Моята страна

Национален изпълнителен орган: Ministry of Labour and Social policy ; Directorate European Funds, International Programmes and Projects

Адрес: 2, Triaditza Str, 1051, Sofia

Тел.: 359 28 11 96 45

Член на комитета: Ms Elena Kremenlieva, Ministry of Labor and Social Policy