Słownik:Unia Europejska (UE)

Unia Europejska, w skrócie UE, jest unią polityczną i gospodarczą 28 krajów europejskich. UE została ustanowiona w dniu 1 listopada 1993 r. przez Traktat Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht).

W dniu 31 grudnia 1994 r., UE liczyła 12 państw członkowskich: Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Zjednoczone Królestwo i Włochy.

Od stycznia 1995 r., do UE dołączyły trzy państwa: Austria, Finlandia i Szwecja.

W maju 2004 r. 10 kolejnych krajów dołączyło do UE: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowenia, Słowacja i Węgry. W dniu 1 stycznia 2007 r. Bułgaria i Rumunia stały się członkami Unii Europejskiej. W ostatnim czasie, 1 lipca 2013 r. do UE dołączyła Chorwacja.

UE ma dziś powierzchnię 4 413 844 km², 505 701 172 mieszkańców (wstępne dane z 1 stycznia 2013) i 24 języki urzędowe. Państwa członkowskie UE są następujące:

Austria (AT) Estonia (EE) Łotwa (LV) Rumunia (RO)
Belgia (BE) Finlandia (FI) Luksemburg (LU) Słowacja (SK)
Bułgaria (BG) Francja (FR) Malta (MT) Słowenia (SI)
Chorwacja (HR) Grecja (EL) Niderlandy (NL) Szwecja (SE)
Cypr (CY) Hiszpania (ES) Niemcy (DE) Węgry (HU)
Czechy (CZ) Irlandia (IE) Polska (PL) Włochy (IT)
Dania (DK) Litwa (LT) Portugalia (PT) Zjednoczone Królestwo (UK)

Dalsze informacje

Pojęcia pokrewne