system message icon
EUSurvey logo

EUSurvey er et onlinestyringssystem for undersøgelser, som bruges til at oprette og offentliggøre formularer for offentligheden, som f.eks. brugertilfredshedsundersøgelser og offentlige høringer.

(https://ec.europa.eu/eusurvey)

Udviklet af DG DIGIT og finansieret via ISA² programmet. EUSurvey er open source og publiceret under EUPL-licens. Du kan hente kildekoden på GitHub: https://github.com/EUSurvey/EUSURVEY/tree/develop

Funktioner

EUSurvey har mange funktioner og er designet til at løse opgaven ved forskellige typer spørgeundersøgelser. En komplet liste over funktioner findes herunder:

Formularer

Tilpasning af formularer

I den brugervenlige editor kan du vælge mellem forskellige typer af spørgsmål – fra simpel tekst til multiple choice-spørgsmål, regnearksspørgsmål eller multimedieelementer. Du opbygger din spørgeundersøgelse ved hjælp af særlige strukturelementer.

Afhængige spørgsmål

EUSurvey kan vise supplerende spørgsmål og felter, afhængigt af deltagerens svar, og dermed bliver spørgeundersøgelsen interaktiv.

Tidsbestemt publicering

Du kan publicere din spørgeundersøgelse og fjerne den igen automatisk på fastlagte tidspunkter.

Ændring af formular efter publicering

Du kan ændre en publiceret spørgeundersøgelse uden at miste besvarelser.

Sprog

Brugergrænseflade er udarbejdet på 23 af de officielle EU-sprog, og du kan oversætte din formular til de 136 sprog, der er omfattet af ISO 639-1, fra Abkhaz til Zulu.

Sikkerhed

EUSurvey benytter onlineformularer i et sikker infrastruktur.

Udsendelse af invitationer direkte fra applikationen

De udvalgte kontakter kan administreres i "Adressebogen" og bruges til at udsende individuelle e-mail til de enkelte kontakter med individuelle adgangslink.

Avanceret fortrolighed

Du kan sikre deltagernes fortrolighed ved at oprette an anonym formular. Tilslutningsoplysninger vil ikke være tilgængelige for dig som opretter af formularen.

Tilpasning af stil og layout

Med den indbyggede CSS-styleeditor og indlejrede rich text-editorværktøjer til alle synlige elementer har du fuld mulighed for at tilpasse formularens layout. En lang liste af spørgeundersøgelsestemaer gør det nemt at tilpasse formularen til projektets emne. Du kan vælge mellem spørgeundersøgelser med en eller flere sider.

Gem besvarelse som kladde

Du kan give deltagerne tilladelse til at gemme besvarelsen som kladde på serveren og fortsætte senere.

Besvarelse offline

Med EUSurvey er det muligt at besvare formularen offline og indsende besvarelsen til serveren senere.

Automatisk nummerering

For at strukturere spørgeundersøgelsen kan EUSurvey nummerere formularelementerne for dig.

Højere kontrast

Deltagere med synshandicap kan vælge en udgave af spørgeundersøgelsen, der vises med højere kontrast. Den oprettes automatisk til hver enkelt formular.

Overførsel af støttefiler

Du kan tilføje filer til spørgeundersøgelsen ved at overføre dem. Filerne kan downloades af den enkelte svarperson.

Administration af formularer

Samarbejde

Ved spørgeundersøgelser, der administreres af flere brugere, giver EUSurvey mulighed for at definere avancerede tilladelser til andre brugere, der skal teste en spørgeundersøgelse eller analysere resultaterne.

Administration af resultater

Resultatanalyse

EUSurvey omfatter generelle funktioner til resultatanalyse og visualisering af data i histogrammer og diagrammer. Du kan også eksportere resultaterne i standardregnearksformat og importere dem i et statistikprogram.

Publicering af resultaterne

Du kan bruge funktionaliteten i EUSurvey til at publicere en delmængde af alle indsendte besvarelser på applikationens interne sider. Statistik og diagrammer kan beregnes og udarbejdes automatisk af systemet.

Redigering af indsendte besvarelser

Du kan give deltagerne mulighed for at ændre en besvarelse efter indsendelse, hvis de ønsker det.

Teknologi fra tredjepart

EUSurvey er baseret på adskillige open-source biblioteker og gratis ressourcer.
Kildefortegnelsen og listen over anvendte ressourcer står nedenfor.

Se listen