Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Eurooppalainen työllisyysstrategia

Ruokaa laittava kokki

Euroopan työllisyysstrategian tavoitteena on Eurooppa 2020 -kasvustrategian mukaisesti uusien ja parempien työpaikkojen luominen EU:hun.

Nk. avoimen koordinointimenetelmän avulla EU-maat voivat jakaa tietoa ja keskustella työllisyyspolitiikastaan sekä koordinoida sitä.

Menetelmän keskeinen osa on komission vuotuinen kasvuselvitys, jossa määritetään EU:n tärkeimmät painopisteet tulevalle vuodelle kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Samalla kasvuselvitys käynnistää vuotuisen EU-ohjausjakson, jolla koordinoidaan jäsenmaiden talous- ja finanssipolitiikkaa.

Menettelyä tukee EU-maiden ja EU:n toimielinten edustajien muodostaman työllisyyskomitean työskentely. Siihen kuuluvat joka vuosi seuraavat vaiheet:

  • Työllisyyden suuntaviivat – kansallisten työllisyyspolitiikkojen suuntaviivat, joista komissio ja EU-maat sopivat ja jotka neuvosto hyväksyy. Suuntaviivoissa asetetaan yhteiset prioriteetit ja tavoitteet.
  • Yhteinen työllisyysraportti – työllisyysraportissa käsitellään EU:n työllisyystilannetta, työllisyyssuuntaviivojen täytäntöönpanoa ja tuloksia, joihin työllisyyskomitea on päätynyt kansallisten uudistusohjelmien tarkastelussa. Komission laatima työllisyysraportti on osa vuotuista kasvuselvitystä, jonka neuvosto hyväksyy.
  • Kansalliset uudistusohjelmat – EU-maiden raportit kansallisen työllisyyspolitiikan linjauksista. Komissio analysoi niiden pohjalta, miten kansallinen politiikka vastaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita. (asiakirjatietokanta: kansalliset uudistusohjelmat ennen vuotta 2011)
  • Maakohtaiset suositukset – kansallisten uudistusohjelmien arviointiin perustuvat komission suositukset EU-maille.
  • Komissio julkaisi 25.2.2015 maakohtaiset raportit kustakin EU-maasta. Raportteihin sisältyy analyysi maiden talouspolitiikasta sekä perusteellinen tarkastelu erityisesti niiden 16 maan tilanteesta, joissa on todettu makrotalouden epätasapainoa.

Euroopan korkean työttömyyden vähentämiseksi EU-komissio käynnisti huhtikuussa 2012 joukon nk. työllisyyspakettiin kuuluvia toimenpiteitä.

Euroopan työllisyysstrategia perustuu Eurooppa 2020 -kasvustrategian "Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma" -lippulaivahankkeeseen, ja sitä tukevat Euroopan työllisyyden seurantajärjestelmä ja Euroopan työllisyysstrategian keskinäisen oppimisen ohjelma.

      Jaa

    • Lähetä Twitteriin Jaa Facebookissa Jaa Google+:ssa