European Commission logo
svSvenska

VÄGLEDNING FÖR MOTTAGARE AV STÖD från europeiska struktur- och investeringsfonder och relaterade EU-instrument

VÄGLEDNING  FÖR MOTTAGARE AV STÖD från europeiska struktur-  och investeringsfonder  och relaterade EU-instrument

Guides

Date: 28 nov 2014

Period: 2014-2020

Theme: Business support, Culture, Energy, Environment, Rural development, Tourism, Transport, Urban development, Research and innnovation, Research & Development, Social inclusion, Jobs, Education and Training, Structural Funds management and Governance

Languages:   bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv

Syftet med den här vägledningen för stödmottagare är inte att vara en uttömmande lista över tillgängliga EU-medel. Den bygger på den gemensamma strategiska ramen (bilaga 1 till förordning (EU) nr 1303/2013) som också innehåller grunderna för bättre samordning mellan de europeiska struktur- och investeringsfonderna och andra EU-instrument.

För varje tematiskt mål som identifieras i ESIF-förordningen ger vägledningen en komplett översikt över kompletterande instrument som är tillgängliga på EU-nivå. Översikten innehåller detaljerade informationskällor, exempel på god praxis för att kombinera olika finansieringsströmmar samt en beskrivning av relevanta myndigheter och organ som är involverade i förvaltningen av varje instrument.

Länkarna i dokumentet leder potentiella stödmottagare rätt i den labyrint av material som finns på nätet, så att de hittar de mest relevanta och användbara webbplatserna och dokumenten. Det finns även en onlinechecklista som potentiella stödmottagare kan använda för att hitta de lämpligaste finansieringskällorna.

More information

Online checklist