Συνεργάτες

Εκτός από τις συμμετέχουσες χώρες, δεσμεύονται να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού διεθνείς οργανισμοί, Ευρωπαϊκοί φορείς, οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών καθώς και τα ΜΜΕ. Θα λάβουν ενεργό ρόλο και θα υποστηρίξουν τους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους 2010 σε όλη την Ευρώπη και καθ’ όλη τη διάρκεια του Έτους.

Αν επιθυμείτε να λάβετε μέρος και να γίνετε έτερος του Ευρωπαϊκού Έτους 2010, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκρονικά στο 2010againstpoverty@ec.europa.eu.

Κοινωνία των πολιτών

Εδώ θα βρείτε συνδέσμους για όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχουν στο Έτος. Πρόκειται για ΜΚΟ, Ομάδες προβληματισμού, Ιδρύματα και Περιφερειακές αρχές.

περισσότερα

Χώρες που συμμετέχουν

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις χώρες, οι οποίες συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Έτος. Συμμετέχουν 29 χώρες: τα 27 κράτη μέλη, η Ισλανδία και η Νορβηγία. Θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των αρχών του Έτους σε εθνικό επίπεδο.

περισσότερα

Διεθνείς Οργανισμοί

Εδώ θα βρείτε συνδέσμους σχετικά με τους διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Έτος.

περισσότερα

Τοπικές και περιφερειακές αρχές

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις Τοπικές και Περιφερειακές αρχές οι οποίες θα συμμετέχουν στο Έτος.

περισσότερα

Ευρωπαϊκοί φορείς

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους Ευρωπαϊκούς Φορείς οι οποίοι θα συμμετέχουν στο Έτος.

περισσότερα