Pradinis puslapis

Pradinis puslapis

Ar studijuoji meną?

Ar gyveni Europoje?

Ar nori, pasitelkdamas savo meną, padėti skurstančiam žmogui?

Tada mums reikia tavęs!

Jeigu domiesi šiuolaikinėmis socialinėmis problemomis, žinai apie kovą su skurdu ir esi pasiryžęs patirti nuotykių, šis projektas ― kaip tik tau! Dalyvauk mūsų Bendro meno projekte, kuris skirtas fotografijos meną studijuojantiems jaunuoliams ir skurstantiems žmonėms! Šio Europos nuotraukų parodos projekto tema yra (IN)VISIBLE / (NE)MATOMI. Nedelsk! Medžiagą turi atsiųsti iki spalio 15 d.

Kas tai?

Bendro meno projektas yra vienas iš svarbiausių Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų projektų.

Kodėl?

Menas negali panaikinti skurdo, bet jis gali grąžinti žmonėms orumą ir pasitikėjimą. Jis gali padėti atkurti socialinius ryšius. Gyvendami vargingomis sąlygomis, žmonės priversti susitelkti į savo esminius poreikius. Nebelieka erdvės kultūrinei veiklai. Tačiau, kai žmogus yra atskiriamas nuo kultūros, jis išstumiamas į visuomenės užribį. Dalyvaudami meno projekte ir kurdami, tokie žmonės gali jaustis labiau integruoti į visuomenę. Įsitraukę į kultūrinę veiklą, žmonės gyvena kaip žmogiškosios būtybės. Kultūra suteikia tapatybę, leidžiančią jiems išvengti gėdos, skatinančios atskirtį.

Kam jis skirtas?

Kiekvienoje valstybėje narėje bus sukurti trio, kuriuos sudarys meno studentas, skurstantis žmogus ir NVO (nevyriausybinė organizacija). NVO partneriai sukurs ryšius tarp studento ir skurstančio žmogaus bei padės surengti pirmąjį susitikimą bei tolesnę veiklą. Susitikimų metu studentas ir skurstantis žmogus (duetas) pasiims fotoaparatą ir padarys keletą nuotraukų. Taigi, nuotraukos bus iš tikrųjų bendros.

Meno komitetas atrinks maždaug penkiasdešimt nuotraukų, kurios bus eksponuojamos.

Kaip?

Visas nuotraukas (atitinkančias atrankos kriterijus) bus galima peržiūrėti šioje interneto svetainėje, be to, 2010 metų lapkričio pabaigoje Briuselyje bus surengta maždaug penkiasdešimties nuotraukų paroda. Visas nuotraukas pasirašys abu dueto nariai. Jeigu nuotrauka bus atrinkta, duetas taps matomas Europos lygmeniu ir gaus dalyvio pažymėjimą, parodos katalogą bei atspausdintų atvirukų su savo nuotrauka.