Този сайт бе архивиран на 18/07/2014
18/07/2014

Навигационна пътека

Свържете се с комисаря

Antonio Tajani

Вашето мнение е важно за мен. Ако имате коментари или въпроси, се свържете с мен и моя екип на следния адрес: CAB-TAJANI-WEBPAGE@ec.europa.eu.

Можете да се свържете с мен и по пощата:
Antonio Tajani
Vicepresident of the European Commission
B-1049 Brussels
Belgium

За да се свържете с членовете на кабинета, моля, вижте страницата „Моят екип“.

Последна актуализация: 28/07/2014 |  Нагоре