Toimi

Tule mukaan!

Haluatko osallistua aktiivisesti köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen ja teemavuoden kampanjaan?

Järjestöt voivat:

  • tukea Euroopan teemavuoden 2010 tavoitteita lisäämällä bannereita eli kuvamainoksia ja linkkejä tai artikkeleita verkkosivustolleen
  • osallistua teemavuoteen sen sosiaalisten verkostojen kautta
  • allekirjoittaa verkossa Euroopan teemavuoden 2010 sitoumuksen köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumisesta
  • järjestää hankkeen, joka edistää teemavuoden tavoitteita.

Jos hanke:

  • on teemavuoden periaatteiden ja tavoitteiden mukainen
  • järjestetään vuoden 2010 aikana.

Järjestö voi saada luvan käyttää teemavuoden 2010 logoa ja keskeisiä viestintäkeinoja sekä saada näkyvyyttä teemavuoden verkkosivustolla.

Miten?

Euroopan teemavuoden 2010 nimen ja logon käyttäminen merkitsee suostumusta käyttää niitä vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka ovat yhdenmukaisia teemavuoden periaatteiden ja tavoitteiden sekä voimassaolevien tekijänoikeuslakien kanssa. (Ks. Euroopan komission oikeudellinen huomautus)

Yksityishenkilöt voivat: