Navigációs útvonal

Európai foglalkoztatási stratégia

Szakács, amint főz

Az európai foglalkoztatási stratégia célja a munkahelyek számának és a foglalkoztatás színvonalának növelése az Unióban. Kidolgozásához az Európa 2020 növekedési stratégia szolgált kiindulópontul.

Az európai foglalkoztatási stratégia keretet biztosít az uniós tagállamoknak az információcseréhez, illetve foglalkoztatáspolitikáik megvitatásához és összehangolásához (ez a keret az ún. „nyitott koordinációs módszer”).

A stratégia alapja az éves növekedési jelentés, amely megszabja a következő év uniós növekedésösztönzési és munkahelyteremtési prioritásait, és amely minden évben útjára indítja az európai szemeszter soron következő ciklusát. Az európai szemeszter célja, hogy a tagállamok kormányai szorosabban hangolják össze gazdasági és költségvetési politikáikat.

Az évente ismétlődő folyamat (amelyet a Foglalkoztatási Bizottság munkája segít) a következő lépésekből áll:

Az európai munkanélküliségi helyzet súlyosságára való tekintettel az Európai Bizottság 2012 áprilisában egy sor munkahelyteremtő intézkedést hozott, amelyek „foglalkoztatási csomag” néven váltak ismertté.

Az európai foglalkoztatási stratégia az Európa 2020 stratégia „Új készségek és munkahelyek menetrendjébe” illeszkedik. Végrehajtását az Európai Foglalkoztatási Megfigyelőközpont és a kölcsönös tanulási program segíti.

      Link ajánlása

    • a Twitterrel a Facebookon Megosztás a Google+-on