Ścieżka nawigacji

Statystyki

Liczba instytucji zarejestrowanych w systemie IMI

stan na dzień: 31/12/2013 r.
mapContainer_N10057

Wymiany informacji za pośrednictwem systemu IMI

 

chartContainer_N10064

Okres sprawozdawczy: 01/01/2013 r. – 31/12/2013 r.

 

Funkcjonowanie sieci w państwach członkowskich

 

Okres sprawozdawczy: 01/01/2013 r. – 31/12/2013 r.

 

chartContainer_N100E0

 

chartContainer_N100E9