Διαδρομή πλοήγησης

Εγκαινιάστηκε η ιστοσελίδα του Πίνακα Αποτελεσμάτων της Ενιαίας Αγοράς

Εγκαινιάζεται σήμερα ο ηλεκτρονικός Πίνακας αποτελεσμάτων της Ενιαίας Αγοράς, ένα πιο ολοκληρωμένο και φιλικό για τον χρήστη σύστημα παρουσίασης στοιχείων για την ενιαία αγορά της ΕΕ.

Ο Πίνακας αυτός θα περιλαμβάνει λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με τη χρήση 13 εργαλείων διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς, όπως η παρακολούθηση της σωστής μεταφοράς των οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, η ανάλυση των διαδικασιών επί παραβάσει, δίκτυα διοικητικής συνεργασίας (μια έκθεση για το IMI για το διάστημα 05/2012 – 04/2013) καθώς και διάφορες υπηρεσίες ενημέρωσης και επίλυσης προβλημάτων.

Πρόσβαση στο ΙΜΙ

Μόνο καταχωρισμένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ)

Εργαλείο εκμάθησης του ΙΜΙ

Εάν είστε νέος χρήστης του ΙΜΙ και θέλετε να εξοικειωθείτε με το σύστημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο εκμάθησης.

Για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να καταχωριστείτε.

Δεν έχετε καταχωριστεί ακόμη;

Η αίτηση καταχώρισης πρέπει να εγκριθεί από έναν εθνικό συντονιστή ΙΜΙ. Μόνο αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητήσουν την καταχώρισή τους στο ΙΜΙ.