Wetgeving

Extra tools

 

Vanwege de enorme schaal van de begroting van het EU-cohesiebeleid (351,8 miljard EUR over de periode 2014-2020) is het van cruciaal belang dat de potentiële begunstigden zich goed bewust zijn van de bestaande financieringsmogelijkheden en dat de resultaten van deze investeringen goed over het voetlicht worden gebracht bij de burgers.
Bovendien moeten de publieke fondsen zo transparant mogelijk worden beheerd, zodat deze te allen tijde openstaan voor publieke controle. Lidstaten moeten derhalve periodieke en volledige informatie verstrekken over de beschikbare investeringsmogelijkheden en programma's, en moeten tevens informatie publiceren over projecten en begunstigden.
De voorlichtings- en communicatievoorschriften voor het cohesiebeleid van de Europese Unie zijn vastgelegd in de volgende wetgeving:

In het kort komen de voorlichtings- en communicatievereisten voor het cohesiebeleid op het volgende neer:
De lidstaten en managementautoriteiten zijn verantwoordelijk voor:

  • het opstellen van een communicatiestrategie voor elk operationeel programma;
  • het oprichten van een enkele website of portaalsite die informatie geeft over alle operationele programma's in dat land;
  • het voorlichten van potentiële begunstigden over de financieringsmogelijkheden;
  • het bij de burgers onder de aandacht brengen van de resultaten van het cohesiebeleid;
  • het organiseren van een introductie-evenement voor het programma;
  • het verrichten van één grote jaarlijkse voorlichtingsactiviteit;
  • het publiceren van een lijst van de concrete acties (projecten en begunstigden), die elke zes maanden moet worden bijgewerkt.

De begunstigden van de projecten zijn verantwoordelijk voor:

  • het opstellen van billboards en permanente plaquettes op de locaties van de infrastructuurprojecten met een publieke bijdrage die meer dan 500 000 EUR bedraagt.
  • Hierop staat de EU-vlag afgebeeld, evenals verwijzingen naar de EU en het/de relevante fonds(en).
  • Begunstigden met een bestaande website moeten ook op deze website de ontvangen EU-steun vermelden.

Het is de verantwoordelijkheid van de managementautoriteit van een bepaald programma om ervoor te zorgen dat de begunstigden over hun verantwoordelijkheden worden ingelicht. De managementautoriteit controleert tevens of deze regels worden nageleefd en voldoet daarnaast ook aan haar eigen voorlichtingsverantwoordelijkheden.
Informatie over logo's en het EU-embleem:
De technische kenmerken van de voorlichtings- en communicatiemaatregelen voor de concrete actie, de instructies voor het aanmaken van het embleem en de definitie van de standaardkleuren daarvan worden vastgesteld in een uitvoeringshandeling. Ondertussen kunt u hier meer informatie vinden over het gebruik van het EU-embleem.

Meer informatie

Voor projecten die zijn medegefinancierd uit de begroting van de operationele programma's van de periode 2007-2013, gelden nog steeds de regels van programmeringsperiode 2007-2013!

Verordening van de Commissie 1828/2006

Archieven