European Commission logo

Sledovaní MRN - Tranzit (pouze mezinárodní tranzity)

Poslední aktualizace 

Internetový server EUROPA poskytuje informace, tak jak byly obdrženy z různých komunikačních prostředí z té které země. Uvedená data slouží pouze pro informaci and nejsou závazná ani pro Komisi, ani pro příslušné národní správy. Požadujete-li specifické dotazy či informace týkající se obsahu kontaktujte prosím celní správy příslušných zemí.

Informace k MRN jsou k dispozici pouze pro mezinárodní tranzity, které byly ukončeny po

Display Transit Movements Electronic Map