За годината

Европа обединява усилия за борба с бедността и социалното изключване

Почти 84 милиона европейци живеят застрашени от бедност, изправени са пред несигурност и преживяват без неща, които повечето хора често приемат за даденост.

Бедността води до различни проблеми, като се започне от това да не достигат паритe за храна и облекло и се стигне до неблагоприятни жилищни условия и дори загуба на дома. Бедността също означава да имаш ограничен избор за начина си на живот, който може да доведе до социално изключване.

Вдъхновен от основополагащия си принцип на солидарност, Европейският съюз обедини усилия със своите държави– членки и обяви 2010 за Европейска година за борба с бедността и социалното изключване. Основните цели са да се повиши обществената осведоменост за тези проблеми и да се поднови политическия ангажимент на ЕС и неговите държави-членки за борба с бедността и социалното изключване.

Водещият принцип на 2010 година е да се даде глас на тревогите на хората, принудени да живеят в бедност и социално изключване, както и да се вдъхновят европейските гражданин и всички заинтересовани страни да се ангажират с тези важни въпроси.

Годината също има за цел да промени стереотипите и колективните възприятия на бедността. Следвайки принципите на ЕС за солидарност и партньорство, 2010 година е апел за решителна борба с причините на бедността, за да се осигури пълноценна и активна роля на всеки човек в обществото.

Организациите на гражданското общество и социалните партньори ще се присъединят към участващите страни и Европейската комисия, за да проведат серия от мероприятия през 2010г.

През януари и декември ще се проведат две конференции на европейско ниво. Художествена инициатива ще прокара мост между хората, живеещи в бедност и социална изолация и света на изкуството. Специални обучения ще помогнат на медиите и управляващите да вникнат в тези сложни теми.

Във всяка държава – членка на Европейския съюз, както и в Норвегия и Исландия, ще се проведат дейности на национално и местно ниво. Те ще включват разяснителни кампании, уъркшопи и информационни семинари в училищата. Ще се изготвят филми, списания и други информационни материали, които да помогнат на хората да разберат как бедността и социалното изключване се отразяват на тяхната общност и да повишат осведомеността на директно засегнатите за правата им.

Освен публични личности, като посланици на кампанията ще се изявяват и такива, които лично са изпитали бедността. Това ще повиши прозрачността и доверието в дейностите, организирани в рамките на Европейската годината и ще послужи като покана към още хора да участват.

Законова рамка на Европейската година 2010

Основна информация

Данни за бедността и социалното изключване в Европейския съюз

  • Социална закрила и социално приобщаване в Европа - основни факти и данни - 2008 en fr
  • Показатели на бедността - 2006 en
  • Още показатели от « Евростат » en

 

Как да се включите

Искате да участвате активно в борбата с бедността и социалното изключване и да се включите в европейска кампания?

още

Борба с бедността

Всеки човек може да обеднее в даден момент от своя живот.

още

Гласове срещу бедността и изключването

Тук ще намерите цитати от посланиците, гражданското общество и хората, живеещи в бедност.

още

Участващи страни

Тук ще намерите информация за страните, участващи в Европейската година. Участват 29 страни: 27-те държави-членки както и Исландия и Норвегия. Те ще водят при прилагане на Годината на национално ниво.

още