Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημος ιστότοπος της ΕΕ

Αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη στις εξής γλώσσες

SOLVIT

Λύσεις σε προβλήματα σχετικά με τα δικαιώματά σας ως πολιτών της ΕΕ

Παραδείγματα προβλημάτων που λύθηκαν

Το SOLVIT μπορεί να σας βοηθήσει να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως πολίτης της ΕΕ, όταν εργάζεστε, κατοικείτε ή έχετε επιχειρήσεις σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Δείτε παρακάτω ορισμένα παραδείγματα προβλημάτων που λύθηκαν χάρη στο SOLVIT: