system message icon
EUSurvey logo

EUSurvey on veebipõhine küsitluste haldamise süsteem üldsusele kättesaadavate ankeetide, näiteks kasutajate rahulolu uuringute ja avalike konsultatsioonide loomiseks ja avaldamiseks.

(https://ec.europa.eu/eusurvey)

Informaatika peadirektoraadi loodud ja programmist ISA² rahastatud EUSurvey on avatud lähtekoodiga ja avaldatud Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsentsi (EUPL) alusel. Lähtekoodi saate alla laadida aadressilt GitHub: https://github.com/EUSurvey/EUSURVEY/tree/develop

Funktsioonid

EUSurveyl on suur hulk funktsioone erinevat liiki küsitluste koostamiseks. Olemasolevate funktsioonide täielik loend on esitatud allpool:

Ankeedi funktsioonid

Kohandatavad ankeedid

Kasutajasõbralikus redaktoris saate valida erinevat liiki küsimuste vahel, alates lihtsatest valikvastustega ja vaba teksti küsimustest kuni tabelküsimuste ja multimeediaelementideni. Struktureerige oma küsitlus spetsiaalselt selleks mõeldud elementide abil.

Sõltuvad küsimused

EUSurvey võib kuvada täiendavaid küsimusi sõltuvalt osaleja esitatud vastustest, muutes küsitluse interaktiivseks.

Kavandatav avaldamine

Avaldage või peatage küsitlus automaatselt eelnevalt kindlaksmääratud ajal.

Ankeedi muutmine pärast selle avaldamist

Võite avaldatud küsitlust muuta kaotamata juba esitatud ankeete.

Keeled

Kasutajaliides on kättesaadav 23 ELi ametlikus keeles ning saate oma ankeedi tõlkida igasse standardiga ISO 639-1 hõlmatud keelde abhaasi keelest suulu keeleni (kokku 136).

Turvalisus

EUSurveyl on vajalik infrastruktuur veebiankeetide turvalisuse tagamiseks.

Kutsete saatmine otse rakendusest

Valitud kontaktisikuid on võimalik hallata aadressiraamatus ja igaühele neist saab saata personaalse e-kirja, mis sisaldab isiklikku pääsulinki.

Täiustatud andmekaitse

Saate tagada osaleja privaatsuse, luues anonüümse ankeedi. Ühendusandmed ei ole sellisel juhul Teile kui ankeedi autorile kättesaadavad.

Kohandatav kujundus

Sisseehitatud CSS- ja RTF-redaktoritega, mis on olemas kõigi nähtavate elementide jaoks, on Teil täielik kontroll ankeedi küljenduse üle. Suur valik teemasid teeb ankeedi kohandamise Teie projekti sisule lihtsaks. Võite valida ühe või mitme leheküljega küsitluse.

Ankeedi salvestamine mustandina

Võite osalejatel lubada salvestada oma ankeet mustandina ning jätkata vastamist hiljem.

Vastamine veebiväliselt

EUSurveyga on võimalik vastata küsitlusele veebiväliselt (offline) ning saata ankeet serverile hiljem.

Automaatnummerdus

Küsitluse struktureerimiseks võib EUSurvey Teie ankeedi elemendid automaatselt nummerdada.

Suurendatud kontrast

Nägemispuudega osalejad saavad valida suurema kontrastiga versiooni. See luuakse automaatselt iga ankeedi jaoks.

Taustdokumentide üleslaadimine

Küsitlusele on võimalik lisada üleslaaditavaid dokumente. Neid faile on igal küsitluses osalejal võimalik alla laadida.

Ankeedi haldamine

Koostöö

Küsitluste puhul, mida haldavad mitu kasutajat, saate anda teistele kasutajatele täiendavad õigused küsitluse katsetamiseks või tulemuste analüüsimiseks.

Tulemuste haldamine

Tulemuste analüüsimine

EUSurvey pakub teatavaid tulemuste analüüsimise võimalusi ning võimaldab andmete visualiseerimist diagrammidena. Samuti võite eksportida küsitluse tulemused standardsetesse arvutustabelivormingutesse, et importida need mõnda statistikaprogrammi.

Tulemuste avaldamine

EUSurvey võimaldab avaldada rakenduse siseselt teatava alamhulga kõigist laekunud vastustest. Süsteem saab automaatselt arvutada ja luua statistilisi andmeid ja diagramme.

Esitatud ankeedi muutmine

Lubage osalejatel soovi korral oma ankeeti pärast selle esitamist muuta.

Kolmandate poolte tehnoloogia

EUSurvey põhineb mitmesugustel avatud lähtekoodiga ja tasuta allikatel.
Kasutatud vahendite ja allikate loetelu on peagi kättesaadav.

Vt loetelu