left
  Risicobeoordelingslide
right
transtrans
 

De Europese Unie heeft zich ertoe verbonden ervoor te zorgen dat de gezondheid en de veiligheid van de burgers naar behoren worden beschermd. Dat betekent dat levensmiddelen en andere aan de consumenten in de EU voor verkoop aangeboden producten veilig moeten zijn en dat actie moet worden ondernomen tegen andere bedreigingen voor de gezondheid, zoals besmettelijke ziekten.

Maar hoe maakt de EU uit wat veilig is? Hoe stelt zij bedreigingen voor de gezondheid vast - en de acties die moeten worden ondernomen ter voorkoming of minimalisering van de risico's die zij vormen?

Het antwoord is: door het uitvoeren van grondige risicobeoordelingen. Op een aantal gebieden - bijvoorbeeld voedselveiligheid - heeft de EU gespecialiseerde agentschappen voor de uitvoering van deze beoordelingen opgericht. Op andere gebieden, zoals de veiligheid van haarverf, zonnebrandmiddelen, zonnebanken en bepaalde bloedproducten of de lucht- en waterkwaliteit, heeft de Commissie comités van onafhankelijke wetenschappelijke deskundigen opgericht.

Risicobeoordelingenverstrekt het wetenschappelijke advies ter onderbouwing van de voorstellen van de Commissie over maatregelen en beleidsvormen die van invloed kunnen zijn op de gezondheid en de veiligheid van de burgers of op het milieu. Het is van essentieel belang dat dergelijk wetenschappelijk advies op de beste beschikbare expertise is gestoeld en vrij is van externe invloeden. De communautaire wetenschappelijke adviesprocedures zijn daarom gebaseerd op de beginselen van deskundigheid, onafhankelijkheid en transparantie.

Aangelegenheden in verband met de consumentenveiligheid, de volksgezondheid en het milieu worden behandeld door de drie wetenschappelijke comitéses de fr en die door DG Gezondheid en consumentenbescherming worden beheerd. Deze comités zijn onlangs opgericht bij Besluit 2004/210/EG van de Commissie pdfen vervangen de voormalige wetenschappelijke comitésendie op deze gebieden werkzaam waren. Het gaat hierbij om:


Ingevolge een openbare oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor het lidmaatschap van de nieuwe comités heeft de Commissie een besluit tot benoeming van de leden goedgekeurd. In het besluit is ook een reservelijst opgenomen, die door de Commissie voor het vervangen van leden of door het WCNG voor het vinden van geassocieerde leden kan worden gebruikt.

De werkzaamheden van de drie wetenschappelijke comités vullen de risicobeoordelingswerkzaamheden van andere communautaire organen aan, zoals de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling (EMEA).

Zoek op dit thema

arrowWetenschappelijke Comitéses de fr en
De wetenschappelijke comités verstrekken de Commissie het degelijke wetenschappelijke advies dat zij nodig heeft voor de voorbereiding van haar beleid en haar voorstellen op het gebied van de consumentenveiligheid, de volksgezondheid en het milieu.

arrow Resultaten risicobeoordeling in mensentaales de fr en

arrow Nanotechnologieen

arrow Nieuwsen

Back to top

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript