Tal og fakta

I deres bestræbelser på at bekæmpe fattigdom, er EU-medlemslandene blevet enige om at anvende en række fælles indikatorer, der skal fremme forståelsen for, hvad det vil sige at være fattig.

Fattigdom i EU beregnes ud fra folks indkomst, og en person antages at tilhøre “risikogruppen”, når vedkommendes indtægt udgør 60 % eller derunder af gennemsnitsindkomsten i deres hjemland. Andre indikatorer, såsom antallet af arbejdsløse, boligforhold, antallet af personer der frafalder påbegyndt uddannelse og adgangen til offentlige tjenesteydelser, som f.eks. sundhedsvæsenet, tages også i betragtning.

Fakta og tal om fattigdom og social udstødelse:

  • Eurostat-indikatorer om fattigdom og social udstødelse en
  • Nøgledata om fattigdom og social udstødelse i EU en