Για το έτος

Η Ευρώπη ενώνει τις δυνάμεις για να καταπολεμήσει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό

Σχεδόν 84 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν υπό την απειλή της φτώχειας, δηλαδή αντιμετωπίζουν την ανασφάλεια και ζουν χωρίς αυτά που οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν δεδομένα.

Το να ζει κάποιος στη φτώχεια σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσει ένα σύνολο προβλημάτων: μπορεί να μην έχει αρκετά χρήματα να διαθέσει σε τρόφιμα και ρουχισμό, να είναι αντιμέτωπος με κακές συνθήκες στέγασης ή ακόμα και να είναι άστεγος. Φτώχεια επίσης σημαίνει να είναι ο πολίτης αντιμέτωπος με περιορισμένες επιλογές όσον αφορά στον τρόπο ζωής του οι οποίες πιθανόν καταλήξουν σε κοινωνικό αποκλεισμό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, βασιζόμενη στη θεμελιώδη αρχή της αλληλεγγύης, ένωσε δυνάμεις με τα κράτη έλη ώστε να κάνει το 2010 Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Οι βασικοί στόχοι είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα θέματα αυτά και να ανανεωθεί η πολιτική δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η κατευθυντήρια αρχή του Έτους 2010 είναι να δώσει φωνή στις ανησυχίες των πολιτών οι οποίοι αναγκάζονται να βιώσουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και να εμπνεύσει κάθε Ευρωπαίο πολίτη και άλλους ενδιαφερόμενους να ασχοληθούν με τα σημαντικά αυτά θέματα.

Στόχος του Έτους αυτού είναι επίσης είναι να θέσει υπό αμφισβήτηση να στερεότυπα και συλλογικές αντιλήψεις που επικρατούν σχετικά με τη φτώχεια. Με την αξιοποίηση των αρχών αλληλεγγύης και συνεργασίας της ΕΕ, το Έτος 2010 πρόκειται να αφυπνίσει το κοινό στον αγώνα για την των αιτιών της φτώχειας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όλοι μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία.

Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικοί εταίροι θα συνεργαστούν με τις συμμετέχουσες χώρες καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να πραγματοποιήσουν σειρά δραστηριοτήτων σε όλη τη διάρκεια του 2010.

Τον Ιανουάριο και το Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθούν δύο διασκέψεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια καλλιτεχνική πρωτοβουλία θα δημιουργήσει μια γέφυρα μεταξύ ατόμων τα οποία βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και καλλιτεχνών. Ταυτόχρονα, ημερίδες κατάρτισης θα δώσουν νέες ιδέες σε ΜΜΕ και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σχετικά με τα σύνθετα αυτά θέματα.

Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και σε Νορβηγία και Ισλανδία, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Οι δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν εκστρατείες και ενημερωτικά σεμινάρια σε σχολεία με σκοπό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση. Θα δημιουργηθούν ταινίες, περιοδικά και ενημερωτικό υλικό προκειμένου να γίνει κατανοητό στο κοινό ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός επηρεάζουν τις κοινότητές τους και προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιώματα τους όσοι πλήττονται άμεσα από τη φτώχεια . Πολίτες που βιώνουν τη φτώχεια μαζί με υψηλά πρόσωπα θα είναι πρεσβευτές της εκστρατείας., συμβάλλοντας έτσι στην προβολή και αξιοπιστία των δραστηριοτήτων του Έτους και καλώντας τον κόσμο να συμμετάσχει.

Νομικό πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Έτος 2010

Γενικές πληροφορίες

Αριθμοί σχετικά με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  • Social Protection and Social Inclusion in Europe – Key facts and figures 2008 en fr
  • Indicators on Poverty 2006 en
  • More Eurostat indicators en

Λάβετε Δράση

Θέλετε να λάβετε ενεργό ρόλο στη μάχη για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και να συμμετέχετε σε μια Ευρωπαϊκή εκστρατεία;

περισσότερα

Αντιμετώπιση της φτώχειας

Είναι πιθανό να βιώσουμε όλοι τη φτώχεια κάποια στιγμή στη ζωή μας. Ορισμένες κοινωνικές ομάδες, ωστόσο διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο , για παράδειγμα οικογένειες με παιδιά –ιδιαιτέρως οι μεγάλες και μονογονεϊκές οικογένειες - ηλικιωμένοι, ανάπηροι και μετανάστες. Σε όλες τις κατηγορίες, οι γυναίκες είναι πιο ευπαθείς από τους άντρες.

περισσότερα

Φωνές ενάντια στη φτώχεια και τον αποκλεισμό

Εδώ θα βρείτε αποσπάσματα από πρεσβευτές, κοινωνία των πολιτών και ατόμων που βιώνουν τη φτώχεια.

περισσότερα

Συμμετέχουσες χώρες

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις χώρες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Έτος. Υπάρχουν 29 χώρες: τα 27 κράτη μέλη συν Ισλανδία και Νορβηγία. Θα συμβάλουν στην υλοποίηση του Έτους σε εθνικό επίπεδο.

περισσότερα