Dejstva in podatki

V svojih prizadevanjih za boj proti revščini so se države članice sporazumele o uporabi skupnih kazalnikov za boljše razumevanje tega, kaj pomeni revščina.

Revščino v EU merimo glede na dohodek. Ljudje so izpostavljeni tveganju revščine, ko je njihov dohodek enak ali manjši od 60 % povprečnega dohodka v njihovi državi. Upoštevani so še drugi kazalniki, kot so raven brezposelnosti, stanovanjske razmere, stopnja zgodnje opustitve izobraževanja in dostop do javnih storitev, kot je zdravstvena oskrba.

Dejstva in številke o revščini in socialni izključenosti:

  • Kazalniki Eurostata o revščini in socialni izključenosti en
  • Ključni podatki o revščini in socialni izključenosti v EU en