Διαδρομή πλοήγησης

Στατιστικά στοιχεία

Αριθμός αρχών καταχωρισμένων στο ΙΜΙ

στις: 31/12/2013
mapContainer_N10057

Ανταλλαγές πληροφοριών στο ΙΜΙ

 

chartContainer_N10064

Περίοδος αναφοράς: 01/01/2013 - 31/12/2013

 

Λειτουργία του δικτύου στα κράτη μέλη

 

Περίοδος αναφοράς: 1.1.2013 - 31/12/2013

 

chartContainer_N100E0

 

chartContainer_N100E9