Преса

about:blank

 

Тази секция предоставя на журналистите последните прес-съобщения, направени в рамките на кампанията, снимки от събития и дейности, организирани в ЕС, филми за проблемите на бедността и социалното изключване, както и контактна информация за пресата за повече информация.

Contacts

EU level contacts