European Commission logo
fiSuomi

OPAS TUENSAAJILLE Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja asiaankuuluvat EU:n välineet

OPAS TUENSAAJILLE Euroopan rakenne-  ja investointirahastot ja asiaankuuluvat EU:n välineet

Guides

Date: 28 nov 2014

Period: 2014-2020

Theme: Business support, Culture, Energy, Environment, Rural development, Tourism, Transport, Urban development, Research and innnovation, Research & Development, Social inclusion, Jobs, Education and Training, Structural Funds management and Governance

Languages:   bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv

Tämän tuensaajille suunnatun oppaan ei ole tarkoitus toimia perinpohjaisena selvityksenä olemassa olevista EU-rahastoista. Se perustuu yhteiseen strategiakehykseen (asetuksen [EU] N:o 1303/2013 liite 1), joka luo perustan ERI-rahastojen ja muiden EU:n välineiden paremmalle yhteensovittamiselle.

Opas antaa yleiskuvan täydentävistä välineistä, jotka ovat käytettävissä jokaista ERI-asetuksessa määritettyä temaattista tavoitetta (TT) varten EU:n tasolla. Yleiskuva sisältää tietolähteet, esimerkkejä siitä, millä hyvillä käytännöillä eri rahastojen virtoja voidaan yhdistellä, ja kuvauksen asiaankuuluvista viranomaisista ja elimistä, jotka liittyvät kunkin välineen hallintaprosessiin.

Asiakirjassa olevat linkit auttavat mahdollisia tuensaajia löytämään verkosta tarvittavat materiaalit ja johtavat suoraan hyödyllisiin sivustoihin ja asiakirjoihin. Verkossa on saatavilla myös tarkistusluettelo, joka auttaa mahdollisia tuensaajia tunnistamaan soveltuvimmat rahoituslähteet.

More information

Online checklist