EU:n aloitteet

EU:n osallisuuden strategia

Sosiaalisen osallisuuden strategia kannustaa jäsenvaltioita sovittamaan yhteen lähestymistapojaan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja nostamaan ne poliittisen asialistansa huipulle.

Lisätietoa en fr de

Sivun alkuun

Rahoitus

Euroopan teemavuoteen 2010 liittyvien hankkeiden ehdotuspyynnöt tehdään osallistujamaittain. Euroopan komissio ei myönnä suoria avustuksia.

Euroopan unioni antaa taloudellista tukea köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaisille aloitteille kolmen päärahoitusvälineen kautta:

Lisätietoa

Euroopan sosiaalirahasto

Euroopan sosiaalirahaston tavoitteena on tukea työllisyyttä ja parantaa elintasoa EU:n jäsenvaltioissa. Sen johtava periaate on panostaa koulutukseen.

Lisätietoa

Euroopan globalisaatiorahasto

Euroopan globalisaatiorahasto tukee maailmankaupan muutosten vuoksi työttömiksi jääneitä työntekijöitä.

Lisätietoa

Progress-ohjelma

Progress on EU:n työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskeva ohjelma. Sen tavoitteena on edistää uudistuksia seuraavilla osa-alueilla:

  • työllisyys
  • sosiaalinen osallisuus ja sosiaalinen suojelu
  • työolot
  • syrjimättömyys
  • sukupuolten tasa-arvo.

Lisätietoa

 

 

 

Sivun alkuun