system message icon
EUSurvey logo

EUSurvey to internetowy system służący do generowania i publikowania formularzy przeznaczonych np. do przeprowadzania badań satysfakcji użytkowników lub konsultacji społecznych

.(https://ec.europa.eu/eusurvey)

System EUSurvey, opracowany przez DG DIGIT i finansowany z programu ISA², jest systemem w pełni otwartym, udostępnianym na podstawie publicznej licencji Unii Europejskiej EUPL. Możesz pobrać kod źródłowy z GitHub: https://github.com/EUSurvey/EUSURVEY/tree/develop

Funkcje

EUSurvey posiada wiele funkcji, w zależności od potrzeb związanych z konkretnym sondażem. Poniżej przedstawiono pełną listę tych funkcji:

Funkcje związane z formularzem

Formularze, które można dostosowywać do indywidualnych potrzeb

Łatwy w obsłudze edytor oferuje różnorodne formaty pytań, od prostych pytań tekstowych i wielokrotnego wyboru do pytań zaawansowanych z wykorzystaniem arkuszy oraz elementów multimedialnych. Dzięki specjalnym elementom strukturalnym można dostosować strukturę formularza do swoich potrzeb.

Dodatkowe pytania zależne

W formularzu można zamieścić pytania dodatkowe, uzależnione od odpowiedzi uczestnika na pytanie główne, co zwiększa interaktywność badania.

Planowana publikacja

Ta funkcja pozwala na automatyczne udostępnianie badania lub wycofywanie go z publikacji w wybranym terminie.

Modyfikowanie formularza po jego opublikowaniu

Ta funkcja umożliwia skorygowanie opublikowanego badania przy zachowaniu wszystkich odpowiedzi.

Języki

Interfejs użytkownika jest dostępny w 23 językach urzędowych UE. Formularz ankietowy można przetłumaczyć na każdy z 136 języków określonych w normie ISO 639-1, od abchaskiego po język zulu.

Bezpieczeństwo

System EUSurvey jest wyposażony w infrastrukturę potrzebną do zabezpieczenia formularzy online.

Rozsyłanie zaproszeń bezpośrednio z aplikacji

Za pomocą „Książki adresowej” można zarządzać wybranymi kontaktami i wysyłać do nich osobne wiadomości mailowe z indywidualnymi linkami dostępu.

Zaawansowane ustawienia prywatności

Ochronę prywatności respondenta można zagwarantować, tworząc formularz anonimowy. W takiej sytuacji informacje o połączeniu nie będą dostępne dla autora formularza.

Wpływ na wygląd formularza

Wpływ na wygląd formularza zapewniają wbudowany edytor stylów CSS i osadzone edytory tekstów sformatowanych, stosowane do wszystkich widocznych elementów. Długa lista tematów sondaży ułatwia dostosowanie formularza do charakteru projektu. Można wybrać formularz jednostronicowy lub składający się z kilku stron.

Zapisywanie szkicu odpowiedzi

Można umożliwić uczestnikom zapisanie odpowiedzi na serwerze i powrót do ankiety w późniejszym terminie.

Wypełnianie formularza w trybie offline

W systemie EUSurvey można wypełnić formularz offline i dopiero później przesłać swoje odpowiedzi, by zostały zapisane na serwerze.

Automatyczne numerowanie

Aby nadać sondażowi określoną strukturę, system EUSurvey sam może ponumerować elementy formularza.

Większy kontrast

Uczestnicy niedowidzący mogą wybrać wersję sondażu z dużym kontrastem. Taka wersja tworzy się automatycznie w przypadku każdego formularza.

Ładowanie materiałów dodatkowych

Do sondażu można załączyć dodatkowe pliki. Będą je mogli pobrać wszyscy uczestnicy badania.

Konfiguracja formularza

Opcje współpracy

W przypadku sondaży, którymi zarządza wielu użytkowników, EUSurvey pozwala ustawić uprawnienia zaawansowane dla innych użytkowników pozwalające im na testowanie ankiety lub analizę jej wyników.

Analiza wyników

Analiza wyników

EUSurvey oferuje podstawowe funkcje analizy wyników i wizualizacji danych w formie histogramów i wykresów. Możliwy jest także eksport wyników badania do formatu standardowego arkusza kalkulacyjnego w celu importowania ich do aplikacji statystycznych.

Publikacja wyników

W EUSurvey możliwe jest opublikowanie podzestawu wszystkich nadesłanych odpowiedzi na wewnętrznych stronach aplikacji. System może automatycznie obliczyć i wygenerować statystyki i wykresy.

Edytowanie odpowiedzi przez respondentów

Można zezwolić uczestnikom badania na modyfikowanie swoich odpowiedzi już po ich przesłaniu.

Technologie osób trzecich

EUSurvey jest oparty na kilku bibliotekach open source i bezpłatnych zasobach.
Informacje o źródłach i lista wykorzystywanych zasobów są dostępne pod linkiem poniżej.

Pokaż listę