GHID PENTRU BENEFICIARII Fondurilor structurale și de investiții europene și ai instrumentelor UE conexe

Alte instrumente

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 28/11/2014

Prezentul Ghid pentru beneficiari nu este conceput ca un inventar exhaustiv al fondurilor UE disponibile. Acest document are la bază cadrul strategic comun [Anexa 1 la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013], care constituie fundamentul unui cooperări consolidate între fondurile ESI și alte instrumente ale UE.

Pentru fiecare obiectiv tematic sau OT identificat în cadrul Regulamentului privind fondurile ESI, ghidul oferă o prezentare generală a instrumentelor complementare disponibile la nivelul UE, inclusiv surse detaliate de informații, exemple de bune practici privind combinarea diverselor fluxuri de fonduri, precum și o descriere a autorităților și organismelor relevante, implicate în gestionarea fiecărui instrument.

Linkurile furnizate pe parcursul documentului vor permite beneficiarilor potențiali să se orienteze în labirintul de materiale disponibile online, direcționându-i către cele mai accesibile și mai utile site-uri web și documente. De asemenea, este disponibilă o listă de verificare online, menită să sprijine potențialii beneficiari în identificarea celor mai adecvate surse de finanțare.

More information :

Online checklist

Publications