Statistics Explained

Słownik:Rada Europejska

Rada Europejska jest związana z regularnymi spotkaniami i szczytami szefów państw lub rządów członków Unii Europejskiej.

Nie należy mylić z Radą Unii Europejskiej (zwaną również Radą, z łaciny Consilium), decyzyjnym organem UE, który posiada uprawnienia wykonawcze i ustawodawcze.

Powiązane koncepcje