Základní údaje

Evropa spojuje síly v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Téměř 84 milionům Evropanů hrozí chudoba – žijí v nejistotě a musejí se obejít bez toho, co většina lidí často považuje za samozřejmost.

Život v chudobě může vést k nejrůznějším problémům – od nedostatku peněz na nákup potravin a ošacení až po nevhodné bydlení a dokonce ztrátu obydlí. Chudoba také znamená omezené volby životního stylu, což může vést k sociálnímu vyloučení.

V souladu s principem solidarity, který představuje jednu ze základních hodnot, spojila Evropská unie síly s členskými státy a vyhlásila rok 2010 Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. K jeho hlavním cílům patří zvýšit povědomí veřejnosti o souvisejících otázkách a potvrdit politický závazek Evropské unie a jejích členských států bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Základním principem roku 2010 je nechat zaznít hlasy těch, kdo žijí v chudobě a čelí sociálnímu vyloučení, a podnítit všechny evropské občany a ostatní zúčastněné, aby se v této významné oblasti angažovali.

Evropský rok si rovněž klade za cíl prolomit stereotypy a změnit kolektivní vnímání chudoby. Rok 2010 vychází z principu solidarity a partnerství, které Evropská unie prosazuje. Vyzývá k tomu, abychom se otevřeně postavili příčinám chudoby a postarali se o to, že každý bude mít plnohodnotnou možnost hrát aktivní roli ve společnosti.

Organizace občanské společnosti a sociální partneři se připojí k zúčastněným zemím a Evropské komisi, které budou v průběhu celého roku 2010 pořádat řadu akcí.

V lednu a v prosinci se bude konat celoevropská konference. Umělecká iniciativa vybuduje most mezi těmi, kdo čelí chudobě a sociálnímu vyloučení, a světem umělců. Jedinečné vzdělávací programy pomohou médiím a veřejným činitelům lépe tato složitá témata pochopit.

V každém členském státě a navíc ještě v Norsku a na Islandu budou probíhat akce na národní a místní úrovni. Budou zahrnovat osvětové kampaně, semináře a informační akce ve školách. Filmy, časopisy a další informační materiály pomohou pochopit dopad chudoby a sociálního vyloučení na místní společnost. Osobám, kterých se problém chudoby a sociálního vyloučení přímo dotýká, přinesou lepší informace o jejich právech.

Vedle veřejných činitelů budou jako ambasadoři působit lidé, kteří sami zažili chudobu. Pomohou tak zvýšit viditelnost a důvěryhodnost všech činností v rámci evropského roku a podnítit k účasti ostatní občany.

Právní rámec Evropského roku 2010

Základní informace

Údaje o chudobě a vyloučení v Evropské unii

  • Sociální ochrana a sociální začleňování v Evropě – hlavní fakta a čísla za rok 2008 en fr
  • Ukazatele chudoby za rok 2006 en
  • Další ukazatele Eurostatu en

Buďte aktivní

Chcete se aktivně zapojit do boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a zúčastnit se evropské kampaně?

více

Boj proti chudobě

Komu hrozí chudoba a jaká opatření se v tomto ohledu přijímají?

více

Hlasy proti chudobě a vyloučení

Co řekli ambasadoři, zástupci občanské společnosti a lidé zakoušející chudobu.

více

Zúčastněné země

Informace o zemích zapojených do evropského roku. Účastní se ho 29 zemí: 27 členských států a Island s Norskem. Budou provádět evropský rok na národní úrovni.

více