Statistics Explained

Słownik:Kraje kandydujące

This is the stable Version.

Obecnie istnieje 6 oficjalnych krajów kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej (UE):

Albania AL)
Czarnogóra  (ME)
Macedonia Północna (MK[1])
Serbia (RS)
Turcja (TR)

Negocjacje akcesyjne z Turcją rozpoczęto w dniu 3 października 2005 roku. Negocjacje akcesyjne z byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, której nadano status kraju kandydującego decyzją Rady Europejskiej z grudnia 2005 r., nie zostały jeszcze rozpoczęte. Czarnogóra została krajem kandydującym w dniu 17 grudnia 2010, ale negocjacje akcesyjne nie zostały jeszcze rozpoczęte. Serbia otrzymała status kraju kandydującego w dniu 1 marca 2012 roku.

Jest również 2 potencjalnych kandydatów, wszyscy z zachodnich Bałkanów, którzy złożyli wniosek o członkostwo, ale jeszcze nie otrzymali statusu kraju kandydującego:

Bośnia i Hercegowina (BA)
Kosowo[2] (XK[3])

Dalsze informacje

Powiązane koncepcje

Dane statystyczne

Uwagi

  1. 'MK' jest kodem tymczasowym, nie stanowiącym ostatecznej wersji, która zostanie uzgodniona po zakończeniu obecnie trwających negocjacji prowadzonych w tym zakresie przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
  2. Oznaczenie to nie narusza stanowiska w sprawie Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji Niepodległości Kosowa.
  3. 'XK' jest kodem używanym z powodów praktycznych i nie stanowi oficjalnego kodu państwa ISO.