Ευρωπαϊκή Επιτροπή logo
Λόγου Χάριν περιοδικό

Λόγου Χάριν: Περιοδική έκδοση υπαλλήλων του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Λόγου Χάριν περιοδικό για τη μετάφραση και την ορολογία τεύχος έκτο — Αύγουστος 2022
(1.2 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση  
Περιοδικό για τη Μετάφραση και την Ορολογία τεύχος πέμπτο — Απρίλιος 2022
(1 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση  
Λόγου Χάριν περιοδικό για τη μετάφραση και την ορολογία τεύχος τέταρτο — Ιούνιος 2021
(1 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση  
Λόγου Χάριν περιοδικό για τη μετάφραση και την ορολογία τεύχος δεύτερο τρίτο — Οκτώβριο 2020
(10.9 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση  
Περιοδικό για τη Μετάφραση και την Ορολογία πρώτο τεύχος — Φεβρουάριος 2020
(10.9 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση