Ενημερωτικό Δελτίο

Θα υπάρχουν έξι ενημερωτικά δελτία εκ των οποίων τέσσερα θα πρέπει να δημοσιευθούν κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους. Θα δώσουν μια γενική εικόνα των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους και θα τονιστούν τα βασικά θέματα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διεξάγονται πριν, κατά και μετά το έτος.