Faktoja ja tilastoja

Jäsenvaltiot ovat köyhyyttä torjuakseen ottaneet käyttöön yhteisiä indikaattoreita, joiden avulla voidaan ymmärtää entistä paremmin, mitä köyhyydessä eläminen tarkoittaa.

Euroopan unionissa köyhyyttä mitataan tulojen perusteella, ja köyhyyden riskiryhmään luetaan henkilöt, joiden tulot ovat 60 prosenttia väestön mediaanitulosta tai sitä vähemmän. Määritelmässä otetaan huomioon myös muut indikaattorit kuten työttömyysaste, asumisolosuhteet, koulunkäynnin keskeyttävien määrä sekä julkisten palveluiden kuten terveydenhuollon saatavuus.

Tietoja ja lukuja köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä:

  • Eurostat: köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen indikaattorit en
  • Keskeisiä tietoja köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä EU:ssa en