Tranzīta MRN informācija

Pēdējais precizējums 

EUROPA tīkla serveris nodrošina datus, kādi tie saņemti no dažādām IT vidēm dažādās valstīs. Nodrošinātie dati izmantojami tikai informācijas nolūkā un nav saistoši ne Komisijai, ne arī Nacionālajai Administrācijai. Specifisku pieprasījumu un informācijas par saturu gadījumā, lūdzu, kontaktējieties ar attiecīgās valsts muitas administrāciju.

MRN informācija ir pieejama tikai tiem tranzīta pārvadājumiem, kas tika pabeigti pēc

Display Transit Movements eMap