáil seo tá Straitéisí MacrRéigiúnacha agus an Straitéis Mhuirí do Limistéar an Aigéin Atlantaig...

Lá Muirí na hEorpa i mo thír 2019

Go comhthreomhar leis an “Lá Muirí Eorpach”, eagraítear sraith d’imeachtaí “Lá Muirí na hEorpa” ar fud na hEorpa. Tugann sé...

Bruscar

Dumpáil dualgas (Pointí)

i bhríodair measctha, go randamach mheasctha comhdhéanta de ábhair carraige, ithreach agus/nó sliogán a eastóscadh agus taisceadh agus taisceadh ann le linn gníomha&#...

Suíomhanna maidir le briseadh ag briseadh isteach (Polna)

táirgí a thabhairt chun duine a thabhairt i dtír nach bhfuil i bhfeidhm, ar iad a chur i bhfeidhm, ar talamh iad atá gan úsáid, agus ar féidir iad a úsáid g...

Armlón dumpáilte (Pollíní)

is ábhair de chogadh iad d’ábhair chogaidh: airm agus armlón a sceitheadh san fharraige.

Dramhaíl a sceitheadh i gcalafoirt

chruthaigh CETmar in 2018, trí úsáid a bhaint as na sonraí a bhí ar fáil ar shuíomh gréasáin Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home), an bunac...

Beach Clean Up Events

Tar éis Lá na Páirce Domhanda, tá cuid 60 de thoscaireachtaí agus de ionadaíochtaí an AE tagtha i gcomhar le heagraíoch...

Armlón dumpáilte

is ábhair de chogadh iad d’ábhair chogaidh: airm agus armlón a sceitheadh san fharraige.

Bruscar Trá — Comhdhéanamh bruscair de réir catagóirí ábhartha

Taispeántar sa mhonatóireacht Oifigiúil seo céatadán de chatagóirí ábhair an bhruscair mhuirí, de réir na bliana, chun monatóireacht a dhéanamh ar s...

Nádúr

Aibhneacha agus lochanna

ar an léarscáil seo, taispeántar na príomhaibhneacha agus na lochanna Eorpacha...

Abhantracha

Léiríonn an léarscáil sin na abhantracha éagsúla, agus iad grúp&...

Athrú ar leibhéal na mara

Is éard a léirítear sa léarscáil seo, aon athrú i milliméadair de réir a chéile ar an léarscáil seo. Bail&#...

Clúdach talún

Taispeántar an clúdach talún san Eoraip leis an léarscáil seo. (bliain: 2012)

Pointí tionscnaimh de réir súnámaithe

Is éard atá in súnámaí sraith tonnta i gcomhlacht uisce de bharr easáitiú méid mór uisce, agus é sin a dhéanamh de ghnáth in aigéan nó i loc...

Cósta, na cósta atá buailte ag súnámaithe

suímh de phríomhphointí feadh chóstaí na hEorpa, atá buailte ag súnámaithe, a bhfuil a dtionscnamh anaithnid, arna mapáil ag tionscadail éagsúla náis...

Aimhrialtachtaí leibhéil mhara

Léiríonn aimhrialtacht leibhéal na farraige (mm/bliain) an méid réigiúnach aimhrialta (i.e. imeacht ó ghnáthleibhéil uisce sna farraigí cósta ar feadh tr&#...

Treochtaí i ndáil le leibhéal na farraige coibhneasta

Léirítear leis an athrú coibhneasta ar leibhéal na farraige (mm/bliain) go bhfuil airde an aigéin nó an fharraige i gcoibhneas leis an talamh ag suíomh ar leith cósta ar ...

Treonna chun deireadh a chur le habhainn

na treochtaí sa sreabhadh (m³/soicind) d’uisce abhann isteach sna farraigí. Is chun uisce na tíre a aistriú (i bhfoirm aibhneacha, lochanna, srutháin) atá na farraig...

Imchuacha domhanda

ainmneacha na farraige ar domhan.

Táscaire faoi uisce faoi uisce

Trí bhíthin an Chlárlann Eorpach ó thaobh na n-imeachtaí bunaithe ar thorann, cuirtear na na clárlanna réigiúnacha Eorpacha de Choinbhinsiúin na hEorpa a chuimsí...

Ionstraimí aigéaneolaíochta

Snámhán ROTÓGA

An tDB atá ag teacht leis an gConradh ar an ar aghaidh ó am go ham Is réimse domhanda é ARA go léir de chineál domhanda de chuid 3,800 Is féidir an teocht agus an tsaluillinn ...

Baoithe Taistreacha

Is é atá i gceist le córais tomhais uathrialacha ar baoithe a thomhas go bhféadfaí paraiméadair chaighdeánacha aigéaneolaíochta (teocht, salandacht, sruthanna) a tho...

Bosca sa bhreis

is modh oibriúcháin é Bosca agus Bosca Limistéir chun paraiméadair fhisiceacha, cheimiceacha agus bhitheolaíocha a thomhas go leanúnach ar bord na deise loinge. Is éard ...

Faoileora faoi uisce

faoileoirí tar éis na próifíle tríd an uisce a chur go mór le chéile tríd an uisce. Faoileoirí curtha le chéile de ghnáth, tomhais amhail teocht, seoltach...

Radair ar ardleibhéal Minicíochta

is stáisiún talún é radar ardmhinicíochta a úsáidtear chun réimsí treoluas reatha an dromchla a thomhas i ngar don chósta. Tá rún i bhfad níos a...

Stáisiúin chalabraithe abhann

Is é an suíomh a bhíonn i gceist le rian srutha, An Bhuirgúin nó an stáisiúin bhrathadóireachta, a bhíonn á úsáid ag eolaithe nó eolaithe comhsh...

Ardáin a fheistiú

Is éard atá i bhfeistiú i mbitheolaíocht, ná bailiú feistí atá ceangailte le sreang agus ar ancaire ar urlár na farraige. Tá sí ar an tslí atá ag...

Eagraíochtaí agus comhairlí

Comhairlí comhairleacha

Is iad na Comhairlí Comhairleacha is ea na Comhairlí Comhairleacha is ea eagraíochtaí a chuireann moltaí ar fáil don Choimisiún agus do na Ballst...

Grúpaí áitiúla gníomhaíochta iascaigh (GÁGIanna)

Léiríonn an léarscáil seo na Grúpaí Gníomhaíochta Áitiúla éagsúla Iascaigh (GÁGIanna) a úsáidtear trí Ais 4...

Eagraíochtaí táirgeoirí

eagraíochtaí táirgeoirí aitheanta san earnáil iascaigh agus dobharshaothraithe. (bliain: 2013)

Eagraíochtaí réigiúnacha bainistíochta iascaigh (speicis imirceacha atá an-imirceach)

Sa léarscáil seo taispeántar na heagraíochtaí réigiúnacha um bainistíocht iascaigh (ERBI) eagraíochtaí a dhéanann bainistiú ar spei...

Eagraíochtaí réigiúnacha bainistithe iascaigh (speicis imirceacha leochaileacha)

sa léarscáil seo taispeántar eagraíochtaí réigiúnacha bainistíochta iascaigh (ERBI) eagraíochtaí a bhainistíonn stoic éisc de r...

Daonra

Daonra

an Léarscáil Socraíochta Eorpach in ionannas le céatadán den chlúdach limistéir fhoirgnithe in aghaidh an aonaid spáis. (aonad: % ...

Típeolaíocht uirbeach-thuaithe

Léiríonn an léarscáil sin típeolaíocht uirbeach-i réigiúin na hEorpa. Réigiúin uirbeacha den chuid is mó: is ionann an daonra tuaithe agus níos l...

Dlús daonra

Taispeánann an léarscáil seo dlús daonra i gcomparáid leis an meán náisiúnta. Tá an meán náisiúnta cothrom le 100. Nuair atá luach an tásc...

Athrú ar an daonra

Cuireann an staidreamh déimeagrafach réigiúnach sonraí bliantúla ar fáil maidir le daonra, teagmhais atá rítháb...

Daonra 65 bliain d’aois agus níos mó

sa léarscáil seo taispeántar an sciar den daonra atá 65 bliana d’aois agus os a chionn i gcomparáid leis an meán n&#...

An pobal gníomhach

sa léarscáil seo taispeántar an sciar den phobal gníomhach de réir réigiúin, i gcomparáid leis an meán n...

Dífhostaíocht

sa léarscáil seo tá leibhéil dífhostaíochta i réigiúin atá i gcomparáid leis an meán náisiú...

Dlús an daonra ag réigiúin cois cósta/réigiúin cois cósta

Is ionann dlús daonra réigiúin (meán bliantúil) agus an daonra i réigiún (talamh) an réigiúin (meán bliantúil); úsáidtear achar iomlán (lena...

Comhardú déimeagrafach agus rátaí amh ag réigiúin chósta/neamh-chósta

Áirítear leis sin na nuashonruithe is déanaí (nó sonraí athbhreithnithe) maidir le daonra iomlán, breitheanna agus básanna tuairiscithe na dtíortha, agus féadfar...

Daonra an 1 Eanáir de réir grúpaí aoise agus inscne — cathracha agus cathracha níos mó

Díorthaítear an táscaire ó na hathróga arna mbailiú ag an gCóras Staidrimh Eorpach. Bailíodh sonraí i ndáil le cathracha na hEorpa chun feabhas a chur ar chá...

Torthúlacht agus mortlaíocht — cathracha agus cathracha níos mó

Díorthaítear an táscaire ó na hathróga arna mbailiú ag an gCóras Staidrimh Eorpach. Bailíodh sonraí i ndáil le cathracha na hEorpa chun feabhas a chur ar ch...

Struchtúr daonra — cathracha agus níos mó cathracha

Díorthaítear an táscaire ó na hathróga arna mbailiú ag an gCóras Staidrimh Eorpach. Bailíodh sonraí i ndáil le cathracha na hEorpa chun feabhas a chur ar ch...

Oideachas — cathracha agus níos mó cathracha

Díorthaítear an táscaire ó na hathróga arna mbailiú ag an gCóras Staidrimh Eorpach. Bailíodh sonraí i ndáil le cathracha na hEorpa chun feabhas a chur ar ch...

Dálaí maireachtála — cathracha agus níos mó cathracha

Díorthaítear an táscaire ó na hathróga arna mbailiú ag an gCóras Staidrimh Eorpach. Bailíodh sonraí i ndáil le cathracha na hEorpa chun feabhas a chur ar ch&#...

Cultúr is turasóireacht — cathracha agus níos mó cathracha

Díorthaítear an táscaire ó na hathróga arna mbailiú ag an gCóras Staidrimh Eorpach. Bailíodh sonraí i ndáil le cathracha na hEorpa chun feabhas a chur ar ch...

An margadh saothair — cathracha agus cathracha níos mó

Díorthaítear an táscaire ó na hathróga arna mbailiú ag an gCóras Staidrimh Eorpach. Bailíodh sonraí i ndáil le cathracha na hEorpa chun feabhas a chur ar ch...

Daonra de réir saoránachta agus tíre breithe — cathracha agus cathracha níos mó

Díorthaítear an táscaire ó na hathróga arna mbailiú ag an gCóras Staidrimh Eorpach. Bailíodh sonraí i ndáil le cathracha na hEorpa chun feabhas a chur ar ch...

Íomhánna satailíte

Tiúchan Clóraifill

bithmhais algach (chlóraifill, Chila sa mhg-3): Is é is Clóraifill a bhíonn i láthair de ghnáth i ngach speiceas planctóin. Úsáidtear é mar sheachvótálaí ...

Clóraifill a bhí ag díriú ar fill leis an tiúchan

bithmhais algach (chlóraifill, Chila sa mhg-3): Is é is Clóraifill a bhíonn i láthair de ghnáth i ngach speiceas planctóin. Úsáidtear é mar sheachvótálaí do bhithmhais planct&#...

Teocht dromchla na mara

teocht dhromchla na farraige (SST i limistéar C): Tá teocht dhromchla na mara ag teocht an uisce atá gar do dhromchla na farraige. Is táirge caighdeánach é SST ó bhraiteoirí infridhearga infridhearga a...

Aimhrialtachtaí theocht dhromchla na farraige

teocht dhromchla na farraige (SST i limistéar C): Tá teocht dhromchla na mara ag teocht an uisce atá gar do dhromchla na farraige. Is táirge caighdeánach é SST ó bhraiteoirí infridhearga infridhearga a...

Trédhearcacht

trédhearcacht na trédhearcachta (an chomhéifeacht leata ag 490nm, KD490 i m-1): Bearta maolaithe leata KD490 chun dul i bhfód an uisce sa cholún uisce ag na tonnfhaid gormghlas (ca. 490 nm). Is ...

Grinnill

Geolaíocht

Taispeánann an léarscáil seo patrúin gheolaíoch an chósta Eorpaigh. Tá na sonraí comhdhé...

Ríodair ghrinneall na farraige

Is éard a thaispeántar sna léarscáileanna seo suíomh na samplaí a bhí ar ghrinneall na farraige. (bliain: 1984-1989)

Acmhainní mianracha domhainfharraige

sa léarscáil seo taispeántar suíomh samplaí de mhianraí domhainfharraige. (bliain: 1984-1989)

Comhimlíne faoi uisce

tá na línte agus na hiseabait (i.e. línte chucu a nascann na pointí go léir a bhfuil an doimhneacht céanna faoi bhun dhromchla an uisce) bunaithe ar an meándoimhneacht fao...

Ciallaíonn sé doimhneacht faoi uisce

an doimhneacht uisce (méadar), ar a léirítear anseo é ag a bhfuil rún ón nóiméad stua 1/8 (~ 250 méadar), bunaíodh é ar shuirbhéanna totaiméa...

Bataiméadracht agus topagrafaíocht

is é an meándoimhneacht uisce (méadar) an meándoimhneacht uisce (méadar) le rún de 1/16 — nóiméad stua (~ 115 méadar), chomh maith le topagrafaíocht n...

Ceadúnais hidreacarbóin ghníomhacha amach ón gcósta

tá hidreacarbóin éagsúla ina bpríomhfhoinse fuinnimh atá ann faoi láthair. Tá an úsáid is mó hidreacarbóin mar fhoinse breosla indóite. ...

Dríodar muirí a eastóscadh

Is limistéir ina bhfuil carraigeacha muirí, cáithníní nó criostail agus iad na háiteanna ina dtógtar iad ó ghrinneall na farraige na limistéir ina bhfui...

Limistéir dreidireachta

Is éard is dreidireacht ann gníomhaíochtaí tochailte de ghnáth, de ghnáth, ar fharraigí agus limistéir fíoruisce a bhfuil sé de chuspóir acu sin a ...

Tollaphoill bainte amach ón gcósta ag eastóscadh hidreacarbóin amach ón gcósta

Sa bhunachar sonraí maidir le tollaphoill hidreacarbóin amach ón gcósta san AE, tá pointí ann a sheasann do tollaphoill hidreacarbóin amach ón gcósta ag a bh...

Cáblaí teileachumarsáide — bealaí loctha comharthaíochta

Taispeántar na láithreacha léarscáileanna seo a bhfuil láithreacha, bealaí agus ainmneacha na náblaí comharthaíochta ar an bhfarraige faoi láthair.

Sciorrthaí talún

Tá raon leathan gluaiseachtaí ar an talamh ar áireamh in sciorradh talún, mar shampla carraige, cliseadh trom ar fhánaí, agus sreabha smionagar éadomhain. Bíonn sciorrtha...

Astaíochtaí ó sreabhán faoi uisce

tionscadail léarscáilíochta agus astaíochtaí leachta de bhunadh bolcánach san aer, faoi, arna mapáil ag tionscadail éagsúla náisiúnta agus réigiú...

Línte a thagann go dtí na táirgí

Is éard atá i gceist anseo ná an próiseas a rialaíonn an struchtúr agus na hairíonna atá ag an Domhan chun dul chun cinn a dhéanamh maidir lena éabhlóid tr...

Na maighnéadóirí fomhuirí

Déantar na bolcáin uisce uisce a úsáid nó atá faoi uisce nó atá gan bhac ar dhromchla an Domhain agus bíonn an magma in ann dul ar dhromchla an Domhain. Tá l...

Taiscumar hidreacarbóin

Is comhdhúile orgánacha iad hidreacarbóin, a úsáidtear ar na milliúin bliain a bhíonn ag tarlú go príomha in abhantracha, a bhíonn ag teacht, den chuid is m...

Foshraitheanna de ghrinneall na farraige

léarscáil fhofhocail ghrinnill na hEorpa ag 1: Cuimsítear cúig aicme d’fhoshraith de ghrinneall na farraige do 250 000 scála: Tá sainiú déanta ar cheithre aic...

Droch-urlár na mara

Is éard atá i bpríomhábhar aonaid carraige tuairisc ar a saintréithe fisiciúla atá le feiceáil ag lomán, ar lámh nó croíshamplaí nó an micre...

Preagrafaíocht urláir na mara

is brainse is cúis le geolaíocht a bhfuil baint acu le staidéar ar shraitheanna (sraitheanna) agus srathú. Úsáidtear é go príomha i staidéar a dhéanamh ar carr...

Próiseas imeachta d’urlár na farraige

col-na dgeolaíocht mhara (buncharraig) na bhFarraigí Eorpaigh, atá comhchuibhithe ó thaobh na séimeantaice de, agus úsáid á baint as sonraíochtaí sonraí I...

Rátaí carnadh dríodar farraige

Is éard atá ann an claonadh atá ann maidir le cáithíní i bhfuaidreán chun réiteach a fháil amach as an sreabhán ina bhfuil siad leachtiompartha agus chun s...

Tírdhreacha Sligo

Is iad na tírdhreacha atá faoi uisce na geolaíocha atá in úsáid faoi cheilt san Eoraip. Is éard atá ann táirge sonraí iomlán nua arna chruthú i gc...

Beatha na farraige

Zóplanctón (Treoir (a) leibhéal an Gheimhridh

Is éard atá sa bhiortáirge seo léarscáil flúirse de speiceas de speiceas cochochall, ar speiceas é a bhailítear agus a bhfuil an t-ord ar tháirgí ar leith mar b...

Zóplanctón (Treoir (a) AE in Earrach:

Is éard atá sa bhiortáirge seo léarscáil flúirse de speiceas de speiceas cochochall, ar speiceas é a bhailítear agus a bhfuil an t-ord ar tháirgí ar leith mar b...

Zóplanctón AE

Is éard atá sa bhiortáirge seo léarscáil flúirse de speiceas de speiceas cochochall, ar speiceas é a bhailítear agus a bhfuil an t-ord ar tháirgí ar leith mar b...

Ceann de na nithe atá i gceist a dhéanamh ar an taobh istigh den áit ar na nithe seo a leanas:

Is éard atá sa táirge sonraí seo léarscáil de fhlúirse de speiceas de bheith ina speiceas comhchogantach arna bhailiú agus a bhfuil an t-ordú ar bhonn leanúnach...

Zóplanctón (Calanus dechipichicius) an flúirse sa Gheimhridh

Is éard atá sa táirge sonraí seo mapa flúirse leathchéime de Calanus decanchiegucus, speiceas de chomhchimíní, a mbailítear ina leith agus a bhfuil an t-ord ar th...

Zóplanctón (Calanus dechicilochius) flúirse san Earrach

Is éard atá sa táirge sonraí seo mapa flúirse leathchéime de Calanus decanchiegucus, speiceas de chomhchimíní, a mbailítear ina leith agus a bhfuil an t-ord ar th...

Zóplanctón (Calanus semarchipius) flúirse sa samhradh

Is éard atá sa táirge sonraí seo mapa flúirse leathchéime de Calanus decanchiegucus, speiceas de chomhchimíní, a mbailítear ina leith agus a bhfuil an t-ord ar th...

Zóplanctón (Calanus sochiciguus) flúirse san fhómhar

Is éard atá sa táirge sonraí seo mapa flúirse leathchéime de Calanus decanchiegucus, speiceas de chomhchimíní, a mbailítear ina leith agus a bhfuil an t-ord ar th...

Zóplanctón (Temororus clornis) an Gheimhridh

Is éard atá sa táirge sonraí seo léarscáil flúirse de Timorornis d ' ormorornis a fhágann gur bailíodh iad agus bailíodh na speiceas a bhfuil a bhfuil i gce...

Zóplanctón (Stíomornis) flúirse in earrach

Is éard atá sa táirge sonraí seo léarscáil flúirse de Timorornis d ' ormorornis a fhágann gur bailíodh iad agus bailíodh na speiceas a bhfuil a bhfuil i gce...

Zóplanctón (Stíomorornis) sa samhradh

Is éard atá sa táirge sonraí seo léarscáil flúirse de Timorornis d ' ormorornis a fhágann gur bailíodh iad agus bailíodh na speiceas a bhfuil a bhfuil i gce...

Zóplanctón (Tíomorornis) flúirse san fhómhar

Is éard atá sa táirge sonraí seo léarscáil flúirse de Timorornis d ' ormorornis a fhágann gur bailíodh iad agus bailíodh na speiceas a bhfuil a bhfuil i gce...

Líon na speiceas agus barúlacha de réir réigiúin na farraige

líon na speiceas agus barúlacha de réir réigiún na farraige atá bunaithe ar EURARIS. (bliain: 2011)

Gnáthóga grinnill

Gnáthóga, Gnáthóga,

Taispeánann an tacar sonraí sin na go léir na go léir ó na nithe seo a leanas: na córais ar fud na Meánmhara, ar bharra iad atá déanta astu agus ar na leapac...

Barberl (Gnáthóga)

taispeánann an tacar sonraí seo múnlú spásúil na leapacha mäerl ar fud na Meánmhara. Tá na bithfhoirgnimh seo tipiciúil sa Mheánmhuir, go atá...

Dáileadh Posidonia oceanica (speiceas den asal)

Is speiceas den asal í Posidonia oceanica (a thugtar air de ghnáth) speiceas den asal atá eindéimeach chuig an Meánmhuir. Is cuid thábhachtach den éiceachóras an ...

Aicmiú gnáthóige faoi NIS 2007-11

Is é atá sa chiseal seo léarscáil gnáthóige na farraige slándála líonra agus faisnéise sa tír ag an Aontas Eorpach agus is é sin an léars...

Léarscáil gnáthóige níos simplithe

Is é atá sa chiseal seo léarscáil gnáthóige na farraige slándála líonra agus faisnéise sa tír ag an Aontas Eorpach agus is é sin an léars...

Léarscáil gnáthóige atá réamhfháistineach (MSFD)

Is é atá sa tsraith seo léarscáil ar ghrinneall na farraige do na Mara Eorpaí (Bliain: 2016). Cruthaíodh an ciseal ag baint úsáid as tuairisceoirí gnáth...

Tuairiscí ar an ngnáthóg — criosanna eolaíocha

sa tsraith seo taispeántar na criosanna bitheolaíocha ríofa a úsáidtear i samhail EUSEAMAP chun aschur na gnáthóige deiridh a thiomáint. Déantar criosanna b...

Slándáil

Dlús tionóiscí

Tugann an léarscáil seo forbhreathnú ar dhlús tionóiscí sna farraigí mórthimpeall an Aontais Eorpaigh. Tá éifeacht shuntasach ag fachtóirí amhail an aimsir...

Mórtheagmhais a d’fhéadfadh a bheith ann ó thaobh ola de

sa léarscáil seo taispeántar suíomh na mórtheagmhais ar dhoirteadh ola. (aonad: tonaí — Bliain: 2007-2008)

Soithí freagartha ar dhoirteadh ola

Taispeántar sa léarscáil seo suíomh an árthaigh agus an árthaigh freagartha ar thruailliú mara. Ní thagann sé ar an léarscáil ach amháin na soithí at&...

Tionscadail chomhtháite faireachais mhuirí

Taispeánann an léarscáil seo an suíomh ina bhfuil tionscadail Faireachais Mhuirí Chomhtháite (IMS) san Eoraip. Is é atá i gceist...

Tithe solais

Is éard is teach solais ann túr, foirgneamh nó cineál eile déanmhais atá deartha chun solas a astú ó chóras lampaí agus lionsaí agus chun fóna...

Pleanáil spásúil

Teorainneacha na n-aigéan agus na bhfarraigí

Cuirtear san áireamh leis an léarscáil seo taispeántar ainmneacha agus teorainneacha na n-aigéan agus na bhfarraigí ar fud an domhain, mar atá sainithe ag an Eagraíocht Idirnáisiúnta Hidreaghrafach. (bliain: 1953 — Teorainneacha Aigéin &, Foilseachán Speisialta Uimh. 23)

Atlais chósta agus mhuirí

sa léarscáil seo, taispeántar na réigiúin ina bhfuil atlais dhigiteacha dhigiteacha ar fáil ar an Idirlíon. (bliain: 2014)

Tionscadail pleanála spásúla mhuirí

Taispeánann an léarscáil seo láthair na dtionscadal um Pleanáil Spásúil Mhuirí (PSM) san Eoraip. Bíonn pleanáil i ndá...

Réigiúin mhuirí na hEorpa

Tugann an léarscáil seo teorainneacha réigiúin agus fo-réigiúin mhuirí san Eoraip mar atá liostaithe sa Treoir Réime um Straitéis Mhuirí (Airteagal 4). (nuashonr&...

Turasóireacht

Uisceadáin Poiblí

Fóram idirnáisiúnta Aqua — uisceadáin poiblí agus uisceadáin poiblí arna liostú ag Fóram Idirnáisiúnta na hAqua (IAF) don Eoraip. (bliain: 2012)

Músaeim mhuirí

Oidhreacht Mhuirí na hEorpa — Is éard atá sa léarscáil seo músaeim mhuirí Eorpacha lena n-áirítear na cinn atá liostaithe ag an Oidhreacht Mhuirí Eorpach (EMH). (bliain: 2009)

Líon leapacha in aghaidh an chiliméadair chearnaigh

Is é an líon daoine ar féidir leo fanacht thar oíche sa bhunachas (teaghais) a chinneann líon na n-áiteanna leapa i mbuna...

UNESCO domhanda — oidhreacht dhomhanda

UNESCO — Taispeánann an léarscáil seo a bhfuil airíonna de chuid Oidhreachta Domhanda UNESCO ann. Áirítear i Liosta na hOidhreachta Domhanda maoin ar cuid iad den oidhreacht chultúrtha agus nádúrtha, ar cuid den oidhreacht sin atá sa Choiste Oidhreachta Domhanda iad as luach uilíoch a bheith gan íoc. (bliain: 2017)

Staid uiscí snámha

an bunachar sonraí geora maidir le stádas na gcatagóirí uisce snámha cósta agus idirthréimhseach san AE bunaithe ar an tacar sonraí ‘An Treoir maidi...

Trádáil

Trádáil táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe (toirt)

EUMOFA — Tá sé léirithe sa léarscáil seo líon iomlán (laistigh den AE agus lasmuigh den AE) ar allmhairí agus onnmhairí táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe. (aonad: Míle tona — Bliain: 2013)

Trádáil táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe (luach)

EUMOFA — Baineann an léarscáil seo le luach iomlán (laistigh den AE agus lasmuigh den AE) ar allmhairí agus ar onnmhairí táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe. (aonad: Milliún euro — Bliain: 2013)

Earnáil próiseála na dtáirgí iascaigh

EUMOFA — Tá sé léirithe sa léarscáil seo luach táirgthe earnáil na próiseála táirgí iascaigh. (aonad: Milliún euro — Bliain: 2009)

Iompar

Líonraí tras-Eorpacha leictreachais

Seo í an léarscáil seo na Gréasáin Thras-Eorpacha Fuinnimh (GTE) le haghaidh leictreachais. Is cuid dhílis de chuspóirí foriomlána beartais fuinnimh an Aontais Eorpaigh iad GTE, agus iomaíochas sna margaí leictreachais agus gáis a mhéadú, cinnteacht an tsoláthair a threisiú, agus an comhshaol a chosaint (Bliain: 2009)

Calafoirt

sa léarscáil seo taispeántar na calafoirt Eorpacha atá liostaithe i liosta Chód na Náisiún Aontaithe le haghaidh Láithreacha Trádála agus Iompair.

Bealaí farantóireachta

Org — Sa léarscáil seo taispeántar gach bealach iontach idirnáisiúnta bád farantóireachta agus gach bealach bád farantóireachta náisiúnta a bhfuil tábhacht mhór leo le linn an bóthar náisiúnta nó an gréasán iarnróid náisiúnta a nascadh. (bliain: Bealtaine 2012)

Mótarbhealaí na farraige

Taispeánann an léarscáil seo mótarbhealaí Eorpacha an fharraige. Tá sé mar aidhm le mótarbhealaí na Mara nasc glas, inmharthana agus ...

Trácht paisinéirí i gcalafort

Léiríonn an léarscáil seo trácht paisinéirí i gcalafort. (aonad: 1000 paisinéirí)

Trácht earraí ag calafort

sa léarscáil seo taispeántar meáchan iomlán comhlán * na n-earraí atá á n-iompar isteach i ngach calafort agus amach aisti. (aonad: na milliúin tona — ...

Léarscáil dlúis le haghaidh tráchta mara 2015

Cuireann na sonraí carntha arna mbailiú ar riochtaí loinge ar bun gur féidir le duine ar bith pictiúr de na bealaí farraige is mó taisteal ar fud an domhain a fháil mar phictiúr de na sonraí carntha sin. (bliain: 2007-2016)

Cáblaí teileachumarsáide — BSH Contis

Is éard is cábla cumarsáide fomhuirí, cábla arna leagan ar ghrinneall na farraige, idir stáisiúin ar talamh, chun comharthaí teileachumarsáide a iompar trasn...

Cáblaí teileachumarsáide (scéimreach)

Is éard is cábla cumarsáide fomhuirí, cábla arna leagan ar ghrinneall na farraige, idir stáisiúin ar talamh, chun comharthaí teileachumarsáide a iompar trasn...

Cáblaí teileachumarsáide — Is é Kca Orca faoin bhfarraige a úsáidtear

Is éard is cábla cumarsáide fomhuirí, cábla arna leagan ar ghrinneall na farraige, idir stáisiúin ar talamh, chun comharthaí teileachumarsáide a iompar trasn...

Píblínte agus cáblaí — stáisiúin tuirlingthe

Tá línte agus pointí a thagann in ionannas le cáblaí agus pointí tuirlingthe gaolmhara sa bhunachar sonraí. Tá ionadaíocht á déanamh ar chábla...

Cáblaí — Málta

Léiríonn an tacar sonraí suíomh na gcáblaí fomhuirí a thagann ó Uiscí Mhálta nó a thagann trí Uiscí Mhálta.

Bealaí píblínte amach ón gcósta

is píblíne atá á leagan amach i bpíblíne amach ón gcósta (ar a dtugtar freisin mar phíblíne mhuirí, faoin bhfarraige agus faoi phíblíne....

Na príomhchalafoirt (trácht earraí)

ionaid de phríomhchalafoirt an Aontais Eorpaigh a bhfuil trácht muirí acu ar an soitheach muirí. Tuairiscítear sonraí an tráchta earraí ina míle tona de r&#...

Na príomhchalafoirt (Láithreacha)

sa léarscáil seo tá suímh na bpríomhchalafort san AE. Is é atá ann torthaí an chomhiomlánaithe agus an chomhchuibhithe a dhéanfar ar thacair shonra...

Na príomhchalafoirt (trácht paisinéirí)

Tuairiscítear sonraí tráchta paisinéirí ina míle paisinéir (gan paisinéirí cúrsála a áireamh) ar threo agus ar chineál tráchta.

Na príomhchalafoirt (trácht soithí)

ionaid de phríomhchalafoirt an Aontais Eorpaigh a bhfuil trácht muirí acu ar an soitheach muirí.

Iompar — cathracha agus níos mó cathracha

Díorthaítear an táscaire ó na hathróga arna mbailiú ag an gCóras Staidrimh Eorpach. Bailíodh sonraí i ndáil le cathracha na hEorpa chun feabhas a chur ar chá...

Dlús soithí 2017 (ar fad)

Is é Cogea in 2019 faoi chreat na nGníomhaíochtaí Daonna EMODnet, tionscnamh arna mhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach. Tá na léarscáileanna bunaithe ar...

Dlús soithí 2017 (eile)

Is é Cogea in 2019 faoi chreat na nGníomhaíochtaí Daonna EMODnet, tionscnamh arna mhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach. Tá na léarscáileanna bunaithe ar...

Dlús soithí 2017 (Iascaireacht)

Is é Cogea in 2019 faoi chreat na nGníomhaíochtaí Daonna EMODnet, tionscnamh arna mhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach. Tá na léarscáileanna bunaithe ar...

Dlús soithí 2017 (Seirbhís)

Is é Cogea in 2019 faoi chreat na nGníomhaíochtaí Daonna EMODnet, tionscnamh arna mhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach. Tá na léarscáileanna bunaithe ar...

Dlús soithí 2017 (Dreidireacht)

Is é Cogea in 2019 faoi chreat na nGníomhaíochtaí Daonna EMODnet, tionscnamh arna mhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach. Tá na léarscáileanna bunaithe ar...

Dlús soithí 2017 (Seoltóireacht)

Is é Cogea in 2019 faoi chreat na nGníomhaíochtaí Daonna EMODnet, tionscnamh arna mhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach. Tá na léarscáileanna bunaithe ar...

Dlús soithí 2017 (Árthaí áineasa)

Is é Cogea in 2019 faoi chreat na nGníomhaíochtaí Daonna EMODnet, tionscnamh arna mhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach. Tá na léarscáileanna bunaithe ar...

Dlús soithí 2017 (Árthaí ardluais)

Is é Cogea in 2019 faoi chreat na nGníomhaíochtaí Daonna EMODnet, tionscnamh arna mhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach. Tá na léarscáileanna bunaithe ar...

Dlús soithí 2017 (Leantóirí)

Is é Cogea in 2019 faoi chreat na nGníomhaíochtaí Daonna EMODnet, tionscnamh arna mhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach. Tá na léarscáileanna bunaithe ar...

Dlús soithí 2017 (paisinéir)

Is é Cogea in 2019 faoi chreat na nGníomhaíochtaí Daonna EMODnet, tionscnamh arna mhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach. Tá na léarscáileanna bunaithe ar...

Dlús soithí 2017 (lasta)

Is é Cogea in 2019 faoi chreat na nGníomhaíochtaí Daonna EMODnet, tionscnamh arna mhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach. Tá na léarscáileanna bunaithe ar...

Dlús soithí 2017 (tancaer)

Is é Cogea in 2019 faoi chreat na nGníomhaíochtaí Daonna EMODnet, tionscnamh arna mhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach. Tá na léarscáileanna bunaithe ar...

Dlús soithí 2017 (Míleata)

Is é Cogea in 2019 faoi chreat na nGníomhaíochtaí Daonna EMODnet, tionscnamh arna mhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach. Tá na léarscáileanna bunaithe ar...

Dlús soithí 2017 (Anaithnid)

Is é Cogea in 2019 faoi chreat na nGníomhaíochtaí Daonna EMODnet, tionscnamh arna mhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach. Tá na léarscáileanna bunaithe ar...

© An tAontas Eorpach, 1995-2019 English български čeština dansk Deutsch ελληνικά español eesti suomi français Gaeilge hrvastski magyar Italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska

Select your language

Close