Glasilo

Objavljenih bo šest glasil, štiri izmed njih pa bodo objavljena med evropskim letom. V njih bodo predstavljene dejavnosti, ki bodo potekale med evropskim letom, ter ključne teme in dogodki, ki se bodo odvijali pred evropskim letom, med njim in po njem.