Słownik:Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA)

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, w skrócie EFTA, jest międzyrządową organizacją ustanowioną w 1960 r. przez siedem państw europejskich w celu promowania wolnego handlu i integracji gospodarczej z korzyścią dla państw członkowskich. Wszyscy pierwotni sygnatariusze, z wyłączeniem Norwegii i Szwajcarii, wystąpili z EFTA w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej (UE), tak jak Finlandia, która stała się członkiem stowarzyszonym w 1961 r. i pełnoprawnym członkiem w 1986 r. Wraz z przyłączeniem się Islandii w 1970 r. i Liechtensteinu w 1991 r., EFTA obecnie zrzesza cztery państwa członkowskie:

Islandia (IS) Liechtenstein (LI)
Norwegia (NO) Szwajcaria (CH)

Stowarzyszenie jest odpowiedzialne za zarządzanie:

  • wolnym handlem pomiędzy krajami należącymi do EFTA;
  • uczestnictwem EFTA w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), który obejmuje Unię Europejską oraz trzy kraje należące do EFTA (Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię, z wyłączeniem Szwajcarii);
  • światową siecią umów o wolnym handlu (EFTA).

Dalsze informacje

Powiązane koncepcje