European Commission logo
daDansk

VEJLEDNING FOR MODTAGERE AF STØTTE fra de europæiske struktur- og investeringsfonde og tilknyttede instrumenter

VEJLEDNING FOR MODTAGERE AF STØTTE fra de europæiske struktur-  og investeringsfonde  og tilknyttede instrumenter

Guides

Date: 28 nov 2014

Period: 2014-2020

Theme: Business support, Culture, Energy, Environment, Rural development, Tourism, Transport, Urban development, Research and innnovation, Research & Development, Social inclusion, Jobs, Education and Training, Structural Funds management and Governance

Languages:   bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv

Denne vejledning for støttemodtagere er ikke en udtømmende liste over tilgængelige EU-fonde. Den bygger på den fælles strategiske ramme (bilag 1 til forordning (EU) nr. 1303/2013), der også indeholder grundlaget for bedre koordinering mellem ESIF og andre EU-instrumenter.

For hvert tematiske mål, der identificeres i ESIF-forordningen, har vejledningen en komplet oversigt over supplerende instrumenter, der er tilgængelige på EU-plan, med detaljerede informationskilder, eksempler på god praksis til kombinering af forskellige finansieringsstrømme samt en beskrivelse af relevante myndigheder og organer, som er involveret i forvaltningen af hvert instrument.

De links, der findes i dokumentet, vil gøre det muligt for potentielle støttemodtagere at finde vej i den labyrint af materiale, der findes online, og føre dem til de mest direkte og nyttige websteder og dokumenter. Der findes også en onlinetjekliste, som kan hjælpe potentielle støttemodtagere til at finde frem til de mest hensigtsmæssige finansieringskilder.

More information

Online checklist