Az évről

Európa összefog a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen

Európában a szegénység körülbelül 84 millió embert fenyeget. Ennyien élnek bizonytalanságban, és ennyi embernek kell nélkülöznie azt, amit mások természetesnek vesznek.

Aki szegénységben él, az különféle problémákkal szembesül, kezdve attól, hogy nincs elegendő pénze ruhára és ételre, egészen a rossz lakhatási körülményekig, sőt a hajléktalanságig. A szegénység az életmóddal kapcsolatos választási lehetőségek körét is szűkíti, és ez társadalmi kirekesztéshez vezethet.

Az Európai Unió – alapvető elvétől, a szolidaritástól vezérelve – a 2010-es évet a tagállamokkal együtt a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éveként jelölte meg. A legfontosabb célkitűzések a következők: a közvélemény tájékoztatása az említett problémákról, valamint az EU és tagállamai szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelemmel kapcsolatos politikai elkötelezettségének megújítása.

A 2010-es év alapelve az, hogy felhívja a figyelmet a szegénységben élők és a társadalomból kirekesztettek aggasztó helyzetére, valamint hogy minden európai polgárt és más érdekeltet arra ösztönözzön, hogy odafigyeljen ezekre a fontos kérdésekre.

Az európai év kísérletet tesz a szegénységgel kapcsolatos sztereotípiák és általánosítások megkérdőjelezésére is. A 2010-es év az EU alapelveire – a szolidaritásra és a partnerségre – építve arra szólít fel, hogy közvetlenül lépjünk fel a szegénység okai ellen, és így biztosítsuk, hogy mindenki teljes és aktív szerepet játszik a társadalomban.

A részt vevő országok és az Európai Bizottság a 2010-es év tevékenységeit civil társadalmi szervezetekkel és szociális partnerekkel karöltve szervezik meg.

Januárban és decemberben egy-egy európai szintű konferencia kerül megrendezésre; egy művészeti kezdeményezéssel a szegénységtől és társadalmi kirekesztéstől sújtott emberek és a kreatív világ között kívánnak kapcsolatot teremteni; a média és a szakpolitikusok pedig speciális képzési napok keretében nyernek további bepillantást ezekbe az összetett kérdésekbe.

Országos és helyi szinten minden tagállamban, valamint Norvégiában és Izlandon is különféle rendezvényekre kerül sor. A tevékenységek között tájékoztató kampányokat, műhelymunkát és iskolákban szervezett, tájékoztató szemináriumokat találunk. Filmek, folyóiratok és egyéb információs anyagok segítenek az embereknek jobban megérteni a szegénység és a társadalmi kirekesztés közösségeikre gyakorolt hatását, a közvetlenül érintetteket pedig jogaikról tájékoztatják.

A közéleti személyiségek mellett a kampányban olyan személyek is kiemelkedő szerepet játszanak majd, akik megtapasztalták a szegénységet: ez felhívja majd a figyelmet az eseménysorozatra, fokozza annak hitelességét, és másokat is részvételre buzdít.

A 2010-es európai év jogi keretrendszere

Háttérinformáció

Adatok az Európai Unióban tapasztalható szegénységről és társadalmi kirekesztésről

  • A szociális védelem és a társadalmi integráció Európában – A 2008. év legfőbb tényei és számadatai en fr
  • A szegénységgel kapcsolatos mutatók, 2006 en
  • További Eurostat-mutatók en

 

Részvétel

Aktívan részt kíván venni a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben, valamint az európai kampányban?

Tovább

A szegénység elleni küzdelem

Élete során bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy meg kell tapasztalnia a szegénységet. Egyes csoportok tagjai azonban veszélyeztetettebbek: ilyenek a gyermeket nevelő családok (elsősorban a nagycsaládok és az egyszülős családok), az idősek, a fogyatékkal élők és a bevándorlók.

Tovább

A szegénység és a kirekesztés ellen

Itt az európai év nagyköveteinek, a civil társadalom képviselőinek és a szegénységben élők üzeneteit találja.

Tovább

Részt vevő országok

Itt az európai évben részt vevő országokról talál információt. Az európai év rendezvényeiben 29 ország vesz részt: az EU 27 tagállama, valamint Izland és Norvégia. A részt vevő országok fontos szerepet játszanak majd az év céljaiank nemzeti szinten történő megvalósításában.

Tovább