system message icon
EUSurvey logo

EUSurvey je systém pro správu online průzkumů, který umožňuje vytváření dotazníků a jejich zveřejňování. Může jít například o veřejnou konzultaci či průzkum spokojenosti uživatelů.

(https://ec.europa.eu/eusurvey)

Stránky EUSurvey vytvořilo Generální ředitelství DIGIT za finanční podpory z programu ISA². Jedná se o software se zcela otevřeným zdrojovým kódem, který byl zveřejněn v rámci licence EUPL. Zdrojový kód si můžete stáhnout z GitHub: https://github.com/EUSurvey/EUSURVEY/tree/develop

Funkce

EUSurvey je vytvořen tak, aby vyhověl potřebám různých typů dotazníků. Úplný seznam funkci najdete níže:

Funkce pro dotazníky

Upravitelné dotazníky

V uživatelsky komfortním editoru lze snadno používat různé typy otázek – otázky s výběrem z předem daných odpovědí, otázky formou tabulky nebo multimediální prvky. Průzkum můžete strukturovat podle vlastních potřeb.

Závislé otázky

EUSurvey umí podle odpovědí účastníka zobrazovat doplňující otázky a pole. Průzkum pak bude interaktivnější.

Automatické zahájení a ukončení průzkumu

U průzkumu lze předem stanovit okamžik, kdy bude automaticky zahájen či stažen z veřejné domény (offline).

Úprava dotazníku po jeho zveřejnění

Dotazník již zveřejněného průzkumu můžete upravit, aniž by došlo ke ztrátě již rozpracovaných příspěvků.

Jazyky

Uživatelské rozhraní je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU. Kromě toho můžete dotazník přeložit do jakéhokoli z 136 jazyků uvedených v normě ISO 639-1, od abcházštiny po zulštinu.

Zabezpečení

EUSurvey má k dispozici takovou infrastrukturu, která zajistí zabezpečení online dotazníků.

Zasílání pozvánek přímo z aplikace

Pomocí výběru kontaktů v „Adresáři“ lze posílat e-maily s přístupovým odkazem na daný průzkum jednotlivým subjektům.

Pokročilá ochrana soukromí

Ochranu soukromí účastníka můžete zajistit vytvořením anonymního dotazníku. V takovém případě nebudete mít coby autor dotazníku k dispozici podrobnosti o připojení.

Určete si vizuální podobu dotazníku

Součástí aplikace je editor typu CSS a editovací programy pro formátovaný text (tzv. rich-text), v nichž lze upravovat všechny viditelné prvky. Vizuální podobu dotazníku si tak můžete určit zcela sami. K dispozici je rovněž obsáhlý seznam témat průzkumu, díky čemuž je snadné přizpůsobit dotazník účelu projektu. Můžete si vybrat mezi průzkumem o jedné stránce a vícestránkovým průzkumem.

Uložit nedokončený příspěvek

Účastníkům průzkumu můžete umožnit, aby si nedokončený příspěvek uložili na serveru a dokončit ho později.

Vyplňování dotazníku offline

EUSurvey nabízí možnost vyplnit dotazník offline a až teprve poté příspěvek odeslat na server.

Automatické číslování

K vytvoření vhodné struktury dotazníku máte možnost použít funkci číslování jednotlivých jeho částí.

Zdůraznění kontrastu

Zrakově postižení účastníci průzkumu si mohou vybrat vysoce kontrastní verzi dotazníku. Ta se u každého dotazníku vytvoří automaticky.

Vkládání souborů s podklady

K průzkumu můžete připojit podpůrné soubory. Soubory, které k průzkumu nahrajete, si pak bude moci každý účastník libovolně stáhnout.

Správa dotazníku

Vzájemná spolupráce

U průzkumů, které jsou spravovány více uživateli, máte na EUSurvey možnost tyto uživatele předem autorizovat k testování průzkumu nebo analyzování jeho výsledků.

Správa výsledků průzkumu

Analýza výsledků průzkumu

EUSurvey vám nabízí možnost provést základní analýzu výsledků a vizualizaci údajů pomocí sloupcových diagramů nebo grafů. Rovněž lze výsledky průzkumu exportovat do standardních tabulkových formátů a poté je importovat do statistických aplikací.

Zveřejňování výsledků

EUSurvey nabízí možnost zveřejnit na interních stránkách aplikace podmnožinu všech zaslaných příspěvků. Systém může rovněž automaticky vypočítat statistiky a vytvořit grafy.

Úprava odeslaného příspěvku

V aplikaci máte možnost účastníkům povolit úpravu již odeslaného dotazníku.

Technologie třetích stran

Stránky EUSurvey vycházejí z několika knihoven s otevřeným zdrojovým kódem a z volných zdrojů.
Údaje o autorství a seznam použitých prostředků viz dále.

Viz seznam